quote · 1 oktober 2011 · Reacties uitgeschakeld voor Onze missie · Categorie: De vereniging

Onze missie is het behoud van het historisch karakter van de oude kernen in de gemeente Elburg.

20 juli 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Bankje Ronde Toren is geplaatst · Categorie: Uncategorized

Op 18 juli is het bankje geplaatst rond de boom achter de Grote Kerk in Elburg. Zoals veel mensen al gezien hebben, is er een heg en een wandelpad rond de kerk aangelegd. Deze verbeelden de contouren van de oude stadsmuur.
De vorm van de heg laat de Ronde Toren zien, zoals hij daar ooit eens heeft gestaan.  In het midden midden van de ‘Ronde Toren’ staat een boom die bij het afscheid van burgemeester De Lange hem is aangeboden.
Hieromheen staat nu een bankje. Het is een prachtige plek om even uit te rusten en te genieten van een heel mooi stukje Elburg.
Met dank voor het plaatsen aan: Gerrit van Kolthoorn, John van Midden, Wim Wijnne, Pauline van Zweden en Wim van Triest.
De officiële opening van het geheel volgt later dit jaar.

7 juni 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Op de fiets naar Hanzestad Kampen · Categorie: Uncategorized

Terwijl Kampen aftelt richting de Internationale Hanzedagen van 15 t/m 18 juni, stapten zaterdag 3 juni zo’n 55 leden van Arent thoe Boecop op de fiets richting Kampen.

De eerste stop was bij de boerderij op de terp aan de Tempelweg. Daar werden de deelnemers welkom geheten door Willem van Norel. De volgende stop was het Lancasterpad. Hier werd het verhaal verteld over het neergestorte vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht ging vervolgens via Noordeinde naar Kampen. Daar werd alvast rondgekeken op de Koornmarkt. Tijdens de Internationale Hanzedagen is Arent thoe Boecop daar vertegenwoordigd op het zogeheten ‘Elburgplein’.

De koffiestop was in het prachtig verbouwde Huize Margaretha. Op de Koggewerf werd stilgestaan bij de geschiedenis van de Kogge. Hierna gingen de fietsers richting Roggebotsluis, Hanzepad, en het Abbertbos.

Bij de Kop van ’t Ende werd een groepsfoto gemaakt.

De ideale weersomstandigheden zorgden mede voor een prachtige fietstocht

24 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Visafslag Elburg: unieke trouwlocatie · Categorie: Uncategorized

Vanaf deze maand is de voormalige Visafslag aan de Havenkade in Elburg een officiële trouwlocatie van de Gemeente Elburg. Voor geïnteresseerde liefhebbers is hiermee een mogelijkheid in het leven geroepen om de voltrekking van hun burgerlijk huwelijk in dit kleine museum te laten plaatsvinden. Tot voor kort kon binnen de gemeente Elburg alleen in de oude raadszaal worden getrouwd. Nu het bestuur van de Visafslag het contract hiervoor heeft ondertekend, is ook Visafslag Elburg als trouwlocatie erkend.

 

Wanneer geliefden de Visafslag als trouwlocatie op het oog hebben, is het belangrijk de aanvraag hiervoor in te dienen bij de Gemeente Elburg en contact op te nemen met de Visafslag, via info@visafslagelburg.nl. Wensen van het bruidspaar en mogelijkheden die de Visafslag te bieden heeft, kunnen op elkaar worden afgestemd. Zo biedt de Visafslag op haar bijzondere locatie een prachtige gelegenheid voor unieke trouwreportages. Ontwikkelingen omtrent de Visafslag als trouwlocatie kunnen worden gevolgd via www.visafslagelburg.nl en de gelijknamige Facebookpagina.

23 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Fietsen naar Kampen met Arent thoe Boecop · Categorie: Uncategorized

Kampen staat van 15 juni tot en met 18 juni in het teken van de Internationale Hanzedagen. Ook Elburg zal daar vertegenwoordigd zijn. Reden voor Arent thoe Boecop om op 3 juni de cultuur-historische fietstocht te organiseren naar Kampen.

De start is om 9.00 uur vanaf het Gruithuis in de Krommesteeg in Elburg. De fietstocht gaat onder andere langs de voormalige kuststrook van de vroegere Zuiderzee. In Kampen wordt gezamenlijk koffie gedronken.. Deze fietstocht onder leiding van Willem van Norel kan worden gezien als voorbereiding op dit grootschalige evenement.

De 35 kilometer lange fietstocht duurt tot omstreeks 13.00 uur. Voor deelname aan de fietstocht hoeft u zich vooraf niet op te geven. Deelname is gratis.

Nadere inlichtingen: Willem van Norel (0525-684595).

20 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Veel belangstelling voor wandeltocht · Categorie: Uncategorized

Ook dit jaar mocht de historische wandeling van Arent thoe Boecop rekenen op grote belangstelling.

Zaterdag 13 mei meldden zich bij het Gruithuis zo’n 60 wandelaars. Onder leiding van Willem van Norel en Wim van Triest ging de wandeling richting Landgoed Morren in Oosterwolde. Onderweg werd even stilgestaan bij een boerderij die op een terp is gebouwd. Oplettende wandelaars zagen in de bomen een uil.

Er was bij landgoed Morren tijd voor koffie en koek. Hierna splitste de groep zich. Het grootste deel van de groep wandelde richting het mooie kerkje van Zuideinde. De andere groep ging onder leiding van Gerrit Hollander en Elly Plugers terug naar de Kromme Steeg in Elburg.

Het volgende evenement is de fietstocht naar Hanzestad Kampen op 3 juni. De informatie daarvoor volgt zo spoedig mogelijk.

8 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering Arent thoe Boecop 17 mei · Categorie: Uncategorized

De Algemene Ledenvergadering van Arent thoe Boecop wordt gehouden op woensdag 17 mei 2017.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Verslag 42e algemene vergadering van 25 mei 2016.
  3. Jaarverslag van de werkgroepen.
  4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 2017.
  7. Begroting 2017.
  8. Aftreden en of herkiesbaar
  9. Rondvraag.

Na de pauze wordt aan de hand van een presentatie door Willem van Norel vooruitgeblikt op de excursie die in het najaar wordt gehouden.

De vergadering in het Gruithuis begint om 19.30 uur

2 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Uitgave Arent thoe Boecop kroon op reünie · Categorie: Verslag

Op zaterdagmiddag 29 april was het gezellig druk in het Gruithuis in Elburg. De gemiddelde leeftijd lag die middag vrij hoog, want een groot deel van de eindexamenleerlingen van de ULO uit 1956 was uitgenodigd voor een vervolg op de reünie van vorig jaar. Precies een jaar geleden zagen velen van hen elkaar weer terug, met soms wel een tussenliggende periode van 60 jaar! Omdat het weerzien vorig jaar zo’n succes was, heeft oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop besloten er een uitgave aan te wijden. Initiatiefnemer Willem van Norel vond de groep representatief voor eventuele verhalen over het staartje van de Tweede Wereldoorlog, de Bevrijding en de periode van de Wederopbouw. Daarnaast kon de groep een uniek inkijkje bieden in hun schooltijd en hun gezinsleven van net na de oorlog. Door deze onderwerpen als aanknopingspunten te gebruiken, konden uiteindelijk 17 reünisten hun verhalen hieraan ophangen. Hierdoor is de doelgroep dan ook veel breder dan alleen de reünisten en hun familie. Willem van Norel heeft afgelopen jaar hun teksten en foto’s verzameld en Annet Land heeft er een mooie uitgave van gemaakt. Het is de dikste periodiek van de vereniging tot nu toe.
‘De reünie – Klasgenoten van de christelijke ULO-school uit 1956’ werd zaterdagmiddag gepresenteerd, en overhandigd aan oudste klasgenoot Albert Jansen. Na een inloop met koffie en wat lekkers, werden er twee fotopresentaties en een filmpje uit 1956 vertoond. Hanneke Klijnstra maakte, net als vorig jaar, een mooie fotoreportage en enkele groepsfoto’s. Na de pauze vertelde Annet Land over de totstandkoming van deze bijzondere publicatie: stuk voor stuk zijn het bijzondere verhalen; sommige bondig, andere zeer uitgebreid. Veel ‘klasgenoten’ hadden iets geschreven over mensen, die tijdens de oorlog in hun gezin werden ingekwartierd. Sommige gezinnen kregen Duitse soldaten of officieren in hun huis geplaatst, andere soms hele gezinnen uit Arnhem, die gevlucht waren vanwege operatie ‘Market Garden’. Maar ook Joodse kinderen of mensen uit de Randstad werd onderdak geboden. Naast de ernstige verhalen zijn de anekdotes ook ruimschoots vertegenwoordigd, met name afkomstig uit de gezamenlijke middelbare schooltijd. Zo is de uitgave een feest van herkenning geworden, niet alleen voor iedereen die zelf van net na de oorlog is, maar voor allen die weten dat kennis van de geschiedenis gelijk staat aan weten wie je zelf bent.

29 april 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Mooie opbrengst Rabobank Clubkas Campagne · Categorie: De vereniging · Label:

Ook dit jaar heeft de vereniging weer een mooi bedrag mogen ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne.

Bestuursleden Pauline van Zweden en Gretha Rozendaal mochten 12 april een cheque ter waarde van € 1.140,00 in ontvangst nemen.

Het bestuur bedankt hierbij iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze vereniging.

27 april 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Historische wandeltocht 2017 · Categorie: Tip · Label:

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg organiseert zaterdag 13 mei voor het vijftiende opeenvolgende jaar weer een cultuurhistorische wandeling.

De start is om 8.30 uur bij het Gruithuis aan de Kromme Steeg in Elburg. De route gaat via enkele historische kerkpaden (de Zeuven Vlondertjes, het Tempelpad en de Melksteeg) naar landgoed Morren in Oosterwolde.Hier wordt een gezamenlijk koffiestop gehouden, waarna de groep zich splitst

De ene groep (10 kilometer) keert terug naar Elburg, de andere groep (20 km) gaat door richting Zuideinde. Deelname aan de wandeltocht is gratis. Het advies is wel om een lunchpakket mee te nemen.