Op donderdag 3 april verzamelden zich zo’n 200 mensen in de theaterzaal van ‘t Huiken voor de lezing door Hans Goedkoop.

Voor de pauze vertelde hij over de totstandkoming van zijn succesvolle televisieserie over de Gouden Eeuw. Hij ging uitgebreid in op de parallellen die zijn te herkennen tussen de Gouden Eeuw en onze moderne tijd. Met name op het gebied van (im)migratie leek de Gouden Eeuw veel op onze moderne tijd. Nederland (en vooral de grote steden) werden een smeltkroes van culturen en religies. Toch ontstonden er door deze “nieuwe aanwas” in de Gouden Eeuw niet de problemen die wij nu ervaren. In die zin kunnen we wellicht nog veel leren van de geschiedenis. Een andere, luchtigere, parallel is die tussen onze jaren ’60 en die van de Gouden Eeuw. Daarin zien we dat de jongere 17e eeuwers hun haren laten groeien, hippe exotische kleding gaan dragen, en zelfs aan de cannabis gaan!

Na de pauze nam Hans Goedkoop zijn toehoorders mee naar zijn eigen familiegeschiedenis. Hij vertelde over zijn zoektocht naar informatie over het verleden van zijn grootvader, D.R.A. van Langen, kolonel en later generaal-majoor in Nederlands-Indië. Goedkoops moeder heeft altijd gezwegen over wat zich heeft voorgedaan in Indonesië en pas na haar dood ging Goedkoop zelf op zoek in de archieven. Over het verloop van die zoektocht schreef Goedkoop het boek “De laatste man. Een herinnering”.

23. maart 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Tip, Verslag

Onze vereniging vierde zaterdag 22 maart, exact 40 jaar na de oprichtingsvergadering, zijn 40 jarig jubileum. In aanwezigheid van een groot aantal oud bestuursleden en actieve vrijwilligers keek voorzitter Rien Zwart tevreden terug op alles wat de vereniging in 40 jaar heeft weten te bereiken. De kennis over de geschiedenis van de gemeente kon dankzij het historisch onderzoek dat de vrijwilligers al die jaren deden, via vele publicaties worden verspreid. Maar na 40 jaar is het werk nog niet gedaan. Ook de komende 40 jaar zal de vereniging zijn bestaansrecht waar kunnen maken.

Canon

Het jubileumfeest werd aangegrepen voor de presentatie van de honderdste genummerde uitgave: de Canon van de gemeente Elburg. Het eerste exemplaar werd binnengebracht door een delegatie van de Elburger Hellebaardiers en na een aankondiging van de stadsomroeper overhandigd aan burgemeester Frans de Lange. Hij benadrukte nog eens het belang van een zo grote oudheidkundige vereniging voor een gemeente als Elburg met zijn enorme cultuurhistorische waarde. Iets dat zeker niet uitsluitend geldt voor de vesting Elburg, maar ook voor de omliggende kernen.

Lezing Hans Goedkoop

Het “verjaardagsfeest” op 22 maart vormt het startsein voor een jaar vol met jubileumactiviteiten. De eerstvolgende bijzondere activiteit is de lezing door Hans Goedkoop op donderdag 3 april as. in ‘t Huiken (aanvang 20.00 uur). Deze lezing staat in het teken van de Gouden Eeuw. Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de Elburger Boekwinkel in de Vischpoortstraat.

01. maart 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Verslag

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseerde afgelopen woensdag 26 februari een avond over de geschiedenis van de vernietigingskampen Auschwitz, Majdanek en Sobibor. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd speciaal voor jongeren een historisch onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van Elburg belicht. Dit keer werd de schijnwerpers gezet op 23 joodse slachtoffers uit Elburg die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord.
Voor de pauze liet historicus en docent geschiedenis Willem van Norel een PowerPointpresentatie zien van zijn reis naar de voormalige vernietigingskampen Auschwitz-Stammlager, Auschwitz-Birkenau en Majdanek. Daarbij zoomde Van Norel speciaal in op de familie De Hond. In oktober 1942 werden vader Barend de Hond, moeder Sientje de Hond-Beem en hun kinderen Klaartje, Jacob en David naar Auschwitz gedeporteerd. Op 6 oktober 1942 was Klaartje de Hond in Kamp Westerbork nog getrouwd met haar verloofde Salo West. Haar broer Jacob was getuige van dit huwelijk. Kort daarop werd de familie De Hond op transport gesteld naar Polen. Bij aankomst werden Barend, Sientje en Klaartje de Hond vergast. Een paar maanden later werden ook Jacob en David de Hond en hun zwager Salo West vermoord.
Na de pauze verzorgden Coen van Dijk, Connerijn Reine, Maarten van Dorp en Willem van de Wetering, vier jongeren van het Lambert Franckens College, een presentatie over hun onvergetelijke reis naar Sobibor. Deze jongere waren op 14 oktober 2013 getuige van de zeventigste herdenking van de opstand in Sobibor. Daarbij hadden ze een unieke ontmoeting met drie hoogbejaarde kampoverlevenden: Jules Schelvis, Philip Bialowits en Thomas Blatt.
Aan jongeren uit negen verschillende landen verzorgden de Elburger scholieren in Sobibor een lezing over het dramatische lot van de Elburger joden in Polen.

