Succesvolle Jongerenavond

Op dinsdagavond 16 september organiseerde Arent thoe Boecop wederom een historische jongerenavond. Ongeveer 35 jongeren waren deze avond getuige van een zeer interessant programma. Dit keer had gids Willem van Norel een wandeling uitgezet waarbij een achttal locaties werden bezocht. De avond werd begonnen met een bezoek aan de Sint-Nicolaaskerk. Veel wetenswaardigheden van dit prachtige monumentale gebouw passeerden de revue. Uitgebreid werd verteld over het begraven in de kerk. Bijzonder was het verhaal over de grafkelder van de familie Feith.

De tweede locatie die werd bezocht was het Oude Feithenhof. Hier werd uitgebreid de schijnwerper gezet op de Provisorenkamer. Daarnaast mochten de jongeren een kijkje nemen in het visserijdepot van de visafslag.

Vervolgens mochten de jongelui een kijkje nemen in de voormalige sigarenfabriek Luctor et Emergo aan de Beekstraat 3. In dit pand vonden de zusjes Maud en Rita Peper tijdens de oorlogsjaren een onderduikadres bij de familie Westerink.

Een bijzondere ervaring voor de deelnemers waren ook de bezoeken aan de Vischpoort en de kazematten. Zeker bij avondlicht gaf dit een bijzonder schouwspel.

Tenslotte werd nog tekst en uitleg gegevens in de asschuur en bij de eeuwenoude touwbaan. De asschuur aan het Havendijkje is één van de oudste (en minst bekende) monumenten aan de Elburger haven. Het gebouw dateert van omstreeks het begin van de negentiende eeuw en diende lange tijd als verzamelplaats van as (gebruikt als meststof!).

Deze bijzondere avond werd afgesloten met een bezoek aan de zolder van het Gruithuis. Hier konden de jongeren kennis nemen van een bijzondere collectie archeologische voorwerpen. Een hapje en een drankje sloot deze geweldig gewaardeerde avond af! De volgende jongerenavond staat gepland in februari 2015.

Willem van Norel
22 september 2014

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven