Comments closed

08. juni 2015 · 1 comment · Categories: Verslag · Tags:

Om 9.00 uur vertrokken ca. 60 deelnemers vanaf het Gruithuis voor de jaarlijkse historische fietstocht. Onder leiding van Willem van Norel, die de tocht had uitgestippeld en enkele bestuursleden als begeleiders gingen we op weg over de Hoge Enk naar Doornspijk en daarna via een prachtig pad door de weilanden langs de boerderij van Van de Poppe naar de Bovenweg, vervolgens via de Schootbruggeweg en een bijzonder bospad naar de Klaterweg. Via een mooie route naar het oorlogsmonument aan de Tongerenseweg. Willem van Norel vertelde hier over de joden, die hier dood geschoten waren. Tevens was dit onze eerste stop voor koffie. Daarna vertrokken we naar de Paasheuvel bij Vierhouten. In de herstelde arena van de Paasheuvel vertelde Willem van Norel over het ontstaan hiervan.
Via een mooie route rond de Ossenkolk door de bossen naar Nunspeet, via de Molenweg naar de Mezenbergerweg waar de geitenhouderij van de Gebr. Bultman onze volgende stop was. Teunis Bultman vertelde enthousiast over hun bedrijf met 2100 melkgeiten en de werkzaamheden hierbij. Na de koffie stop reden we via de Horsterweg, Veldweg over de Kerkdijk, Nieuwstadsweg en Bagijnendijkje naar Elburg.

Iedereen was enthousiast over de route van 40 km en vond plaats onder prachtige weersomstandigheden. Willem van Norel werd onder een luid applaus bedankt voor het uitzetten van deze route.

1 reactie

 1. Ada en Gert kolstee

  Geacht bestuur,
  Graag willen wij als deelnemende Lelystedelingen u hartelijk bedanken voor de prachtige fietstocht van j.l zaterdag. Omgeving, toelichting bij de locaties, en verzorging onderweg prima voor elkaar. We blijven u volgen !

  Dank en vriendelijke groet
  Ada en Gert Kolstee
  Wijngaard 6
  Lelystad

19. mei 2015 · Reacties staat uit voor Ledenvergadering Arent thoe Boecop 2015 · Categories: De vereniging, Mededeling

Op woensdag 27 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

Bestuurslid Carla Kühne is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor mevrouw Gretha Rozendaal in haar plaats te benoemen.
Tevens wordt voorgesteld in de al wat langer openstaande bestuursvacature (wegens het vertrek van voorzitter Rien Zwart), mevrouw Annelies Pruis – Vos te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen tot één dag voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris van de vereniging, via info@arentthoeboecop.nl.

De stukken voor de ledenvergadering zijn voor een ieder beschikbaar via de website en zijn in geprinte versie beschikbaar tijdens de vergadering.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Bevrijdingsvuurloop Wageningen 2015 · Categories: Verslag

Ook dit jaar deden leden van Arent thoe Boecop mee aan het ophalen van het zogenaamde bevrijdingsvuur uit Wageningen. In samenwerking met de Oranjevereniging Elburg werd dit sportieve evenement (met een historische achtergrond) ook dit keer een bijzondere happening. Zeven fietsers en acht hardlopers brachten het bevrijdingsvuur van Wageningen naar de Vischmarkt in Elburg. De fietsers gingen in de nachtelijke uren via de Grebbeberg, naar de gedachtenisruimte in Putten, het monument bij de Woeste Hoeve en het Verscholen Dorp in Vierhouten. Deze tocht was ongeveer 160 kilometer. De lopers gingen rechtstreeks over de Veluwe en moesten ongeveer 75 kilometer afleggen. De loopploeg bestond dit jaar uit: Willem van Norel, Robin Sjerp, Martin Hendriks, Hans van Renselaar, Thijs van ’t Hul, Leonard van de Wetering, Francis van Olst en Pauline Land. De wielerploeg werd gevormd door Wim van Triest, Ad Smeets, Anita Vestering, Andrea Bruijnes, Martijn Grolleman, Jan Martien van de Wetering en Dik Huisman.

De officiële ontvangst in Elburg was om 10.00 uur op de Vischmarkt. De belangstelling op deze bijzondere bevrijdingsdag was bijzonder groot. Speciaal voor dit lustrumjaar had initiatiefnemer Wim van Triest, in samenwerking met de Oranje Vereniging Elburg, Arent thoe Boecop en Do’it (Elly Plugers), prachtige shirts voor de deelnemers laten ontwerpen.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Onthulling plaquette Roosje Vecht · Categories: Verslag

Tijdens Open Joodse Huizen op zaterdag 2 mei werd aan de gevel van het pand Beekstraat 38 van het echtpaar Hutten een plaquette onthuld van Roosje Vecht (1881-1915). Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Roosje Vecht tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelde aan de frontlinie in West-Vlaanderen.