Netwerken in Sobibor

Tijdens hun verblijf in Sobibor hebben Coen van Dijk, Connerijn Reine, Maarten van Dorp en Willem van Dijk naast een ontmoeting met de 92-jarige kampoverlevende Jules Schelvis, ook gesprekken gevoerd met staatssecretaris Martin van Rijn, oud-staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten, professor dr. Johannes Houwink ten Cate en schrijver en televisiemaker Ad van Liempt. Met het oog op het onderzoek voor hun profielwerkstukken hebben de leerlingen uit Elburg ervaringen uitgewisseld met deze bekende Nederlanders.

Inmiddels hebben de leerlingen over hun reiservaringen naar Sobibor presentaties verzorgd voor de docenten, de leden van de Elburger gemeenteraad en de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Clemens Cornielje, liet de leerlingen in een dankwoord weten buitengewoon onder de indruk te zijn van hun presentatie.

14. februari 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Lezing, Verslag

Woensdag 12 februari vond in het Gruithuis een lezing plaats over de oudste kaart van de Veluwe. De lezing werd verzorgd door Harald Fredriks van het Cartografisch Antiquariaat uit Ermelo. Harald vertelde veel bijzondere verhalen rond het ontstaan van de kaart uit 1629. Het was duidelijk een boeiend onderwerp voor de ongeveer 45 aanwezige kaartenliefhebbers.
Pauline van Zweden

12. februari 2014 · 1 comment · Categories: Verslag · Tags:

Afgelopen woensdagavond 29 januari jl. hebben ca 100 bezoekers genoten van de laatste dialectavond. Tijdens de dialectavond, welke voor de 13e keer door Arent thoe Boecop in het Buurtgebouw in Oostendorp is georganiseerd, werd er op speciale wijze aandacht besteed aan onze streektaal. Er werden een aantal voordrachten gehouden in het plaatselijke dialect. Tijdens deze laatste dialectavond werden de hoogtepunten van de afgelopen jaren nog een ten gehore gebracht.
De KRO-radio heeft middels een interview met voorzitter Rien Zwart ook aandacht besteed aan deze avond.

De avond werd geopend met een voordracht door Rietje Westerink. Zij sprak over “de Vaatdoek”. Steven Jansen hield tijdens de avond twee voordrachten, te weten “Tante Grietje” en “Rondleiding door Elburg” Bij de laatste voordracht werden de bezoekers aan de hand van dia’s rondgeleid door Elburg. De dia’s werden echter niet daadwerkelijk getoond, maar het plaatje werd aan de fantasie van de toehoorder overgelaten.
Ook Eefje Westerink en Andrea Tichelaar waren weer van de partij, met optredens genaamd “Woar ’t allemoale mee begunn’n is” en “De wer’ld dreijt deur.
Henk van der Werfhorst bracht ons met de meegebrachte uniformen van Excelsior terug in de tijd.
Grietje van de Rozenberg, Anke Klaassen en Willem van Norel (’t Was vrogger toch helemoale aanders) hielden ook nog een voordracht.
De bezoekers hebben, mede gezien de enthousiaste reacties, genoten van deze avond.

Tijdens de avond konden de bezoekers loten kopen voor de “Smakelijke Loterij”. De opbrengst van deze verloting was ter bestrijding van de onkosten. Aan het aan van de avond werd de uitslag van de verloting bekend gemaakt.
Rond 22.15 uur kwam er een einde aan de dialectavond.

De dialectavond werd voor het laatst gehouden. Er zijn plannen om in Oostendorp jaarlijks een avond te organiseren, waarin naast het dialect ook speciale aandacht zal worden besteed aan Oostendorp.

13. januari 2014 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag · Tags: ,

Het mooie, zachte weer op dinsdagavond 17 december zorgde mede voor een grote opkomst bij de jaarlijkse sfeerwandeling van Arent thoe Boecop in de oude binnenstad van Elburg. Maar vooral de prachtig uitgezette route langs oude historische stadsboerderijen kon op veel bijval rekenen. De organisatie had gerekend op een grote opkomst, maar met meer dan 150 wandelaars werden alle verwachtingen overtroffen.

