Vereniging

De vereniging

Arent thoe Boecop is een vereniging die zich richt op het vergroten van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Elburg. Daaronder vallen de kernen Doornspijk, Hoge Enk, ’t Harde, Oostendorp en Elburg.

De vereniging dankt zijn naam aan rentmeester Arent thoe Boecop, die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren. Hij voerde dit gigantische karwei uit in opdracht van Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen. De unieke, rechthoekige plattegrond van de stad, die nu al meer dan zes eeuwen ongewijzigd is gebleven, werd door deze rentmeester ontworpen. Vandaar!

Activiteiten

De vereniging dankt zijn naam aan rentmeester Arent thoe Boecop, die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren. Hij voerde dit gigantische karwei uit in opdracht van Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen. De unieke, rechthoekige plattegrond van de stad, die nu al meer dan zes eeuwen ongewijzigd is gebleven, werd door deze rentmeester ontworpen. Vandaar!In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten ontplooid. Te veel om op te noemen! Om een paar voorbeelden te noemen:

  • opgraving van de Sint Ludgeruskerk in Doornspijk
  • restauratie en beheer van de voormalige gemeentelijke visafslag aan de Elburger haven
  • aanleg en beheer van een kruidentuin in de Ellestraat in Elburg
  • plaatsing van nieuwe deuren in de Vischpoort in de oude vesting
  • opzetten en uitvoeren van een erfbeplantingsproject in het buitengebied

Lezen…

Daarnaast heeft de vereniging in al die jaren ruim negentig tijdschriften en een aantal boeken uitgegeven. Ook zijn er ruim twintig Doop-, Trouw-, en Begrafenisboekjes gepubliceerd. De leden ontvangen periodiek de Kroniek, waarin alle activiteiten van de vereniging worden aangekondigd. De leden ontvangen daarnaast drie tot vier maal per jaar gratis de publicaties die de vereniging uitgeeft.

luisteren en kijken…

De vereniging organiseert ook geregld lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Omdat alleen luisteren vaak wat saai is, worden tijdens de lezingen doorgaans dia’s of films vertoond. Vaste onderdelen in het jaarprogramma zijn de visserij-avonden waarop oud filmmateriaal afgewisseld met nieuwe films worden vertoond. Ook de dialectavond trekt jaarlijks zeer veel belangstellenden.

bewegen…

Bewegen kunt u ook bij onze vereniging. Bijvoorbeeld tijdens de stadswandeling die minstens eens per jaar plaatsvindt of tijdens de jaarlijkse fietstocht, die Arent thoe Boecop ieder jaar samen met de Stichting Landschapselementen Elburg organiseert.

en doen…

Veel leden zijn actief in een van de werkgroepen, zoals de werkgroep publicaties, de werkgroep kruidentuin, de werkgroep visserij, de werkgroep bewoningsgeschiedenis etc….

Vereniging

Arent thoe Boecop
Postbus 117
8080 AC Elburg

Verenigingsgebouw

Gruithuis
Krommesteeg 11
8081 EJ Elburg

Inschrijven