03. juni 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Persbericht, Tip · Tags:

Op zaterdag 14 juni as. vindt de jaarlijkse fietstocht plaats die wordt georganiseerd door oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De tocht start om 09.00 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg.

Dit jaar staat de tocht in het teken van de oude zeepolder Oosterwolde. De fietstocht voert onder andere via de Kamperdijk en de Zomerdijk naar Noordeinde. Vervolgens gaat de tocht naar een tamelijk onbekende buurtschap in de omgeving van Kampen. Via diverse polderwegen gaat de reis verder richting Zuideinde (Kamperveen) en Oosterwolde. Via de prachtige weidegebieden fietsen we dan weer terug richting Elburg.

Onderweg wordt op diverse bijzondere plekken gestopt voor een (historische) toelichting. In de omgeving van Oosterwolde wordt een bezoek gebracht aan een melkveebedrijf. Uiteraard is er ook een koffiestop.

De tocht is ongeveer 35 kilometer lang. Naar verwachting zijn we om 13.00 uur weer terug in Elburg.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig.

25. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Uncategorized

De jaarlijkse ledenvergadering vond dit jaar plaats in partycentrum de Haas. Verslag vorige vergadering, jaarrekening 2013en begroting voor 2014 werden met unanieme stemmen vastgesteld.
Helaas moest onze vereniging afscheid nemen van zijn voorzitter Rien Zwart. Er is nog geen opvolger voor hem gevonden, dus het bestuur van de vereniging gaat voorlopig met 9 man verder. Willem van Norel neemt de taken van de voorzitter voorlopig waar.
Een bijzonder onderdeel van de vergadering vormde de benoeming van 2 ereleden: Philip Docter en Bep de Waard-Ruijs. Voor beiden geldt dat hun jarenlange inzet voor onze vereniging deze benoeming meer dan rechtvaardigde.
De ledenvergadering werd afgesloten door fotograaf Ger Hup, die uit zijn eigen archief prachtig fotomateriaal van Elburg en omgeving uit de oprichtingstijd van de vereniging liet zien.

23. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag · Tags:

Op zaterdag 10 mei organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop wederom een wandeling langs historische kerkenpaden in de omgeving van Elburg. De wandeling begon om 9.00 uur vanaf het Gruithuis (Krommesteeg 11 in Elburg). Ondanks de voorspelde weersomstandigheden waren er 40 enthousiaste wandelaars op deze kerkenpadwandeling afgekomen. Er kon worden gekozen voor een wandeling van 12 kilometer en een wandeling van 24 kilometer.

Al jarenlang organiseert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop jaarlijks een wandeltocht. Deze voert zo veel mogelijk langs de historische kerkenpaden. Meerdere van deze kerkenpaden zijn in de afgelopen jaren hersteld en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Een aantal historische kerkenpaden is zelfs door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

Begonnen werd met een wandeling om de vesting Elburg. Vervolgens voer de tocht richting de fundamenten van de Sint Ludgeruskerk. De koffiestop was op de boerderij van Ko van Twillert. Een unieke locatie waar op strobalen even uitgerust kon worden temidden van de koeien en de stieren.

Na de koffiestop liepen 30 mensen onder leiding van Gerrit Hollander en Elly Plugers via het Achterwegje, de Beekmansweg en de Oude Zeeweg terug naar Elburg.

Negen lopers namen deel aan de grote wandeltocht onder leiding van Wim van Triest en Willem van Norel. Deze tocht ging via de Nieuweweg en het landgoed Klarenbeek naar de Schootbruggeweg. Op de boerderij van Dirk van Batavia werd een tweede koffiestop gedaan. Vervolgens liepen de wandelaars via landgoed De Haere en via landgoed Schouwenburg terug naar Elburg.

Kortom: twee prachtige wandeltochten onder regenachtige omstandigheden, maar desalniettemin meer dan de moeite waard!

