Werkgroepen

Werkgroep Archeologie

Oprichtingsjaar: 2007

Doelstelling: Bescherming van het archeologische erfgoed in de gemeente Elburg, waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de geschiedenis van onze gemeente.

Coördinator: Pauline van Zweden

E-mail: paulinezweden@upcmail.nl

Werkgroep Publicaties

Oprichtingsjaar: 1974

Doelstelling: Het vervaardigen van publikaties (boeken, tijdschriften, folders e.d.) betreffende de historie van Elburg en omgeving in de ruimste zin des woords. Dit alles in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging.

Coördinator: W. van Norel

E-mail: wnorel@arentthoeboecop.nl

Werkgroep Audiovisueel

Oprichtingsjaar: 1987

Doelstelling: Het verwerven van beeldmateriaal betreffende Elburg (met name foto’s), ordenen, inventariseren en beschrijven van beeldmateriaal.

Coördinator: Elly Plugers

E-mail: Elly Plugers

Werkgroep Visserij

Oprichtingsjaar: 1981

Doelstelling:

 • Het bevorderen in ruime zin des woords van de kennis en de interesse van het visserijverleden van Elburg.
 • Onderzoek naar de Elburger vissersvloot Steunverlening van de visafslag.
 • Het maken van filmopnamen van oud-vissers en oude visserijmethoden.

Coördinator: W. van Norel

E-mail: wnorel@arentthoeboecop.nl

Werkgroep Visafslag

Oprichtingsjaar: 1985

Doelstelling: Het in stand houden van het monument “Visafslag”, alsmede het bevorderen van kennis en interesse betreffende het visserijverleden van Elburg, de visafslag in het bijzonder.

Coördinator: W. van Norel

E-mail: wnorel@arentthoeboecop.nl

Werkgroep Hanzegeschiedenis

Oprichtingsdatum: september 1997

Doelstelling:

 • Het bestuderen van de geschiedenis van Elburg en de Hanze.
 • Het voorbereiden van een uitgave over dit onderwerp.

Werkgroep Kruidentuin

Oprichtingsjaar: 1981

Doelstelling:

 • Het in stand houden van de “Groene Kruidhof”
 • Het publiek kennis laten nemen van de geneeskrachtige kruiden, die als medicijn gebruikt werden en soms nog worden.
 • Het geven van bekendheid aan de “Groene Kruidhof” d.m.v. openstelling, rondleidingen, publikaties en folders.

Coördinator: Marian van der Geer

E-mail: info@degroenekruidhof.nl

Kruidentuin ElburgKruidentuin ElburgKruidentuin ElburgKruidentuin ElburgKruidentuin ElburgKruidentuin Elburg

Stichting tot Behoud van korenmolen “De Tijd” te Oostendorp (gemeente Elburg)

Opgericht: 1982

Doelstelling: De restauratie en het behoud van de korenmolen “De Tijd” te Oostendorp. En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuursleden: Dagelijks Bestuur van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop

E-mail: info@arentthoeboecop.nl

Werkgroep Bewoningsgeschiedenis

Oprichtingsdatum: 1994

Doelstelling: Het doen van onderzoek in archieven naar de geschiedenis van de huizen en de bewoners van de veste Elburg van 1600 tot heden.

Coördinator: Pauline van Zweden

E-mail: paulinezweden@upcmail.nl

Werkgroep Begraafplaats Nunspeterweg

Oprichtingsdatum: november 1997

Doelstelling: Het bevorderen van de kennis van de begraafplaats aan de Nunspeterweg unieke gedenktekens voor verval behoeden het nagaan of een aantal grafmonumenten voldoet aan criteria om opgenomen te worden onder de bescherming van de gemeentelijke monumentenverordening

Coördinator: Wim van Triest

Werkgroep Indicering Elburger Courant

Oprichtingsdatum: oktober 1996

Doelstelling:

 • Het indiceren van de Elburger Courant 1890-heden.
 • Het samenstellen van een generale index op de Elburger Courant

Contactpersoon:

Werkgroep Burgemeestersonderzoek

Oprichtingsdatum: 1995

Doelstelling:

 • Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het gemeentebestuur en de rol van burgemeester en wethouders daarin.
 • Het doen van literatuuronderzoek.
 • Het voorbereiden van enkele uitgaven hierover.

Coördinator: W. van Norel

E-mail: wnorel@arentthoeboecop.nl

Inschrijven