Om Roosje Vecht blijvend te gedenken hebben Wim van Triest en Willem van Norel het initiatief genomen om een plaquette te ontwerpen. Het gedenkteken werd onthuld door de bijna 20-jarige Iris Verweij. Zij heeft in 2013 het graf van Roosje Vecht in Muiderberg geadopteerd.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.

Op de steen staat de volgende tekst:

Op 18 juli 1881 werd in dit huis Roosje Vecht geboren. Zij was het oudste kind van veehandelaar Mozes Vecht en zijn vrouw Diena van Hamberg. De familie Vecht verhuisde in 1903 naar Amsterdam. Roosje volgde er een medische opleiding en werd verpleegster.

Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde zij zich als vrijwilligster aan het oorlogsfront in België. Op 23 januari 1915 werd Roosje in Veurne getroffen door een Duitse handgranaat. Nog dezelfde dag bezweek ze aan haar verwondingen. Twee dagen later werd Roosje met militaire eer begraven in Adinkerke.

In 1920 werd haar stoffelijk overschot herbegraven op de joodse begraafplaats te Muiderberg.

Roosje Vecht is één van de weinige Nederlandse slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger aan het loopgravenfront zijn gestorven.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Historische wandeltocht op Schokland · Categories: Verslag · Tags:

Op zaterdag 2 mei organiseerde Arent thoe Boecop opnieuw een wandeltocht met een historisch tintje. Dit keer werd afgeweken van het normale patroon. De wandeling was deze zaterdagmorgen op het unieke eiland Schokland. De Elburger vissers kwamen vroeger regelmatig op Schokland. Bij slechte weersomstandigheden diende Schokland als een vluchthaven. Tijdens de wandelingen werden door gids Willem van Norel enkele bijzondere wetenswaardigheden worden verteld over het eiland en haar bewoners. Er werd onder andere stilgestaan bij de uit Elburg afkomstige joodse arts Machiel Aron Frank (1824-1883) en bij de stormramp van 1807 nabij de Sint Ludgeruskerk in Doornspijk. Naast de voormalige buurtschappen de Middelbuurt, Emmeloord, de Zuidert en Ens werd ook een bezoek gebracht aan de unieke Gesteentetuin.

Onder ideale weersomstandigheden hebben ongeveer 50 deelnemers genoten van het natuurschoon en de cultuur van Schokland, sinds 1995 aangemerkt als Werelderfgoed op de lijst van UNESCO.

Comments closed

06. mei 2015 · Reacties staat uit voor Presentatie Arent thoe Boecje · Categories: Verslag

Er is een geschiedenisboekje verschenen voor kinderen uit Elburg over Elburg: het Arent thoe Boecje!

In het kader van het veertig jarig bestaan van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop is een geschiedenisboekje voor kinderen geschreven. Middelpunt van het boek is het verhaal over Aalt en Aaltje, twee kinderen die leven in Elburg ten tijde van de middeleeuwen. Dit verhaal is geschreven door Lyda Sneevliet. Om het hoofdverhaal heen zijn gebruiken en manieren van leven beschreven zoals deze waren in de middeleeuwen in het algemeen en toegespitst op Elburg in die tijd. Deze verhalen zijn geschreven door Carla Kühne en Pauline van Zweden. Het boek is prachtig geïllustreerd door Sanne Neuteboom en voorzien van foto’s door Elly Plugers.

Het boek is gepresenteerd op basisschool Admiraal van Kinsbergen aan kinderen van rond de tien jaar. De kinderen hadden zich met hun meester, meester Martijn, verdiept in de vraag: wat is nou precies een oudheidkundige vereniging? De ontvangst op de school was erg hartelijk, de kinderen waren goed voorbereid en een groepje leerlingen was ‘opgeleid’ om de gasten te ontvangen. Het boekje werd enthousiast ontvangen. De kinderen hadden ook een cadeautje voor de jarige Arent thoe Boecop: een mooi boek vol tekeningen over Elburg. Echt een verrassing!!

De bedoeling van het geschiedenisboek voor kinderen uit de gemeente Elburg is om de kinderen bewust te maken van de unieke plek waar zij wonen en de geschiedenis daarvan. Het ‘Arent thoe Boecje’ zal verspreid worden onder de groepen 7 van alle basisscholen in de gemeente Elburg.

Comments closed

20. april 2015 · Reacties staat uit voor Buitenbeentjes op bezoek bij Arent thoe Boecop · Categories: Verslag

Op zaterdag 11 april waren de leden van de Buitenbeentjes van ’t Harde wederom op bezoek bij Arent thoe Boecop. In het Gruithuis werden ze verwelkomd door een aantal bestuursleden. Na de koffie vertelde Willem van Norel over de bevrijding van Elburg. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de Canadezen en de Engelsen Elburg hebben bevrijd. Dat was op donderdag 19april 1945. Met behulp van bijzondere dia’s werd de bevrijding van Elburg deze avond in beeld gebracht.

Na de pauze werd er nog een diashow vertoond over Elburg vroeger en nu.

De Buitenbeentjes hebben een buitengewoon plezierige avond beleefd. Aan het eind van de avond werd de groep alvast uitgenodigd voor een nieuwe activiteit in april 2016.

Comments closed

19. april 2015 · Reacties staat uit voor Historische jongerenavond 2015 · Categories: Verslag

Op woensdag 15 april as. verzorgde oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop wederom een avond die speciaal bedoeld is voor jongeren.

Dit keer stonden de jaartallen, de opschriften, de gevels, de keitjesstoepen en de bovenlichten van de monumentale panden centraal. Maar er werden ook andere interessante historische feiten belicht. Veel kleine details waar we dagelijks aan voorbij lopen. In de vorm van een puzzeltocht werden de jongeren uitgedaagd om in groepjes interessante zaken in de Elburger binnenstad te ontdekken. Na afloop werd in het Gruithuis een presentatie verzorgd met antwoorden op de gegeven opdrachten.

Verder verzorgde de (jeugdige) Donovan Grootkarsijn op deze avond een presentatie over zijn project Oud en Nieuw Elburg. Met zijn camera heeft Donovan prachtige compositiefoto’s gemaakt van de Elburger binnenstad, waarbij een koppeling wordt gemaakt met het verleden. Hij presenteerde zijn bijzondere werk voor het eerst aan een breder publiek.

Comments closed

19. april 2015 · Reacties staat uit voor Lezing en presentatie tijdschrift no. 101 op donderdag 16 april 2015 · Categories: Lezing, Verslag

Op donderdag 16 april jl. presenteerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in het Gruithuis tijdschrift no. 101. Deze uitgave is gemaakt door Bep de Waard – Ruijs. Zij verzorgde ter ere van de presentatie een lezing.
Na een welkomstwoord van voorzitter Kees van de Streek genoten 45 aanwezige leden, van een boeiende en spannende presentatie door de schrijfster.

Het centrale thema van de uitgave is het dagboek van George A.F. Pare

Bijzonder was dat er 3 personen aanwezig waren die aan de tijd dat George A. F. Pare in Elburg en omgeving doorbracht, nog herinneringen hadden.
Een van die personen is een mevrouw uit Oldebroek, die bij de familie Van de Bosch aanwe-zig was toen George daar om onderdak vroeg (zie blz 20 van het boekje).
De heer Blauw, wiens vader opgepakt werd bij de razzia bij Old Putten (zie blz 39, 42, 43) en de heer Hoekerd, een tuinder die veel rondzwierf achter Old Putten en daar geallieerden sprak, die wachten om overgezet te worden naar bevrijd gebied en daarna naar Engeland (zie vanaf blz 48). Ook bekend onder de codenamen Pegasus 1 en 2.

George A.F. Pare

Legerpredikant George A.F. Pare landde op 17 september 1944 ten noorden van Arnhem. Hij kwam om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetters. Operatie Market Garden liep echter uit op een mislukking. Pare werd krijgsgevangen gemaakt. Op weg naar een kamp in Duitsland sprong hij net voorbij Epe uit de trein en belandde na een aantal dagen in Elburg, bij de familie Verhoef aan de Beekstraat.
Vanaf zijn landing bij Arnhem en gedurende zijn verblijf in Elburg hield hij een dagboek bij. Dit dagboek is in 1999 in boekvorm in eigen beheer uitgegeven door P. Bakker en Diny Meurs–Deetman.
Volgens de schrijfster van deze 101e uitgave, heeft de schrijver van het bekende boek EEN BRUG TE VER, Cornelius Ryan, ook gebruik gemaakt van het dagboek om zijn zeer succesvolle weergave van de Slag om Arnhem te schrijven.

Om plm. 22.00 uur besloot Bep de Waard-Ruijs haar interessante presentatie met het overhandigen van het boekje aan mevr. Van de Bosch uit Oldebroek en aan mevrouw Meurs-Deetman uit Elburg.

Comments closed

07. april 2015 · Reacties staat uit voor Lezing en presentatie tijdschrift no. 101 op donderdag 16 april · Categories: Lezing, Persbericht, Tip

Op donderdag 16 april presenteert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop tijdschrift no. 101. Deze uitgave is gemaakt door Bep de Waard – Ruijs. Zij verzorgt ter ere van de presentatie een lezing. Het centrale thema van de uitgave is het dagboek van George A.F. Pare.

George A.F. Pare

Legerpredikant George A.F. Pare landde op 17 september 1944 ten noorden van Arnhem. Hij kwam om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetters. Operatie Market Garden liep echter uit op een mislukking. Pare werd krijgsgevangen gemaakt. Op weg naar een kamp in Duitsland sprong hij net voorbij Epe uit de trein en belandde na een aantal dagen in Elburg, bij de familie Verhoef aan de Beekstraat. Vanaf zijn landing bij Arnhem en gedurende zijn verblijf in Elburg hield hij een dagboek bij.

De lezing en presentatie van het tijdschrift vindt plaats in het Gruithuis (Kromme Steeg 11 te Elburg) en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

Comments closed