Willem van Norel

14. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Persbericht, Tip · Tags: ,

Op woensdag 21 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering. Aansluitend aan het officiële deel verzorgt de Elburgse fotograaf Ger Hup een presentatie met oude foto’s van Elburg. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de bovenzaal van partycentrum De Haas in Elburg. De foto-presentatie – ook toegankelijk voor niet-leden – begint om 21.00 uur.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie. Bestuurslid mevr. Pauline van Zweden is aftredend en herkiesbaar. Voorzitter Rien Zwart is eveneens aftredend, maar niet herkiesbaar. Het bestuur heeft helaas nog geen vervanger kunnen vinden. Deze vacature blijft dus vacant.

De stukken voor de ledenvergadering zijn voor een ieder beschikbaar via de website www.arentthoeboecop.nl en zijn op de avond van de ledenvergadering op papier beschikbaar.

Fotopresentatie

De geschiedenis heeft geleerd dat ledenvergaderingen van Arent thoe Boecop niet veel tijd in beslag nemen. De opkomst voor dergelijke bijeenkomsten is doorgaans ook niet erg groot. Om leden te stimuleren de ledenvergaderingen te bezoeken, zoekt het bestuur ieder jaar naar een interessante afsluiting van de vergadering. Dit jaar gebeurt dit in de vorm van een presentatie door Elburger fotograaf Ger Hup van foto’s uit zijn eigen foto-archief. Gelet op het feit dat de vereniging dit jaar zijn 40 jarig bestaan viert, heeft Ger Hup in zijn archieven vooral gezocht naar materiaal van ca. 40 jaar geleden.
Dit onderdeel van de avond is ook toegankelijk voor niet-leden. De fotopresentatie vindt plaats na het officiële deel (alleen toegankelijk voor leden van de vereniging) en begint om 21.00 uur.

06. mei 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Mededeling, Tip

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseert op zaterdag 10 mei weer een wandeling langs historische kerkepaden in de omgeving van Elburg. De wandeling start om 9.00 uur vanaf het Gruithuis (Krommesteeg 11 in Elburg). Deelname is kosteloos. Wandelaars kunnen ook dit jaar kiezen uit twee afstanden, een route van ca. 12 kilometer, of een langere route van ca. 24 km.

Al jarenlang organiseert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop jaarlijks een wandeltocht. Deze voert zo veel mogelijk langs de historische kerkepaden. Meerdere van deze kerkepaden zijn in de afgelopen jaren hersteld en toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Een aantal historische kerkepaden is zelfs door de gemeente aangewezen als gemeentelijk monument.

De wandeltocht op zaterdag 10 mei start om 9.00 vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg. De volledige groep wandelaars loopt dan via de boorden van de voormalige Zuiderzee (het Veluwemeer) in de richting van Doornspijk. Daar splitst de groep na een koffiestop zich in twee groepen, die vervolgens de korte of lange route verder wandelen.

Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

07. april 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag

Op donderdag 3 april verzamelden zich zo’n 200 mensen in de theaterzaal van ‘t Huiken voor de lezing door Hans Goedkoop.

Voor de pauze vertelde hij over de totstandkoming van zijn succesvolle televisieserie over de Gouden Eeuw. Hij ging uitgebreid in op de parallellen die zijn te herkennen tussen de Gouden Eeuw en onze moderne tijd. Met name op het gebied van (im)migratie leek de Gouden Eeuw veel op onze moderne tijd. Nederland (en vooral de grote steden) werden een smeltkroes van culturen en religies. Toch ontstonden er door deze “nieuwe aanwas” in de Gouden Eeuw niet de problemen die wij nu ervaren. In die zin kunnen we wellicht nog veel leren van de geschiedenis. Een andere, luchtigere, parallel is die tussen onze jaren ’60 en die van de Gouden Eeuw. Daarin zien we dat de jongere 17e eeuwers hun haren laten groeien, hippe exotische kleding gaan dragen, en zelfs aan de cannabis gaan!

