Op zaterdag 4 oktober as. verzorgt het Gelders Fanfare Orkest, op verzoek van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, een concert in ‘t Harde. Het concert begint om 20.00 uur. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Elburger Boekwinkel en bij het MFC Aperloo

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop viert dit jaar zijn 40e verjaardag. Het bestuur van de vereniging vond dat deze verjaardag niet voorbij mocht gaan zonder muziek en vond het Gelders Fanfare Orkest (GFO) bereid die muziek te verzorgen.

Gelders Fanfare orkest

Het GFO bestaat uit 65 enthousiaste leden. Dit zijn vergevorderde amateurs, conservatorium studenten en beroepsmusici. Het orkest bestaat al meer dan 25 jaar en treedt op door het hele land. Het orkest staat onder leiding van de (in Elburg wonende) dirigent Erik van de Kolk. Voor het concert op 4 oktober heeft het GFO trombonist en oud Elburger Jilt Jansma om zijn medewerking gevraagd.

Programma

Op het programma staat onder meer:
Elburg Fantasy – Jacob de Haan
Derivations – Marco Pütz
Brasiliana – Robert Drewhurst (met Jilt Jansma als solist)
Nederlandse Medley.

Toegangskaarten

Het concert vindt plaats in Multifunctioneel Centrum Aperloo, Stadsweg 27 ‘t Harde. Om de toeloop te reguleren wordt gewerkt met gratis toegangskaarten. Deze zijn verkrijgbaar bij de Elburger Boekwinkel, Vischpoortstraat 4, Elburg en bij het MFC Aperloo, Stadsweg 27 ‘t Harde. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Op dinsdag 16 september as. biedt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop jongeren weer de gelegenheid om onder leeftijdgenoten kennis te maken met de rijke historie van Elburg.

Dit keer worden, wandelend door de vesting enkele – voor velen – onbekende plekken en gebouwen bezocht. Een prachtige kans voor iedereen die van de binnenstad van Elburg houdt of daarover meer te weten wil komen.

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop doet al enkele jaren pogingen om jongeren – dat wil zeggen mensen jonger dan circa 35 jaar – meer te betrekken bij het werk van de vereniging. Belangrijkste reden hiervoor is dat het nodig is een nieuwe generatie enthousiast te maken voor de rijke historie van Elburg en omgeving zodat het stokje van de huidige onderzoekers en publicisten te zijner tijd kan worden overgedragen. Anderzijds speelt ook het teruglopende ledenbestand van de vereniging een rol. Vergrijzing is hiervan de belangrijkste oorzaak. Nieuwe – jonge – leden kunnen dit tegengaan waardoor de vereniging ook in de toekomst in staat blijft zijn werk te blijven doen.

Wie zichzelf rekent tot de doelgroep “jongeren” is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. De wandeling start om 19.30 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg.
Na afloop van de wandeling is er een gezellig samenzijn in het Gruithuis.

Rondom de botterdagen (11 t/m 13 september) vindt in het Gruithuis in Elburg een expositie plaats van schilderijen van plaatselijk kunstenaar Frank Westerink. Deze expositie is gratis te bezichtigen op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Het wordt al bijna een traditie dat oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop tijdens het jaarlijkse botterweekend in Elburg een expositie organiseert in zijn verenigingsgebouw aan de Krommesteeg (het Gruithuis). In voorgaande jaren exposeerden onder andere Jurrie van der Heide, Barend Bosman, Cees Nagelhout, Gerrit ten Have, Cees Leusink en Johan van Renselaar. Dit jaar zijn er kunstwerken te bewonderen van Frank Westerink.

Frank Westerink

Frank Westerink is geboren in Elburg in 1946. Hij begon met tekenen toen zijn dochters nog klein waren. Samen met zijn dochters aan tafel tekende hij vele (roof)vogels, met kleurpotloden. Door drukke werkzaamheden kwam daar in latere jaren niet veel meer van. Pas na zijn pensionering kreeg hij weer tijd voor zijn hobby’s, waaronder het schilderen. Eén winter les bij Jan Westerink en veel zelfontwikkeling leidde tot diverse schilderijen. Daarvan worden er 18 tentoongesteld in het Gruithuis.

Frank Westerink schildert uitsluitend met olieverf. Hij heeft zich tot op heden vooral gericht op zeegezichten, rivieren, botters en gezichten van Elburg. De laatste tijd legt hij ook dieren op het doek vast en de landschappen die hij ziet tijdens zijn werk als vrijwilliger bij de Stichting Landschapselementen Elburg.

Openingstijden

De expositie vindt plaats in het Gruithuis, Krommesteeg 11 te Elburg en is voor het publiek geopend op donderdag 11 september en vrijdag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

03. juni 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Persbericht, Tip · Tags:

Op zaterdag 14 juni as. vindt de jaarlijkse fietstocht plaats die wordt georganiseerd door oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De tocht start om 09.00 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg.

Dit jaar staat de tocht in het teken van de oude zeepolder Oosterwolde. De fietstocht voert onder andere via de Kamperdijk en de Zomerdijk naar Noordeinde. Vervolgens gaat de tocht naar een tamelijk onbekende buurtschap in de omgeving van Kampen. Via diverse polderwegen gaat de reis verder richting Zuideinde (Kamperveen) en Oosterwolde. Via de prachtige weidegebieden fietsen we dan weer terug richting Elburg.

Onderweg wordt op diverse bijzondere plekken gestopt voor een (historische) toelichting. In de omgeving van Oosterwolde wordt een bezoek gebracht aan een melkveebedrijf. Uiteraard is er ook een koffiestop.

De tocht is ongeveer 35 kilometer lang. Naar verwachting zijn we om 13.00 uur weer terug in Elburg.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig.

25. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Uncategorized

De jaarlijkse ledenvergadering vond dit jaar plaats in partycentrum de Haas. Verslag vorige vergadering, jaarrekening 2013en begroting voor 2014 werden met unanieme stemmen vastgesteld.
Helaas moest onze vereniging afscheid nemen van zijn voorzitter Rien Zwart. Er is nog geen opvolger voor hem gevonden, dus het bestuur van de vereniging gaat voorlopig met 9 man verder. Willem van Norel neemt de taken van de voorzitter voorlopig waar.
Een bijzonder onderdeel van de vergadering vormde de benoeming van 2 ereleden: Philip Docter en Bep de Waard-Ruijs. Voor beiden geldt dat hun jarenlange inzet voor onze vereniging deze benoeming meer dan rechtvaardigde.
De ledenvergadering werd afgesloten door fotograaf Ger Hup, die uit zijn eigen archief prachtig fotomateriaal van Elburg en omgeving uit de oprichtingstijd van de vereniging liet zien.

23. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag · Tags:

Op zaterdag 10 mei organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop wederom een wandeling langs historische kerkenpaden in de omgeving van Elburg. De wandeling begon om 9.00 uur vanaf het Gruithuis (Krommesteeg 11 in Elburg). Ondanks de voorspelde weersomstandigheden waren er 40 enthousiaste wandelaars op deze kerkenpadwandeling afgekomen. Er kon worden gekozen voor een wandeling van 12 kilometer en een wandeling van 24 kilometer.

Al jarenlang organiseert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop jaarlijks een wandeltocht. Deze voert zo veel mogelijk langs de historische kerkenpaden. Meerdere van deze kerkenpaden zijn in de afgelopen jaren hersteld en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Een aantal historische kerkenpaden is zelfs door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

Begonnen werd met een wandeling om de vesting Elburg. Vervolgens voer de tocht richting de fundamenten van de Sint Ludgeruskerk. De koffiestop was op de boerderij van Ko van Twillert. Een unieke locatie waar op strobalen even uitgerust kon worden temidden van de koeien en de stieren.

Na de koffiestop liepen 30 mensen onder leiding van Gerrit Hollander en Elly Plugers via het Achterwegje, de Beekmansweg en de Oude Zeeweg terug naar Elburg.

Negen lopers namen deel aan de grote wandeltocht onder leiding van Wim van Triest en Willem van Norel. Deze tocht ging via de Nieuweweg en het landgoed Klarenbeek naar de Schootbruggeweg. Op de boerderij van Dirk van Batavia werd een tweede koffiestop gedaan. Vervolgens liepen de wandelaars via landgoed De Haere en via landgoed Schouwenburg terug naar Elburg.

Kortom: twee prachtige wandeltochten onder regenachtige omstandigheden, maar desalniettemin meer dan de moeite waard!

Willem van Norel

14. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Persbericht, Tip · Tags: ,

Op woensdag 21 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering. Aansluitend aan het officiële deel verzorgt de Elburgse fotograaf Ger Hup een presentatie met oude foto’s van Elburg. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de bovenzaal van partycentrum De Haas in Elburg. De foto-presentatie – ook toegankelijk voor niet-leden – begint om 21.00 uur.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie. Bestuurslid mevr. Pauline van Zweden is aftredend en herkiesbaar. Voorzitter Rien Zwart is eveneens aftredend, maar niet herkiesbaar. Het bestuur heeft helaas nog geen vervanger kunnen vinden. Deze vacature blijft dus vacant.

De stukken voor de ledenvergadering zijn voor een ieder beschikbaar via de website www.arentthoeboecop.nl en zijn op de avond van de ledenvergadering op papier beschikbaar.

