De vereniging als uitgever

De vereniging heeft verschillende soorten uitgaven. Zo zijn er de reguliere tijdschriften, de bijzondere uitgaven en uitgaven van de werkgroep archiefonderzoek en genealogie.
Bestellingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging: Postbus 117, 8080 AC Elburg. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Voor bestellingen en informatie kunt u ook terecht bij Annelies Pruis,
telefoon 0525-684903, e-mail: mailto:anneliespruis.vos@gmail.com

Een bezoek aan de bibliotheek van Arent thoe Boecop kan worden afgesproken met Margriet Groen, telefoonnr. 0525-684868 of email margriet.groen@kpnmail.nl.

Verkrijgbare Publicaties en Uitgaven

Nr. Titel/Onderwerp Euro
16 Geschiedenis Ellestraat 4.50
20 Arch. Onderzoek Rondeel – Schootbrugge en Blekersdijkje 4.50
25 Tien jaar Arent thoe Boecop – Arent thoe Boecophuis Elburg en Gelre Elburg voor en na verplaatsing – Geslacht thoe Boecop 4.50
26 Geschiedenis weyderecht 4.50
38 Kleine geloofsgemeenschappen – RK kerk – Ned. Prot. Bond – Verg. van Gelovigen – Vrije Ev. Gem. – Leger des Heils – Christengemeente 4.50
40 Kunstschilder Springer – Bank v lening – Vissersmerken – Grindgraver in Doornspijk 4.50
41 Geschiedenis Kop van ’t Ende (herdruk) 4.50
42 Geschiedenis Geref. kerk 4.50
43 Molenboek (gesch. en bouw in Ned., korenmolen ‘De Tijd’) 4.50
44 Het Feithenhof 4.50
45 Visserijverleden – Armenzorg – het Goor – Schapen en –kooien 4.50
46 Het geslacht Thoe Boecop (architect huidige stad Elburg) 4.50
47 De Joodse gemeente (herdruk) 4.50
49 IJs en weder dienende (gesch. 3 ijsclubs in de gemeente) 4.50
50 Mengelwerk (leven v Heinrich Haasloop Werner, jubileumuitgave) 4.50
51 Van de wal in de gracht – EB33 – Tirannieke Franse gouverneur in Elburg – Kantklossters in Elburg 4.50
52 Het Fluitschip Elburg – Elburgs dialect – EB1 – M H Courage 4.50
53 Beurtschippers v Elburg (fam Engel en fam vd Poppe) 4.50
54 Boerenerven (herdruk) 4.50
56 Hervormde gemeente 4.50
57 Oorlogskroniek JL de Boer (medew. Elburger Courant in oorlogstijd) 4.50
58 Elb. visserij in oorlogstijd – luchtoorlog IJsselmeer – Schipper naast God, oorlogsdagboek H.v.d.Wetering Azn. (herdruk) 4.50
60 Doornspijk 1200 jaar – fam. Visscher – Luttekenvicarie – Verleden in beeld Wyssel – Meditatiecentrum bij Doornspijk (vm. Ludgeruskerk) 4.50
61 Zwangere bruiden – ongehuwde moeders – overheid en seksueel leven Kerk en seksueel leven 4.50
62 Jaarmarkt in Elburg – Kerkbouw – hondenslager – Elburg en de Gulden Snede – Schilderingen in de sint Nicolaaskerk 4.50
63 Burgemeester van Elburg (1850 – 1920) 4.50
65 M. H. Couragefonds – tovenaars en heksen – Sodomietenproces 1730 Genealogie fam. Bosman 4.50
66 25 jaar Arent thoe Boecop (impressies) 4.50
69 Storm en hagel – schipbreuk 1807 – honden als trekdier – de Gezonken Friesland en Verleden in beeld 6,–
70 Stadsomroeper, landgoed De Haere, gezusters vd Bosch 6,–
71 o.a. 2 weldoensters Feith en Corage, zwanen, H Schuijn, Concordia 6,–
72 Dubbelnummer 8 onderwerpen (o.a. Gasfabriek, 100 j CNS ’t Harde) 6,–
73 Sporen van Joods leven 6,–
74 Bibliotheken in Elburg 6,–
75 Alle uitgaven 30/75 6,–
76 Vicariën, Elburger almanak, vissersrijmpjes etc. 6,–
77 Elburg en Oranje (verblijf W. van Oranje) 6,–
78 Elburg en Oranje (de band tussen Elburg en Oranje) 6,–
79 Van Klooster tot Gemeentemuseum 6,–
80 o.a. Aanleg stad, smederij, fam. ter Linde, poortwachters, logement 6,–
81 Elburg en Oranje 6,–
82 Elburg afgesloten van open water 7,–
83 Patriotten, fonds Top de Keyser, fam. Kruithof, fam. Deetman, Kruidentuin, dr. Olthuis 6,–
84 Reis door de tijd (leerl. LFC; 1907, ’17, ’27, ’37, ’47, ’57, ’67) 6,–
85 Stadsrekeningen, bootscuivers, crisisjaren, verboden lijn e.a. ond. 6,–
86 Zijwegen, Begijnen en Agnieten 7,–
87 Doornspijk in de schijnwerpers 6,–
88 De Elburger botterwerffamilie Balk 6,–
89 Begraafplaats Nunspeterweg 6,–
90 Elburg en de Hanze 6,–
91 Museum 1910 – 2010, Burgemeesters in oorlogstijd, verleden in beeld 6,–
92 Sigarenfabriek ‘Luctor et Emergo’ – de Donau Express strandde bij de Puttener Beek – Het Elburger Zuiderzeebad 6,–
93 Zijwegen. Vrouwen in de geschiedenis van Elburg 6,–
93/94 Altena te Doornspijk, onder Elburg 6,–
95 Opgravingen, 100-jarigen, Kees Fikse en meer 6,–
96 100 jaar CONCORDIA 6,–
97 Johannahoeve 6,–
98 Vingerhoed, streekdracht, mode jaren ’20 6,–

Overige uitgaven:

Woordenboek Elburgs dialect (uitg. 2007) 12,–
Doornspijk Verleden in Beeld (deel 2) 12,–
Och kinders, wees toch stille 5,–
Tussen IJsselvliedt en Essenburg (landgoederen) 12,–
Op ’t Harde 13,–
Oude namen op de Noord – Veluwe (dr. Otten) 10,–
Oorsprong en betekenis veldnamen in Elburg (dr. Otten) 12,–
Historische Boerderijen 19,–
Cultuurhistorische reis NW Veluwe 4,–
Elburg in Beeld 29,50
DVD Visserijavonden 1986 – 2010 20,–
Familie Hoeve 12,–