quote · 1 oktober 2011 · Reacties staat uit voor Onze missie · Categorie: De vereniging

Onze missie is het behoud van het historisch karakter van de oude kernen in de gemeente Elburg.

Op woensdag 25 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

In het tweede deel van de jaarvergadering zal Willem van Norel een presentatie verzorgen over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Met behulp van een PowerPointpresentatie zal hij terugblikken op het themanummer 102 van Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens. Daarnaast zal Van Norel de schijnwerpers richten op Ieper en omgeving. Er zullen onder andere beelden worden vertoond van de het museum In Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het museum in Zonnebeke. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het Belgenmonument in Amersfoort.

Deze lezing wordt gehouden als voorbereiding voor de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat organiseren.

Update 19 mei:
De stukken voor de vergadering zijn weer beschikbaar op internet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1 mei 2016 · Reacties staat uit voor Wandeltocht Arent thoe Boecop in Kootwijk · Categorie: Tip

Op zaterdag 14 mei organiseert de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg wederom een wandeltocht. Dit keer wordt de tocht gehouden over de Kootwijker zandverstuiving. De wandeling start in Kootwijk. In deze plaats wordt eerst een bezoek aan de historische kerk en de begraafplaats gebracht. Vervolgens voert de tocht over de zandverstuiving naar Radio Kootwijk. Daar is tijd voor een koffiepauze en krijgen de deelnemers tekst en uitleg over Radio Kootwijk en het bijzondere gebied.

Hierna wordt de wandeling voortgezet over de paden van de zandverstuiving richting Kootwijk.

De lengte van de tocht is ongeveer 14 kilometer.

Het vertrek zal om 8.00 uur zijn vanaf parkeerterrein Het Schootsveld in Elburg. Deelnemers wordt verzocht (indien mogelijk) de auto mee te nemen. Ter plekke zullen de deelnemers over de beschikbare auto’s worden verdeeld.

De deelname aan de tocht is gratis. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door Willem van Norel (Tel. 0525 – 684595).

23 april 2016 · Reacties staat uit voor Arent thoe Boecop presenteert nieuwste uitgve · Categorie: Mededeling

Op woensdagavond 13 april presenteerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in het bijzijn van ongeveer honderd leden haar nieuwste publicatie (nummer 103) in partycentrum De Haas in Elburg. Deze nieuwe uitgave is geheel gewijd aan het fotowerk van de Elburger Donovan Grootkarzijn (1974).
Donovan Grootkarzijn kreeg enkele jaren geleden historische belangstelling door de vele prachtige oude foto’s van de Elburger binnenstad. Dat bracht hem op het idee om deze locaties op te zoeken en opnieuw te fotograferen vanuit exact dezelfde invalshoek. Door de oude foto’s te monteren in de recente plaatjes ontstonden prachtige fotocomposities.
Dit leidde uiteindelijk in september 2015 tot een bijzondere fototentoonstelling in het Gruithuis. Deze expositie trok heel veel belangstellenden. Bij het bestuur van Arent thoe Boecop ontstond vervolgens het idee een speciale kleureneditie van het tijdschrift te wijden aan het bijzondere werk van Donovan Grootkarzijn met als thema: Verleden naar het Heden.
Historicus Willem van Norel heeft op basis van de oude foto’s begeleidende teksten toegevoegd. De vormgeving van deze bijzondere uitgave is verzorgd door Annet Land.
Tijdens de presentatie werd onder andere een filmpje van Omroep Gelderland (met Harm Edens) vertoond over de bijzondere fotocomposities van Donovan Grootkarzijn. Daarnaast werd een deel van de fotocomposities in beeld worden gebracht.
Het eerste exemplaar van deze bijzondere uitgave werd door redacteur Annet Land uitgereikt aan Donovan Grootkarzijn.
Inmiddels is de nieuwste uitgave onder bijna 1900 leden verspreid.

19 april 2016 · Reacties staat uit voor Rabo Clubkas Fonds 2016 bedankt · Categorie: De vereniging · Label:

We willen graag iedereen bedanken die op Arent thoe Boecop gestemd hebben voor het Rabo Clubkas Fonds. We mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 1126 euro!!

We zijn heel erg blij met de waardering en zullen ons blijven inzetten om het verleden van Elburg en omgeving te vertalen naar het heden en u daar zoveel mogelijk bij blijven betrekken.
Nogmaals dank!!

Hartelijke groet,
het bestuur

9 april 2016 · Reacties staat uit voor Lezing over een bijzondere plant uit de Kruidentuin · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

Woensdag 6 april vond in het Gruithuis een lezing plaats over een bijzondere plant die groeit in onze Kruidentuin aan de Ellestraat: de meekrap (Rubia Tinctoria).
Als bestuur van Arent thoe Boecop waren we heel blij met de nieuwe beamer en het nieuwe scherm waardoor we onze lezingen nog beter kunnen visualiseren.
De heer Dig Keur, afkomstig uit een oud geslacht van meekraptelers, vertelde over de manier waarop zijn familie eeuwenlang in Zeeland meekrap teelde. Deze planten worden geoogst en hun wortels worden dan verwerkt om een rode verfstof van te maken. In het midden van de 19e eeuw kende de meekrapteelt een hoogtepunt met wel 700 miljoen planten. Men noemde de verfstof ook wel ‘het rode goud’.
De wortels van de plant werden geoogst met de hand en daarna gedroogd in een zogenaamde meestoof. Na het langdurige proces van drogen werden de wortels gestampt in een rosmolen. Dat was een molen die aangedreven werd door een paard. De stof ging dan in vaten en deze werden op de beurs verhandeld. Met de verfstof werd niet alleen kleding geverfd maar het werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor beelden en pilaren in kerken, voor friese klokken en boerenzakdoeken. In 1868 werd in Duitsland een synthetische verfstof uitgevonden en dat betekende het begin van het einde van de meekrapteelt. Tegenwoordig is de natuurlijke verfstof weer populair.
In St. Annaland en Bruinisse kun je in de plaatselijke Oudheidskamers de geschiedenis van de meekrapteelt volgen.

21 maart 2016 · Reacties staat uit voor Verslag excursie op 19 maart naar Harderwijk · Categorie: Verslag · Label: ,

Met enkele auto’s vertrokken wij vanaf de parkeerplaats “De Oude Vos” naar Harderwijk. In restaurant Monopole aan de Boulevard waren inmiddels ook leden van AtB al aanwezig. Totaal deden 35 mensen mee aan die excursie, waaronder ook enkele bestuursleden van Stichting Historisch Dronten.
Na het welkom en de koffie en een welkom namens, Matty Moggre, voorzitter van de oudheidkundige vereniging Herderewich, die tevens in het kort iets over haar vereniging vertelde en dat zowel Harderwijk als Elburg beide Hanzesteden waren en voormalige vissersplaatsen. De gidsen hebben ons door een deel van Harderwijk geleid, zoals langs de Boulevard en zij vertelden wat de plannen van de Gemeente hiermee waren. Over de Vischpoort en de Vischmarkt en hun historie. Uitleg in het voormalige Gemeentehuis op de markt met zijn prachtige oude raadzaal met haar speciale behang en over de aanwezige schilderijen. Een voormalig vissershuisje bezocht, zodat je kon zien hoe vroeger die mensen woonden.
Harderwijk had vroeger een universiteit, bekende mensen, zoals Herman Boerhaave, zijn hier afgestudeerd. De contouren en enkele gebouwen zijn nog in tact gebleven.
Via de Smeenpoortenbrink, waar vroeger de halte van de postkoets was, naar de Oude Kerk. Die zeker een bezoek waard is met zijn verhaal over de toren van ca. 70 meter en een deel van de kerk, dat ingestort was en buiten op het plein de fundering in de bestrating te zien is.
Het was een geslaagde morgen, die zeker voor herhaling vatbaar is.

9 februari 2016 · Reacties staat uit voor Lezing over merktekens · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

In een vol Gruithuis aan de Krommesteeg organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg op woensdag 3 februari een interessante lezing over de geschiedenis en de ontwikkeling van merktekens, zoals hand- en huismerken. Deze lezing werd verzorgd door Dick van Maren uit Tiel.
Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken. Jagers voorzagen hun wapens van merktekens en vissers brachten hun persoonlijk merk aan op hun visserswerktuigen. In tegenstelling tot vandaag was in het (verre) verleden niet iedereen in staat om te lezen of te schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een handmerk als persoonlijk teken. Handmerken kunnen onder andere worden aangetroffen onder akten en archiefstukken. Bij genealogisch onderzoek kunnen handmerken een aanwijzing geven naar familieverwantschap.
De heer Van Maren illustreerde zijn lezing met prachtige afbeeldingen.
Na de pauze hield Willem van Norel een boeiend verhaal over de Elburger vissersmerken. Tijdens zijn onderzoek naar het visserijverleden van Elburg had Van Norel een reeks aan vissersmerken verzameld. Hij illustreerde dat met interessante voorbeelden (kurken met merktekens). Bijzonder was daarnaast dat Willem van Norel inging op het merken van het vee tijdens het inscharen in de gemeenschappelijke weidegebeden Het Goor en De Mheen.
Duidelijk was dat deze lezing de bezoekers wist te boeien.
Willem van Norel

6 januari 2016 · Reacties staat uit voor Persbericht Tuinders · Categorie: Persbericht · Label:

De Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop wil na de visserij en de landbouw nu de schijnwerper richten op de tuinderij. Deze agrarische tak is immers minstens zo belangrijk voor de voedselvoorziening als landbouw en visserij. Elburg heeft een halve eeuw lang een eigen groenteveiling in de stad gehad
Een aantal leden van de werkgroep publicaties is bezig met het verzamelen van documentatie, waarbij de gesprekken met tuinders (meestal al op leeftijd) een belangrijk onderdeel vormen. Ook het streekarchief beschikt over veel bronnen. Arent thoe Boecop is nog op zoek naar twee superbelangrijke bronnen.
De groenteveiling kende een eigen bestuur, hiervan zijn de namen bekend. Maar de notulen-
boeken van hun vergaderingen zijn spoorloos. De werkgroep is op zoek naar deze boeken. Op verzoek van de oudheidkundige vereniging is er indertijd ook een film gemaakt over de tuinderij. Hij is er, maar waar?
De groenteveiling stond aan het begin van de Bloemstraat, op het terrein van de gasfabriek. Daar kwamen de tuinders hun producten drie keer per week presenteren voor de kopers. In de bloeitijd kende Elburg enkele tientallen tuindersbedrijven en op de veiling verschenen ook enkele tientallen kopers, groentehandelaren uit de verre omtrek. De veiling startte in 1922 en ging door tot ver in de zestiger jaren.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer Willem van Norel of info@arentthoecop.nl
Documenten en foto’s kunt u sturen naar: lok2013@kpnmail.nl of r.stooker@chello.nl
Film en notulenboeken komen we graag ophalen.

19 december 2015 · Reacties staat uit voor Sfeerwandeling 2015 · Categorie: Verslag

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseerde op 15 december voor het negende achtereenvolgende jaar de traditionele sfeerwandeling door Elburg Vesting. Dit jaar was het thema: Herenhuizen in de binnenstad van Elburg. Tijdens de sfeerwandeling werden vier bijzondere panden in de schijnwerpers gezet. De vier deelnemende herenhuizen waren dit jaar: Noorderkerkstraat 12, Ellestraat 44, Bloemstraat 24 en Ledige Stede 33.
Niet alleen de bouwgeschiedenis, maar nog meer de bewoningsgeschiedenis van deze markante huizen stond tijdens de sfeerwandeling centraal.
Maar liefst 185 mensen (een absoluut record!) hebben in vier groepen de huizen bezocht, waar in elk huis interessante verhalen werden verteld over onder andere predikanten, notarissen en oud-minister Jan Smallenbroek. Na de boeiende bezoeken aan de markante panden verzamelden de bezoekers zich in het Gruithuis, waar nog gezellig nagepraat kon worden onder genot van chocolademelk en koek.
De algehele leiding van deze zeer geslaagde sfeerwandeling was wederom in handen van Willem van Norel.

15 november 2015 · Reacties staat uit voor Historische maaltijd 2015 · Categorie: Verslag

De jaarlijkse Historische Maaltijd van Arent thoe Boecop op 12 november mag een groot succes genoemd worden. De maaltijd, die geheel in het teken stond van 50 jaar Restaurant De Haas, trok maar liefst 120 deelnemers.

De maaltijd werd aan elkaar gepraat door Gerrit Jan, kleinzoon van de oprichters Gappie en Aaltje Vos. Het menu bestond dan ook uit succesnummers uit de geschiedenis van ”de Haas”. Er werd begonnen met een spectaculaire champagnetoren, waarbij werd geproost op het jubileum.

Daarna kwam het voor velen bekende ”balletje saté”, gevolgd door een kom overheerlijke snert. Na een kleine pauze waarin ook weer beelden te zien waren uit 1965 kregen de deelnemers een bolletje huzaren en vissalade op stokbrood gepresenteerd.

En toen kwam pas het hoofdgerecht, dat bestond uit een grote juspan boordevol met verschillende soorten vlees, gegarneerd met verschillende sausjes, patat, ,aardappeltjes en groenten.

Na al dat heerlijks moest er nog een klein gaatje vrij blijven voor het nagerecht dat bestond uit crème brûlée met ijs en slagroom.

Gezien de leuke reacties kijkt het bestuur terug op een bijzonder geslaagde avond.