Fotopresentatie

De geschiedenis heeft geleerd dat ledenvergaderingen van Arent thoe Boecop niet veel tijd in beslag nemen. De opkomst voor dergelijke bijeenkomsten is doorgaans ook niet erg groot. Om leden te stimuleren de ledenvergaderingen te bezoeken, zoekt het bestuur ieder jaar naar een interessante afsluiting van de vergadering. Dit jaar gebeurt dit in de vorm van een presentatie door Elburger fotograaf Ger Hup van foto’s uit zijn eigen foto-archief. Gelet op het feit dat de vereniging dit jaar zijn 40 jarig bestaan viert, heeft Ger Hup in zijn archieven vooral gezocht naar materiaal van ca. 40 jaar geleden.
Dit onderdeel van de avond is ook toegankelijk voor niet-leden. De fotopresentatie vindt plaats na het officiële deel (alleen toegankelijk voor leden van de vereniging) en begint om 21.00 uur.

06. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Mededeling, Tip

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseert op zaterdag 10 mei weer een wandeling langs historische kerkepaden in de omgeving van Elburg. De wandeling start om 9.00 uur vanaf het Gruithuis (Krommesteeg 11 in Elburg). Deelname is kosteloos. Wandelaars kunnen ook dit jaar kiezen uit twee afstanden, een route van ca. 12 kilometer, of een langere route van ca. 24 km.

Al jarenlang organiseert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop jaarlijks een wandeltocht. Deze voert zo veel mogelijk langs de historische kerkepaden. Meerdere van deze kerkepaden zijn in de afgelopen jaren hersteld en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Een aantal historische kerkepaden is zelfs door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

De wandeltocht op zaterdag 10 mei start om 9.00 vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg. De volledige groep wandelaars loopt dan via de boorden van de voormalige Zuiderzee (het Veluwemeer) in de richting van Doornspijk. Daar splitst de groep na een koffiestop zich in twee groepen, die vervolgens de korte of lange route verder wandelen.

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

07. april 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag

Op donderdag 3 april verzamelden zich zo’n 200 mensen in de theaterzaal van ‘t Huiken voor de lezing door Hans Goedkoop.

Voor de pauze vertelde hij over de totstandkoming van zijn succesvolle televisieserie over de Gouden Eeuw. Hij ging uitgebreid in op de parallellen die zijn te herkennen tussen de Gouden Eeuw en onze moderne tijd. Met name op het gebied van (im)migratie leek de Gouden Eeuw veel op onze moderne tijd. Nederland (en vooral de grote steden) werden een smeltkroes van culturen en religies. Toch ontstonden er door deze “nieuwe aanwas” in de Gouden Eeuw niet de problemen die wij nu ervaren. In die zin kunnen we wellicht nog veel leren van de geschiedenis. Een andere, luchtigere, parallel is die tussen onze jaren ’60 en die van de Gouden Eeuw. Daarin zien we dat de jongere 17e eeuwers hun haren laten groeien, hippe exotische kleding gaan dragen, en zelfs aan de cannabis gaan!

Na de pauze nam Hans Goedkoop zijn toehoorders mee naar zijn eigen familiegeschiedenis. Hij vertelde over zijn zoektocht naar informatie over het verleden van zijn grootvader, D.R.A. van Langen, kolonel en later generaal-majoor in Nederlands-Indië. Goedkoops moeder heeft altijd gezwegen over wat zich heeft voorgedaan in Indonesië en pas na haar dood ging Goedkoop zelf op zoek in de archieven. Over het verloop van die zoektocht schreef Goedkoop het boek “De laatste man. Een herinnering”.

23. maart 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Tip, Verslag

Onze vereniging vierde zaterdag 22 maart, exact 40 jaar na de oprichtingsvergadering, zijn 40 jarig jubileum. In aanwezigheid van een groot aantal oud bestuursleden en actieve vrijwilligers keek voorzitter Rien Zwart tevreden terug op alles wat de vereniging in 40 jaar heeft weten te bereiken. De kennis over de geschiedenis van de gemeente kon dankzij het historisch onderzoek dat de vrijwilligers al die jaren deden, via vele publicaties worden verspreid. Maar na 40 jaar is het werk nog niet gedaan. Ook de komende 40 jaar zal de vereniging zijn bestaansrecht waar kunnen maken.

Canon

Het jubileumfeest werd aangegrepen voor de presentatie van de honderdste genummerde uitgave: de Canon van de gemeente Elburg. Het eerste exemplaar werd binnengebracht door een delegatie van de Elburger Hellebaardiers en na een aankondiging van de stadsomroeper overhandigd aan burgemeester Frans de Lange. Hij benadrukte nog eens het belang van een zo grote oudheidkundige vereniging voor een gemeente als Elburg met zijn enorme cultuurhistorische waarde. Iets dat zeker niet uitsluitend geldt voor de vesting Elburg, maar ook voor de omliggende kernen.

Lezing Hans Goedkoop

Het “verjaardagsfeest” op 22 maart vormt het startsein voor een jaar vol met jubileumactiviteiten. De eerstvolgende bijzondere activiteit is de lezing door Hans Goedkoop op donderdag 3 april as. in ‘t Huiken (aanvang 20.00 uur). Deze lezing staat in het teken van de Gouden Eeuw. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Elburger Boekwinkel in de Vischpoortstraat.