IN MEMORIAM LENI DUYZEND (1928-2019)

In 1943 kwam door bemiddeling van Jan Kanis het 15-jarige joodse meisje Leni Duyzend via Amsterdam en Amersfoort naar de Noordwest-Veluwe om onder te duiken. Haar eerste adres was bij de familie Koers in Kamperveen….

Lees meer

IN MEMORIAM JAAP WESTERINK (1939-2019)

Op vrijdag 8 maart 2019 is Jacob Koenraad (Jaap) Westerink overleden. Jaap heeft diverse jaren deel uitgemaakt van het bestuur van Arent thoe Boecop. Ook heeft hij vele jaren meegedraaid als vrijwilliger van de Visafslag….

Lees meer

Inloggedeelte bijna gereed

Onze website begint steeds meer vorm te krijgen. Een belangrijk onderdeel van onze website is het inloggedeelte. Deze is bijna gereed en dadelijk alleen toegankelijk voor de leden. U kunt hier straks met uw lidmaatschapsnummer…

Lees meer

Lezing Er reed een bus naar Sobibor

Op woensdagavond 6 februari verzorgden Mayke Kamphuis, Kevin van Norel, Emma Lokhorst en Judy Montizaan, vier leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens, een buitengewoon interessante lezing voor de leden van Arent thoe Boecop. In…

Lees meer

ER REED EEN BUS NAAR SOBIBOR

Sinds 2013 neemt een groep Gelderse scholieren deel aan een internationale jongerenreis naar Sobibor. Ieder jaar mogen tien jonge studenten uit de provincie Gelderland (waarvan vier leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens) deelnemen aan…

Lees meer

Visafslag Elburg zet visserijverleden op de kaart

In juni werd het idee tijdens een bestuursvergadering geopperd, in december werd het resultaat in stapels dozen afgeleverd: het ‘Weetjes kwartet’ van Visafslag Elburg. Dit educatieve kwartetspel voor basisschoolleerlingen was al enige tijd een wens…

Lees meer

Inschrijven