Lid worden

Mocht u lid willen worden van de oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop”, dan kan dat natuurlijk. Bijna 2000 leden zijn u al voorgegaan.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20 per jaar. Aan de leden die buiten Elburg wonen wordt één maal per jaar een vrijwillige bijdrage in de portikosten gevraagd. Extra giften zijn van harte welkom. Voor uw lidmaatschapsgeld ontvangt u jaarlijks enkele tijdschriften, profiteert u mee van het voordeel voor andere verenigingsuitgaven en maken wij een uitgebreid en afwisselend jaarprogramma.

Opgave als lid is mogelijk door het invullen van het onderstaande formulier. Het secretariaat van de vereniging zal dit dan verwerken.

    Inschrijven