Algemene ledenvergadering 2013

Op dinsdag 29 mei jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. Traditioneel niet de drukst bezochte activiteit, maar met ruim 30 leden toch een goed gevuld Gruithuis.

Na de opening werd door de voorzitter stil gestaan bij het overlijden van aantal medewerkers.

Hoewel op deze ALV verslag werd gedaan over het kalenderjaar 2012 werd toch ook nadrukkelijk gerefereerd aan het plotselinge overlijden in maart jl. van o.a. onze stadsomroeper Bert Beekman.

Vervolgens werden de agendapunten zoals o.a. gepubliceerd op onze site behandeld. Goed te melden dat onze penningmeester decharge werd verleend op het gevoerde financiële beleid en dat ons oud bestuurslid H. Kooman zich bereid toonde om het eveneens oud bestuurslid P. Docter op te volgen als lid van de kascommissie.

Conform de statuten waren twee bestuursleden aftredend t.w. Arend Junte en Willem van Dijk. Omdat beiden aangegeven hadden niet meer herkiesbaar te zijn werd hartelijk afscheid van hen genomen waarbij als dank voor de vele werkzaamheden een boeket bloemen werd aangeboden. Het bestuur toonde zich gelukkig dat in de ontstane vacatures voorzien kon worden door de benoeming van mevr. Elly Plugers en dhr. Kees v.d. Streek. Onder applaus werden zij welkom geheten.

Na het officiële gedeelte werd door Willem van Norel een lezing gehouden over zijn reis in het najaar van 2011 naar Polen waar o.a. de concentratiekampen Auswitz en Sobibor bezocht werden. Bij deze reis waren ook aanwezig onze leden P. Docter en S. Kuipers. Deze lezing werd op het laatste moment ingevoegd als vervanging van de aangekondigde lezing over “De Kruidentuin” die helaas door ziekte geen doorgang kon vinden.

Alle aanwezigen waren erg onder de indruk van de getoonde beelden uit deze concentratiekampen. Wel werd hun toegezegd dat de lezing over “De Kruidentuin” op de agenda zal blijven staan.

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven