ONTHULLING GRAFSTEEN MUZIEKMEESTER EN ORGANIST G.A.J. TER LINDEN

Op woensdagmiddag 23 september hebben de bekende dominee Carel ter Linden en zijn achterneef Bernard ter Linden op de begraafplaats aan de Nunspeterweg de gerestaureerde grafsteen onthuld van hun overgrootvader Gerrit Antonius Johannes ter Linden (1842-1907). Laatstgenoemde werd in 1873 benoemd tot muziekmeester aan het Instituut Van Kinsbergen. Een paar jaar later werd Ter Linden hoofdorganist van de Sint-Nicolaaskerk. Daarnaast was hij dirigent van diverse zang- en muziekverenigingen in Elburg en omgeving.
De familie Ter Linden woonde in het pand Smedestraat 13. Daar werd op 22 mei 1874 de grootvader van Carel ter Linden geboren. Later verhuisde de familie Ter Linden naar de Nunspeterweg 5.
G.A.J. ter Linden stierf op 10 juni 1907. Enkele dagen na zijn dood werd hij onder grote publieke belangstelling begraven op de begraafplaats aan de Nunspeterweg. In latere jaren werden ook zijn vrouw en zijn jongste dochter in hetzelfde graf begraven.

Vanuit de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop is door Anton van Wezep, Wim van Triest en Willem van Norel het initiatief genomen een werkgroep op te richten met als doel om grafmonumenten te restaureren en opnieuw te beletteren. Het herstel van de grafsteen van muziekmeester en organist G.A.J. ter Linden vormt de start van dit project. Inmiddels zijn al enkele andere stenen gerestaureerd.

Carel en Bernard ter Linden onthulden de steen van hun overgrootvader. Beiden waren diep onder de indruk van het resultaat. Met name dominee Carel ter Linden wist nog enkele prachtige verhalen te vertellen over zijn markante voorvader. Omstreeks 1885 was de muziekmeester en organist G.A.J. ter Linden tijdens een bewogen dienst in de Sint-Nicolaaskerk tot bekering gekomen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zijn zoon en zijn kleinzoons Carel en Nico ter Linden predikant zijn geworden.

Na het bezoek aan de begraafplaats werd door het gezelschap een bezoek gebracht aan de Sint-Nicolaaskerk en aan het Nationaal Orgelmuseum. Maarten Seijbel kon de familie Ter Linden een authentiek muziekboek van de organist G.A.J. ter Linden in een vitrine tonen. Aan het einde van de middag werd in het Gruithuis deze bijzondere middag afgesloten.

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven