quote · 1 oktober 2011 · Reacties uitgeschakeld voor Onze missie · Categorie: De vereniging

Onze missie is het behoud van het historisch karakter van de oude kernen in de gemeente Elburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg organiseert voor het elfde achtereenvolgende jaar de sfeerwandeling. Deze wordt gehouden op dinsdag 12 december.

Dit keer staan het Nationaal Orgelmuseum, de Sint-Nicolaaskerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk in de schijnwerpers. Het thema van de wandeling is Historische gebouwen, orgels en het carillon.

De torenbeklimming geeft de mogelijkheid om de stad Elburg op een unieke manier in kerstverlichting te zien. Beiaardier Martien van der Knijff zal tekst en uitleg geven over het carillon van de Sint-Nicolaaskerk.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De avond begint om 19.00 uur. Het centrale verzamelpunt is de Sint-Nicolaaskerk.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Sake Santema per email, s.santema@kpnmail.nl. Er geldt een maximum aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor nadere inlichtingen kan men eventueel contact opnemen met Willem van Norel (684595).

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de laatste Kroniek staat als datum voor de jaarlijkse Sfeerwandeling 19 december vermeld.

Deze wandeling is verschoven naar 12 december. Ook het aanvangstijdstip is vervroegd namelijk naar 19 uur.

Het thema voor de wandeling is “Orgels in historische gebouwen”.

De exacte invulling van het programma volgt aan het eind van deze week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stad aan de IJssel, garnizoensstad, mosterdstad, Hanzestad. Doesburg heeft het allemaal.

Om het Hanzejaar af te sluiten organiseerde Arent thoe Boecop zaterdag 25 november een excursie naar deze prachtige historische stad. Hiervoor hadden zich 40 deelnemers aangemeld.

De excursie begon in het Streekmuseum De Roode Toren in de binnenstad van Doesburg.

In het museum bevinden zich tal van bodemvondsten en historische brandweeremmers. Momenteel wordt er ook een drukbezochte expositie over de IJssel gehouden.

In het museum staat men ook stil bij de geschiedenis van de Elburger vissersfamilie Van Triest. De familie kwam decennia lang met verse vis uit Elburg naar de markt in Doesburg.

Na het bezoek aan het museum werd er koffie gedronken in De Waag. De Waag is mogelijk de oudste horecagelegenheid van Nederland.

Onder leiding van twee stadsgidsen wandelde het gezelschap door de historische binnenstad van Doesburg. Er werd onder andere stilgestaan bij de ‘steen des aanstoots’, de historische kruidentuin en de Martinikerk.

Bij de Martinikerk bevindt zich het Vredesmonument van Jan Wolkers, twee zuilen met vleugels van glas. Onder de glazen plaat ligt de klok. Wolkers koos als motto voor het monument “Toen de klok zweeg, verschenen de vogels van de vrijheid”.

Na afloop van de wandeling was er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid nog rond te kijken in Doesburg en te genieten van de bekende mosterdsoep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 november 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Wandelen in Doesburg · Categorie: Uncategorized

Als afsluiting van het Hanzejaar 2017 organiseert Arent thoe Boecop op 25 november een wandeling door Doesburg. In dit oude stadje is het Middeleeuws stratenpatroon perfect bewaard gebleven en waant men zich in vroegere tijden. Naast de stadswandeling wordt er ook een bezoek gebracht aan het Museum De Roode Toren.

We vertrekken met eigen vervoer om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats Het Schootsveld aan de Zwolse weg. De bedoeling is om met elkaar te carpoolen.  We verzamelen in Doesburg op de parkeerplaats aan de Turfhaven.

Het programma in Doesburg duurt tot ongeveer 12.30 uur.

12 november 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Historische maaltijd vol verrassingen · Categorie: Uncategorized

Een reis door de tijd, een reis door landen. Zo mag de jaarlijkse historische maaltijd van Arent thoe Boecop rustig genoemd worden.

Donderdag 9 november stond de maaltijd geheel in het teken van de Hanze. Aan de hand van diverse gerechten werden de bijna 100 deelnemers meegenomen naar de landen uit het Hanzeverbond.

Als eerste werd een gerecht uit Duitsland geserveerd met onder andere de bekende Bockwurst. Hierna volgden de ‘pikballen’ uit Nederland. Verder stonden er gerechten uit Zweden, Polen, Rusland, Vlaanderen en een Engels toetje op het menu.

De deelnemers kregen tussen de gerechten door uitleg over de Hanze door Huub Ummels. Hij vertelde over de opkomst en bloei van de Hanze.

Het menu voor de avond werd samengesteld door de koks van Restaurant de Haas in Elburg.

De organisatie was in handen van Pauline van Zweden en Sake Santema.

2 november 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Gelredag in Elburg · Categorie: Uncategorized

Op zaterdag 11 november organiseert de stichting Erfgoed Gelderland in samenwerking met Omroep Gelderland de Gelredag in Elburg. De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop verzorgt op deze dag minilezingen in het Gruithuis aan de Krommessteeg 11 in Elburg. De aanvangstijden zijn 11.00 uur, 11.30 uur, 12.00 uur, 12.30 uur en 13.00 uur.

Deze lezingen sluiten aan op de stadwandelingen die worden georganiseerd door Museum Elburg. Deze wandelingen duren een uur en beginnen bij het museum.

De minilezingen worden verzorgd door historicus Willem van Norel. Daarnaast wordt hij tussen 8.00 uur en 10.00 uur geïnterviewd door Rene Arendsen (bekend van de Gelderse Ridders) van Omroep Geldeland. Radio Gelderland zal de gesprekken in Elburg rechtstreeks uitzenden.

Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de stadswandelingen en de minilezingen. De deelname aan alle activiteiten is gratis.

Zaterdagmorgen 6.00 uur vertrok een bus met 37 deelnemers naar de Belgische Westhoek.

Thema van de reis was “In de voetsporen van Roosje Vecht”, de Elburgse verpleegster die in de Eerste Wereldoorlog omkwam in Veurne.

De groep werd rond de klok van 10 uur ontvangen in De Panne door Luc Sillis, voorzitter van de Kerkfabriek in Adinkerke. De Kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie.

Hierna vertrok de bus richting Adinkerke. Na haar dood is Roosje Vecht begraven op de begraafplaats van de Sint Audomaruskerk.

Later is ze herbegraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg.

Tijdens het bezoek stond de groep kort stil bij de plaquette voor Roosje.

Iris Verwey las hier een gedicht voor van Willem van Dijk en Pauline Land las de tekst van haar grafsteen in Muiderberg voor.

In De Panne werd vervolgens een tentoonstelling bezocht over het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog. De loco-burgemeester ontving de deelnemers met een glas champagne en jus d’orange.

In Veurne stond een bezoek aan het Belevingscentrum Eerste Wereldoorlog op het programma. De enthousiaste gids van het museum leidde de bezoekers rond en vertelde de geschiedenis van “Vrij Vaderland, Leven achter het front”.

Hierna vervolgde de reis naar de grootste hospitaalbegraafplaats ter wereld, Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge. Deze begraafplaats telt 10.784 grafstenen  en er liggen meer dan 30 nationaliteiten begraven.

In Poperinge zelf werd de executieplaats bezocht en liepen de deelnemers naar het Talbothouse.

De dag werd afgesloten in Ieper met een  bezoek aan Ramparts Cemetery op de wallen van Ieper bij de Rijsselsepoort. Hierna wandelde het gezelschap naar de Engelse kerk van Ieper (Saint George Memorial Church).

Om 20 uur werd bij de Menenpoort de herdenkingsceremonie met The Last Post bijgewoond met een bloemlegging door de twee oudste deelnemers en de twee jongste deelnemers aan de excursie, Karel Enters, Henk Binnekamp, Iris Verwey en Pauline Land.

2 reacties

  1. anton van Wezep

    Het was een indrukwekkende dag. Mooi dat we op deze wijze Roosje Vecht herdenken.
    Ook de herdenking met de kranslegging gaf kippevel.

  2. Het was een fijne dag,ik ben blij dat ik mee geweest ben. Gerrie

21 oktober 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Extra ledenvergadering in verband met statutenwijziging · Categorie: Uncategorized

Het bestuur heeft de wens om de statuten van Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop te wijzigen. Daartoe zijn door notaris Megchelsen te Elburg concept-statuten opgesteld. Om de wijziging te effectueren dient er op basis van de huidige statuten ten minste één algemene ledenvergadering te worden gehouden, alwaar de leden in de gelegenheid worden gesteld om te stemmen over de statutenwijziging. Voor deze algemene ledenvergadering nodigt het bestuur u hierbij uit.
Deze zal op dinsdag 31 oktober a.s. om 19:30 uur in het Gruithuis aan de Krommesteeg 11 te Elburg worden gehouden. De voorgestelde statutenwijziging zal het enige agendapunt zijn.

De huidige statuten schrijven voor dat van een geldige instemming met de voorgestelde statutenwijziging door de algemene ledenvergadering sprake is als tweederde van het aantal leden van de vereniging op de vergadering aanwezig is, die dan met een tweederde meerderheid vóór dienen te stemmen.

Mocht dit aantal leden niet gehaald worden dan dient er binnen een maand na de eerste ledenvergadering een tweede te worden gehouden, waarbij de alsdan aanwezige leden met een tweederde meerderheid voor dienen te stemmen om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging. Ook voor deze vergadering nodigt het bestuur u uit. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 november a.s. om 19:30 uur in het Gruithuis, Krommesteeg 11 te Elburg. De agenda van de vergadering zal alsdan bestaan uit de voorgestelde statutenwijziging én uit het vaststellen van de begroting 2018. Het bestuur heeft namelijk besloten om de begroting voortaan vóór ingang van het betreffende begrotingsjaar aan de leden ter goedkeuring aan te bieden.

Hoewel deze uitnodiging uiteraard beide algemene ledenvergaderingen betreft is de verwachting van het bestuur dat er op 31 oktober a.s. geen tweederde van het totaal aantal leden aanwezig zal zijn om rechtsgeldig te kunnen instemmen met de statutenwijziging. Onze vereniging heeft immers bijna 1900 leden. Met andere woorden: er zal normaal gesproken eerst op 28 november daadwerkelijk gestemd kunnen worden over de voorgestelde statutenwijziging.

De concept-statuten zullen vanaf vijf dagen voor beide vergaderingen tot na de afloop ervan ter inzage liggen. De concept-begroting zal vijf dagen voor de vergadering van 28 november a.s. ter inzage liggen. Wilt u deze stukken inzien dan kuntu telefonisch contact opnemen met de voorzitter, Kees van de Streek, op telefoonnummer 0525-686939 voor het maken van een afspraak. De beide concept-stukken zijn uiteraard ook voor de betreffende vergadering in te zien

14 oktober 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Historische maaltijd 9 november · Categorie: Uncategorized

De Historische Maaltijd staat dit jaar in het teken van de Hanze.
De koks van restaurant De Haas zorgen voor een gevarieerd menu, met ongetwijfeld weer vele verrassingen. De maaltijd begint om 19.00 uur en de zaal is open vanaf 18.30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven door € 22,50 per persoon over te maken op rekening nummer NL03RABO0129217484 onder vermelding van deelname Historische Maaltijd. Het bedrag moet uiterlijk 5 november binnen zijn.