Comments closed

De jaarlijkse Historische Maaltijd van Arent thoe Boecop op 12 november mag een groot succes genoemd worden. De maaltijd, die geheel in het teken stond van 50 jaar Restaurant De Haas, trok maar liefst 120 deelnemers.

De maaltijd werd aan elkaar gepraat door Gerrit Jan, kleinzoon van de oprichters Gappie en Aaltje Vos. Het menu bestond dan ook uit succesnummers uit de geschiedenis van ”de Haas”. Er werd begonnen met een spectaculaire champagnetoren, waarbij werd geproost op het jubileum.

Daarna kwam het voor velen bekende ”balletje saté”, gevolgd door een kom overheerlijke snert. Na een kleine pauze waarin ook weer beelden te zien waren uit 1965 kregen de deelnemers een bolletje huzaren en vissalade op stokbrood gepresenteerd.

En toen kwam pas het hoofdgerecht, dat bestond uit een grote juspan boordevol met verschillende soorten vlees, gegarneerd met verschillende sausjes, patat, ,aardappeltjes en groenten.

Na al dat heerlijks moest er nog een klein gaatje vrij blijven voor het nagerecht dat bestond uit crème brûlée met ijs en slagroom.

Gezien de leuke reacties kijkt het bestuur terug op een bijzonder geslaagde avond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

15. november 2015 · 1 comment · Categories: Verslag

Op woensdagavond 11 november  2015 presenteerde Arent thoe Boecop in de aula van het LFC te Elburg de publicatie 102 “Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 – 1919”.

De inhoud van dit boekje is samengesteld door leerlingen van VWO 6 van het Nuborgh College Lambert Franckens onder leiding van hun geschiedenis docent Willem van Norel. Het bestuur is erg trots op het eindresultaat.

Per oorlogsjaar hield een groepje leerlingen een korte presentatie op 3 niveaus: De oorlog in Europa, de oorlog in Nederland en de Oorlog in Elburg. Uniek is dat 26 studenten dit keer echt geschiedenis hebben geschreven. Het boekje ziet er prachtig uit en telt 88 pagina’s.

De eindredactie was in handen van Annet Land – Knol en Willem van Norel.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Siemen Goosensen, kleinzoon van Henri Heyninck. Deze Henri Heynick is als militair uit België naar Nederland gevlucht en is in Elburg blijven wonen. In Elburg was hij bekend als Jan de Belg.

De studenten kregen een aantal exemplaren van dit boekje, voor henzelf en voor hun ouders of broers en zussen. Tevens werd er door de voorzitter van Arent thoe Boecop, Kees van de Streek,  de  ,,Canon van Elburg,, aan de leerlingen overhandigd als cadeau voor hun werkzaamheden. Wij proberen hierdoor meer jongeren actief bij onze vereniging te betrekken, mede door het organiseren van jaarlijks 2 jongeren avonden. Het was een prachtige avond met een goedgevulde aula.

1 reactie

 1. Goedenavond.
  Ik vind het erg jammer en ook een gemiste kans dat Tijdschrift 102 niet aan mijn is uitgerijkt.
  Het was ook mijn opa.

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

11. oktober 2015 · Reacties staat uit voor Lezing Sander Wassing · Categories: Verslag

Het Gruithuis in Elburg zat woensdag afgeladen vol tijdens de lezing van Sander Wassing over de “Raad van Beroerten”.
De 70 bezoekers werden op boeiende wijze meegevoerd naar het jaar 1566, het jaar van de Beeldenstorm
Na een algemene inleiding ging de 28 jarige Wassing in op de situatie in 1566 in en rond Elburg. Ook Elburg kreeg in die periode te maken met religieuze en sociale onrust. De stad kwam mede doordat het een Hanzestad was, in aanraking met de leer van Maarten Luther. Ook waarde in die periode de pest rond.
Dit waren onder andere de oorzaken voor de Beeldenstorm in Elburg.
De Beeldenstorm werd in Spanje als een schok ervaren en daarom stelde Alva de Raad van Beroerten in.
Tijdens de lezing werden diverse namen van Beeldstormers uitgelicht. Zo’n 21 Elburgers werden door de Raad van Beroerten veroordeeld, een aantal Elburgers wist te vluchten, mogelijk naar Emden in Duitsland.
Aan het eind van de lezing konden de bezoekers vragen stellen aan Sander Wassing.