Na een korte bijeenkomst bij ‘t Gruithuis vertrokken de verschillende groepen naar de oude stadsboerderijen. Zo werd een bezoek gebracht aan een oude boerderij aan de Westerwalstraat. Deze staat beter bekend als de boerderij van Reinier ten Have. Aan de hand van een diapresentatie in de stal werd een en ander verteld over het leven in vroeger tijden. Ook in de woning en oude stal van Wilhelmus Deetman aan dezelfde straat konden de bezoekers kennis nemen van het leven in de stadsboerderij.

Opvallend is het grote aantal voormalige boerenbedrijven in de oude stad. Veel deelnemers aan de wandeling verbaasden zich daar over. In veel van deze huizen zijn nog authentieke details terug te vinden. Zoals de oude woning van de familie Hollander aan de Smeesteeg. Een groot deel van het interieur in nog steeds in authentieke staat.

Voor veel wandelaars was het verhaal van de touwbaan nieuw. Weinigen wisten dat de touwbaan vroeger een boerderij was. Ook daar zijn nog details terug te vinden, zoals de oude gierput. De gebroeders Deetman vertelden over de historie van de touwbaan en het boerenleven dat daaraan vooraf ging. De demonstratie van het maken van een koetouw kon ook op veel bijval van de toeschouwers rekenen.

In ‘t Gruithuis konden de deelnemers aan de hand van een diapresentatie nog meer leren over de oude stadsboerderijen. Ook het belang van de smederijen die Elburg ooit gekend heeft, werd daarbij niet overgeslagen.

Na afloop van deze leerzame avond was er voor alle deelnemers een beker chocolademelk met een speculaasje.

26. december 2013 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Persbericht, Tip · Tags:

Zoals ieder jaar, organiseert oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop” ook aan het begin van 2014 een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op zaterdag 4 januari vanaf 15.30 uur in het Gruithuis, Krommesteeg 11 te Elburg.

De nieuwjaarsbijeenkomst is voor zowel bestuur als leden de aftrap van het nieuwe verenigingsjaar. Onder het genot van een glas glühwein en een hapje wordt teruggekeken op het voorbije jaar en alvast nagedacht over de plannen voor het nieuwe jaar.

Iedereen is van harte welkom!

18. november 2013 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Verslag · Tags:

De wereld van theater en opera

Onder dit thema vond donderdag 14 november de jaarlijkse historische maaltijd plaats onder massale belangstelling. Met ruim 150 deelnemers was de belangstelling nog nooit zo groot. Een belangstelling die wel voor de nodige zweetdruppeltjes heeft gezorgd bij de mensen van Restaurant De Haas. Onder bezielende leiding van organisator Freek van der Heide speelden zij het spel van show en sensatie geweldig mee terwijl er ook nog eens gezorgd werd voor gerechten die gelinkt konden worden aan de geschiedenis van de opera.

Met Freek van der Heide is de organisator al genoemd. Samen met zijn broer Gerrit en onder begeleiding van Jurjan Lipke werden een aantal bekende aria’s gezongen en werden de diverse gangen op een ludieke manier aan elkaar gepraat met wetenswaardigheden over componisten, sopranen en, om de link te leggen naar de gerechten, het postuur van bv. Pavarotti.

Gezien alle enthousiaste reacties een avond die enorm gewaardeerd is door de deelnemers.

24. oktober 2013 · Reageren uitgeschakeld · Categories: Tip

Op zaterdag 30 november aanstaande vindt er een prestigieus programma plaats. Dit betreft een concert “Er reed een trein naar Sobibor”. De 92 jarige overlevende, Jules Schelvis, zal tussen de muzikale fragmenten door over zijn ervaringen tijdens deze reis vertellen, terwijl er tegelijkertijd beeldfragmenten vertoond zullen worden. (citaat Jules Schelvis: “Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 vanuit Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in vijftig veewagens. Ik was een van hen”). De fragmenten worden afgewisseld met live muziek, uitgevoerd door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, dirigent Jan Vermaning, met medewerking van Marjolein Niels (mezzosopraan). Het geheel wordt ondersteund door unieke historische beelden uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Door de combinatie van het autobiografische verhaal van Jules Schelvis, de muziek en de ondersteunende beelden, is deze voorstelling bijzonder geschikt als gezinsactiviteit. Op deze manier wordt het verhaal van de Holocaust doorgegeven aan de volgende generaties.
Het concert zal plaatsvinden in de Oosterkerk, Klaverplein 2 in Elburg en zal beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.15 uur)
Het geheel is een initiatief van Museum Elburg en Museum Sjoel Elburg, waar ook de toegangskaarten verkrijgbaar zijn.