Persbericht Tuinders

De Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop wil na de visserij en de landbouw nu de schijnwerper richten op de tuinderij. Deze agrarische tak is immers minstens zo belangrijk voor de voedselvoorziening als landbouw en visserij. Elburg heeft een halve eeuw lang een eigen groenteveiling in de stad gehad
Een aantal leden van de werkgroep publicaties is bezig met het verzamelen van documentatie, waarbij de gesprekken met tuinders (meestal al op leeftijd) een belangrijk onderdeel vormen. Ook het streekarchief beschikt over veel bronnen. Arent thoe Boecop is nog op zoek naar twee superbelangrijke bronnen.
De groenteveiling kende een eigen bestuur, hiervan zijn de namen bekend. Maar de notulen-
boeken van hun vergaderingen zijn spoorloos. De werkgroep is op zoek naar deze boeken. Op verzoek van de oudheidkundige vereniging is er indertijd ook een film gemaakt over de tuinderij. Hij is er, maar waar?
De groenteveiling stond aan het begin van de Bloemstraat, op het terrein van de gasfabriek. Daar kwamen de tuinders hun producten drie keer per week presenteren voor de kopers. In de bloeitijd kende Elburg enkele tientallen tuindersbedrijven en op de veiling verschenen ook enkele tientallen kopers, groentehandelaren uit de verre omtrek. De veiling startte in 1922 en ging door tot ver in de zestiger jaren.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer Willem van Norel of info@arentthoecop.nl
Documenten en foto’s kunt u sturen naar: lok2013@kpnmail.nl of r.stooker@chello.nl
Film en notulenboeken komen we graag ophalen.

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven