Historicus Ronald de Graaf ontrafelt het mysterie ‘Willem van Oranje’

Op woensdag 18 maart 2020 keert Willem van Oranje terug naar Elburg. Precies zestien jaar geleden publiceerden Janny ten Hoor-van Maren en Bep de Waard-Ruijs een Arent thoe Boecop-special over Elburg en Oranje. Uitvoerig gaan ze in op het bezoek van de prins op 17 februari tot 3 maart 1580 in Elburg: waar iedereen verbleef, wat ze wel niet aten en dronken, en wie dat allemaal betaalde. Een aantal jaren geleden stond ditzelfde bezoek centraal in een memorabele openluchtvoorstelling van Stichting 8081.

Historicus Ronald de Graaf zal aan de hand van zijn recente studie naar Willem van Oranje (De prins, Uitgeverij Karmijn, Elburg 2018) dieper ingaan op de persoon van Willem van Oranje. Voor zijn studie gebruikte De Graaf allerlei brieven van en aan Willem en ook ontdekte hij een tot dusver niet onderzochte vriendschap, die een inkijkje geven in het gevoelsleven van de prins.

Willem van Oranje en Elburg: hoe ging het privé in 1580 met Oranje? Hoe stond hij ervoor in de strijd tegen Spanje? Wat was er nog over van de idealen waarmee hij ooit de strijd inging? Waarom verbleef Oranje twee weken in Elburg? Tijdens zijn verblijf in Elburg gebeurde iets dat van groot belang zou blijken… Wat dat was, hoort u op 18 maart.

Ronald de Graaf is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en is een boeiend spreker. Hij promoveerde op de strijd om het gewest Holland tijdens de Middeleeuwen. De Graaf is getrouwd met een kleindochter van de bij oudere generaties nog wel bekende Elburger smid Jan Sterken.

De lezing wordt gehouden op woensdagavond 18 maart om 19.30 uur in het Nationaal Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5.

Na afloop van de lezing is het boek van De Graaf te koop (€ 22,50), en kan de auteur dit eventueel voor u signeren. 

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven