ANBI informatie

Informatie ten behoeve van ANBI status

Naam
Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop
RSIN-nummer
816137237
Contactgegevens
U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden, of een e-mail versturen naar info@arentthoeboecop.nl.
Doelstelling
  1. Het bevorderen in de ruimste zin des woords van de kennis van en de interesse in de geschiedenis van de Gemeente Elburg en omgeving, zomede het bevorderen van het waardebesef van het historisch erfgoed.
  2. het behouden van het historisch karakter van de Gemeente Elburg in het algemeen en van de oude kernen in het bijzonder.
  3. het tot stand brengen, het in stand houden en het bekendheid geven aan musiale objecten in de Gemeente Elburg
Beknopt beleidsplan
Het beleidsplan van de vereniging is er op gericht op het uitdragen van de statutaire doelstelling. Dit wordt enerzijds onder andere gerealiseerd door het houden van lezingen en excursies en anderzijds door het uitgeven van boeken en 3 publicaties per jaar. De leden worden op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten middels de Kroniek, welke twee keer per jaar wordt uitgegeven.
Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid
De actuele bestuurssamenstelling staat vermeld op de webpagina “Het bestuur”
Afgezien van vrijwilligersvergoedingen (bestuurslid + overige vrijwilligers > 4 uur per week: € 700 per jaar) worden er geen beloningen uitgekeerd.
Beknopt verslag activiteiten en financiële verantwoording.

Inschrijven