Comments closed

08. juni 2015 · 1 comment · Categories: Verslag · Tags:

Om 9.00 uur vertrokken ca. 60 deelnemers vanaf het Gruithuis voor de jaarlijkse historische fietstocht. Onder leiding van Willem van Norel, die de tocht had uitgestippeld en enkele bestuursleden als begeleiders gingen we op weg over de Hoge Enk naar Doornspijk en daarna via een prachtig pad door de weilanden langs de boerderij van Van de Poppe naar de Bovenweg, vervolgens via de Schootbruggeweg en een bijzonder bospad naar de Klaterweg. Via een mooie route naar het oorlogsmonument aan de Tongerenseweg. Willem van Norel vertelde hier over de joden, die hier dood geschoten waren. Tevens was dit onze eerste stop voor koffie. Daarna vertrokken we naar de Paasheuvel bij Vierhouten. In de herstelde arena van de Paasheuvel vertelde Willem van Norel over het ontstaan hiervan.
Via een mooie route rond de Ossenkolk door de bossen naar Nunspeet, via de Molenweg naar de Mezenbergerweg waar de geitenhouderij van de Gebr. Bultman onze volgende stop was. Teunis Bultman vertelde enthousiast over hun bedrijf met 2100 melkgeiten en de werkzaamheden hierbij. Na de koffie stop reden we via de Horsterweg, Veldweg over de Kerkdijk, Nieuwstadsweg en Bagijnendijkje naar Elburg.

Iedereen was enthousiast over de route van 40 km en vond plaats onder prachtige weersomstandigheden. Willem van Norel werd onder een luid applaus bedankt voor het uitzetten van deze route.

1 reactie

 1. Ada en Gert kolstee

  Geacht bestuur,
  Graag willen wij als deelnemende Lelystedelingen u hartelijk bedanken voor de prachtige fietstocht van j.l zaterdag. Omgeving, toelichting bij de locaties, en verzorging onderweg prima voor elkaar. We blijven u volgen !

  Dank en vriendelijke groet
  Ada en Gert Kolstee
  Wijngaard 6
  Lelystad

19. mei 2015 · Reacties staat uit voor Ledenvergadering Arent thoe Boecop 2015 · Categories: De vereniging, Mededeling

Op woensdag 27 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

Bestuurslid Carla Kühne is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor mevrouw Gretha Rozendaal in haar plaats te benoemen.
Tevens wordt voorgesteld in de al wat langer openstaande bestuursvacature (wegens het vertrek van voorzitter Rien Zwart), mevrouw Annelies Pruis – Vos te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen tot één dag voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris van de vereniging, via info@arentthoeboecop.nl.

De stukken voor de ledenvergadering zijn voor een ieder beschikbaar via de website en zijn in geprinte versie beschikbaar tijdens de vergadering.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Bevrijdingsvuurloop Wageningen 2015 · Categories: Verslag

Ook dit jaar deden leden van Arent thoe Boecop mee aan het ophalen van het zogenaamde bevrijdingsvuur uit Wageningen. In samenwerking met de Oranjevereniging Elburg werd dit sportieve evenement (met een historische achtergrond) ook dit keer een bijzondere happening. Zeven fietsers en acht hardlopers brachten het bevrijdingsvuur van Wageningen naar de Vischmarkt in Elburg. De fietsers gingen in de nachtelijke uren via de Grebbeberg, naar de gedachtenisruimte in Putten, het monument bij de Woeste Hoeve en het Verscholen Dorp in Vierhouten. Deze tocht was ongeveer 160 kilometer. De lopers gingen rechtstreeks over de Veluwe en moesten ongeveer 75 kilometer afleggen. De loopploeg bestond dit jaar uit: Willem van Norel, Robin Sjerp, Martin Hendriks, Hans van Renselaar, Thijs van ’t Hul, Leonard van de Wetering, Francis van Olst en Pauline Land. De wielerploeg werd gevormd door Wim van Triest, Ad Smeets, Anita Vestering, Andrea Bruijnes, Martijn Grolleman, Jan Martien van de Wetering en Dik Huisman.

De officiële ontvangst in Elburg was om 10.00 uur op de Vischmarkt. De belangstelling op deze bijzondere bevrijdingsdag was bijzonder groot. Speciaal voor dit lustrumjaar had initiatiefnemer Wim van Triest, in samenwerking met de Oranje Vereniging Elburg, Arent thoe Boecop en Do’it (Elly Plugers), prachtige shirts voor de deelnemers laten ontwerpen.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Onthulling plaquette Roosje Vecht · Categories: Verslag

Tijdens Open Joodse Huizen op zaterdag 2 mei werd aan de gevel van het pand Beekstraat 38 van het echtpaar Hutten een plaquette onthuld van Roosje Vecht (1881-1915). Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Roosje Vecht tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelde aan de frontlinie in West-Vlaanderen.

Om Roosje Vecht blijvend te gedenken hebben Wim van Triest en Willem van Norel het initiatief genomen om een plaquette te ontwerpen. Het gedenkteken werd onthuld door de bijna 20-jarige Iris Verweij. Zij heeft in 2013 het graf van Roosje Vecht in Muiderberg geadopteerd.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg en de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.

Op de steen staat de volgende tekst:

Op 18 juli 1881 werd in dit huis Roosje Vecht geboren. Zij was het oudste kind van veehandelaar Mozes Vecht en zijn vrouw Diena van Hamberg. De familie Vecht verhuisde in 1903 naar Amsterdam. Roosje volgde er een medische opleiding en werd verpleegster.

Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde zij zich als vrijwilligster aan het oorlogsfront in België. Op 23 januari 1915 werd Roosje in Veurne getroffen door een Duitse handgranaat. Nog dezelfde dag bezweek ze aan haar verwondingen. Twee dagen later werd Roosje met militaire eer begraven in Adinkerke.

In 1920 werd haar stoffelijk overschot herbegraven op de joodse begraafplaats te Muiderberg.

Roosje Vecht is één van de weinige Nederlandse slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger aan het loopgravenfront zijn gestorven.

Comments closed

08. mei 2015 · Reacties staat uit voor Historische wandeltocht op Schokland · Categories: Verslag · Tags:

Op zaterdag 2 mei organiseerde Arent thoe Boecop opnieuw een wandeltocht met een historisch tintje. Dit keer werd afgeweken van het normale patroon. De wandeling was deze zaterdagmorgen op het unieke eiland Schokland. De Elburger vissers kwamen vroeger regelmatig op Schokland. Bij slechte weersomstandigheden diende Schokland als een vluchthaven. Tijdens de wandelingen werden door gids Willem van Norel enkele bijzondere wetenswaardigheden worden verteld over het eiland en haar bewoners. Er werd onder andere stilgestaan bij de uit Elburg afkomstige joodse arts Machiel Aron Frank (1824-1883) en bij de stormramp van 1807 nabij de Sint Ludgeruskerk in Doornspijk. Naast de voormalige buurtschappen de Middelbuurt, Emmeloord, de Zuidert en Ens werd ook een bezoek gebracht aan de unieke Gesteentetuin.

Onder ideale weersomstandigheden hebben ongeveer 50 deelnemers genoten van het natuurschoon en de cultuur van Schokland, sinds 1995 aangemerkt als Werelderfgoed op de lijst van UNESCO.

Comments closed

06. mei 2015 · Reacties staat uit voor Presentatie Arent thoe Boecje · Categories: Verslag

Er is een geschiedenisboekje verschenen voor kinderen uit Elburg over Elburg: het Arent thoe Boecje!

In het kader van het veertig jarig bestaan van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop is een geschiedenisboekje voor kinderen geschreven. Middelpunt van het boek is het verhaal over Aalt en Aaltje, twee kinderen die leven in Elburg ten tijde van de middeleeuwen. Dit verhaal is geschreven door Lyda Sneevliet. Om het hoofdverhaal heen zijn gebruiken en manieren van leven beschreven zoals deze waren in de middeleeuwen in het algemeen en toegespitst op Elburg in die tijd. Deze verhalen zijn geschreven door Carla Kühne en Pauline van Zweden. Het boek is prachtig geïllustreerd door Sanne Neuteboom en voorzien van foto’s door Elly Plugers.

Het boek is gepresenteerd op basisschool Admiraal van Kinsbergen aan kinderen van rond de tien jaar. De kinderen hadden zich met hun meester, meester Martijn, verdiept in de vraag: wat is nou precies een oudheidkundige vereniging? De ontvangst op de school was erg hartelijk, de kinderen waren goed voorbereid en een groepje leerlingen was ‘opgeleid’ om de gasten te ontvangen. Het boekje werd enthousiast ontvangen. De kinderen hadden ook een cadeautje voor de jarige Arent thoe Boecop: een mooi boek vol tekeningen over Elburg. Echt een verrassing!!

De bedoeling van het geschiedenisboek voor kinderen uit de gemeente Elburg is om de kinderen bewust te maken van de unieke plek waar zij wonen en de geschiedenis daarvan. Het ‘Arent thoe Boecje’ zal verspreid worden onder de groepen 7 van alle basisscholen in de gemeente Elburg.

Comments closed

20. april 2015 · Reacties staat uit voor Buitenbeentjes op bezoek bij Arent thoe Boecop · Categories: Verslag

Op zaterdag 11 april waren de leden van de Buitenbeentjes van ’t Harde wederom op bezoek bij Arent thoe Boecop. In het Gruithuis werden ze verwelkomd door een aantal bestuursleden. Na de koffie vertelde Willem van Norel over de bevrijding van Elburg. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de Canadezen en de Engelsen Elburg hebben bevrijd. Dat was op donderdag 19april 1945. Met behulp van bijzondere dia’s werd de bevrijding van Elburg deze avond in beeld gebracht.

Na de pauze werd er nog een diashow vertoond over Elburg vroeger en nu.

De Buitenbeentjes hebben een buitengewoon plezierige avond beleefd. Aan het eind van de avond werd de groep alvast uitgenodigd voor een nieuwe activiteit in april 2016.

Comments closed