Na de pauze nam Hans Goedkoop zijn toehoorders mee naar zijn eigen familiegeschiedenis. Hij vertelde over zijn zoektocht naar informatie over het verleden van zijn grootvader, D.R.A. van Langen, kolonel en later generaal-majoor in Nederlands-Indië. Goedkoops moeder heeft altijd gezwegen over wat zich heeft voorgedaan in Indonesië en pas na haar dood ging Goedkoop zelf op zoek in de archieven. Over het verloop van die zoektocht schreef Goedkoop het boek “De laatste man. Een herinnering”.

23. maart 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Tip, Verslag

Onze vereniging vierde zaterdag 22 maart, exact 40 jaar na de oprichtingsvergadering, zijn 40 jarig jubileum. In aanwezigheid van een groot aantal oud bestuursleden en actieve vrijwilligers keek voorzitter Rien Zwart tevreden terug op alles wat de vereniging in 40 jaar heeft weten te bereiken. De kennis over de geschiedenis van de gemeente kon dankzij het historisch onderzoek dat de vrijwilligers al die jaren deden, via vele publicaties worden verspreid. Maar na 40 jaar is het werk nog niet gedaan. Ook de komende 40 jaar zal de vereniging zijn bestaansrecht waar kunnen maken.

Canon

Het jubileumfeest werd aangegrepen voor de presentatie van de honderdste genummerde uitgave: de Canon van de gemeente Elburg. Het eerste exemplaar werd binnengebracht door een delegatie van de Elburger Hellebaardiers en na een aankondiging van de stadsomroeper overhandigd aan burgemeester Frans de Lange. Hij benadrukte nog eens het belang van een zo grote oudheidkundige vereniging voor een gemeente als Elburg met zijn enorme cultuurhistorische waarde. Iets dat zeker niet uitsluitend geldt voor de vesting Elburg, maar ook voor de omliggende kernen.

Lezing Hans Goedkoop

Het “verjaardagsfeest” op 22 maart vormt het startsein voor een jaar vol met jubileumactiviteiten. De eerstvolgende bijzondere activiteit is de lezing door Hans Goedkoop op donderdag 3 april as. in ‘t Huiken (aanvang 20.00 uur). Deze lezing staat in het teken van de Gouden Eeuw. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Elburger Boekwinkel in de Vischpoortstraat.

01. maart 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Verslag

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseerde afgelopen woensdag 26 februari een avond over de geschiedenis van de vernietigingskampen Auschwitz, Majdanek en Sobibor. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd speciaal voor jongeren een historisch onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van Elburg belicht. Dit keer werd de schijnwerpers gezet op 23 joodse slachtoffers uit Elburg die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord.
Voor de pauze liet historicus en docent geschiedenis Willem van Norel een PowerPointpresentatie zien van zijn reis naar de voormalige vernietigingskampen Auschwitz-Stammlager, Auschwitz-Birkenau en Majdanek. Daarbij zoomde Van Norel speciaal in op de familie De Hond. In oktober 1942 werden vader Barend de Hond, moeder Sientje de Hond-Beem en hun kinderen Klaartje, Jacob en David naar Auschwitz gedeporteerd. Op 6 oktober 1942 was Klaartje de Hond in Kamp Westerbork nog getrouwd met haar verloofde Salo West. Haar broer Jacob was getuige van dit huwelijk. Kort daarop werd de familie De Hond op transport gesteld naar Polen. Bij aankomst werden Barend, Sientje en Klaartje de Hond vergast. Een paar maanden later werden ook Jacob en David de Hond en hun zwager Salo West vermoord.
Na de pauze verzorgden Coen van Dijk, Connerijn Reine, Maarten van Dorp en Willem van de Wetering, vier jongeren van het Lambert Franckens College, een presentatie over hun onvergetelijke reis naar Sobibor. Deze jongere waren op 14 oktober 2013 getuige van de zeventigste herdenking van de opstand in Sobibor. Daarbij hadden ze een unieke ontmoeting met drie hoogbejaarde kampoverlevenden: Jules Schelvis, Philip Bialowits en Thomas Blatt.
Aan jongeren uit negen verschillende landen verzorgden de Elburger scholieren in Sobibor een lezing over het dramatische lot van de Elburger joden in Polen.

Netwerken in Sobibor

Tijdens hun verblijf in Sobibor hebben Coen van Dijk, Connerijn Reine, Maarten van Dorp en Willem van Dijk naast een ontmoeting met de 92-jarige kampoverlevende Jules Schelvis, ook gesprekken gevoerd met staatssecretaris Martin van Rijn, oud-staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten, professor dr. Johannes Houwink ten Cate en schrijver en televisiemaker Ad van Liempt. Met het oog op het onderzoek voor hun profielwerkstukken hebben de leerlingen uit Elburg ervaringen uitgewisseld met deze bekende Nederlanders.

Inmiddels hebben de leerlingen over hun reiservaringen naar Sobibor presentaties verzorgd voor de docenten, de leden van de Elburger gemeenteraad en de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Clemens Cornielje, liet de leerlingen in een dankwoord weten buitengewoon onder de indruk te zijn van hun presentatie.

14. februari 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Verslag

Woensdag 12 februari vond in het Gruithuis een lezing plaats over de oudste kaart van de Veluwe. De lezing werd verzorgd door Harald Fredriks van het Cartografisch Antiquariaat uit Ermelo. Harald vertelde veel bijzondere verhalen rond het ontstaan van de kaart uit 1629. Het was duidelijk een boeiend onderwerp voor de ongeveer 45 aanwezige kaartenliefhebbers.
Pauline van Zweden

12. februari 2014 · 1 comment · Categories: Verslag · Tags:

Afgelopen woensdagavond 29 januari jl. hebben ca 100 bezoekers genoten van de laatste dialectavond. Tijdens de dialectavond, welke voor de 13e keer door Arent thoe Boecop in het Buurtgebouw in Oostendorp is georganiseerd, werd er op speciale wijze aandacht besteed aan onze streektaal. Er werden een aantal voordrachten gehouden in het plaatselijke dialect. Tijdens deze laatste dialectavond werden de hoogtepunten van de afgelopen jaren nog een ten gehore gebracht.
De KRO-radio heeft middels een interview met voorzitter Rien Zwart ook aandacht besteed aan deze avond.

De avond werd geopend met een voordracht door Rietje Westerink. Zij sprak over “de Vaatdoek”. Steven Jansen hield tijdens de avond twee voordrachten, te weten “Tante Grietje” en “Rondleiding door Elburg” Bij de laatste voordracht werden de bezoekers aan de hand van dia’s rondgeleid door Elburg. De dia’s werden echter niet daadwerkelijk getoond, maar het plaatje werd aan de fantasie van de toehoorder overgelaten.
Ook Eefje Westerink en Andrea Tichelaar waren weer van de partij, met optredens genaamd “Woar ’t allemoale mee begunn’n is” en “De wer’ld dreijt deur.
Henk van der Werfhorst bracht ons met de meegebrachte uniformen van Excelsior terug in de tijd.
Grietje van de Rozenberg, Anke Klaassen en Willem van Norel (’t Was vrogger toch helemoale aanders) hielden ook nog een voordracht.
De bezoekers hebben, mede gezien de enthousiaste reacties, genoten van deze avond.

Tijdens de avond konden de bezoekers loten kopen voor de “Smakelijke Loterij”. De opbrengst van deze verloting was ter bestrijding van de onkosten. Aan het aan van de avond werd de uitslag van de verloting bekend gemaakt.
Rond 22.15 uur kwam er een einde aan de dialectavond.

De dialectavond werd voor het laatst gehouden. Er zijn plannen om in Oostendorp jaarlijks een avond te organiseren, waarin naast het dialect ook speciale aandacht zal worden besteed aan Oostendorp.