Archief

Berichtgeving voor onze leden. Dat zijn bijvoorbeeld aankondigingen van algemene aard of meldingen van het bestuur.

WANDELEN IN KAMP WESTERBORK

Op zaterdag 11 mei organiseren we een excursie naar Kamp Westerbork. Gewoonlijk hebben we begin mei een wandeltocht op ons programma staan. Dit jaar combineren we de wandeltocht met een bezoek aan het voormalige Kamp…

Lees meer

IN MEMORIAM LENI DUYZEND (1928-2019)

In 1943 kwam door bemiddeling van Jan Kanis het 15-jarige joodse meisje Leni Duyzend via Amsterdam en Amersfoort naar de Noordwest-Veluwe om onder te duiken. Haar eerste adres was bij de familie Koers in Kamperveen….

Lees meer

IN MEMORIAM JAAP WESTERINK (1939-2019)

Op vrijdag 8 maart 2019 is Jacob Koenraad (Jaap) Westerink overleden. Jaap heeft diverse jaren deel uitgemaakt van het bestuur van Arent thoe Boecop. Ook heeft hij vele jaren meegedraaid als vrijwilliger van de Visafslag….

Lees meer

Inloggedeelte bijna gereed

Onze website begint steeds meer vorm te krijgen. Een belangrijk onderdeel van onze website is het inloggedeelte. Deze is bijna gereed en dadelijk alleen toegankelijk voor de leden. U kunt hier straks met uw lidmaatschapsnummer…

Lees meer

Lezing Er reed een bus naar Sobibor

Op woensdagavond 6 februari verzorgden Mayke Kamphuis, Kevin van Norel, Emma Lokhorst en Judy Montizaan, vier leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens, een buitengewoon interessante lezing voor de leden van Arent thoe Boecop. In…

Lees meer

ER REED EEN BUS NAAR SOBIBOR

Sinds 2013 neemt een groep Gelderse scholieren deel aan een internationale jongerenreis naar Sobibor. Ieder jaar mogen tien jonge studenten uit de provincie Gelderland (waarvan vier leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens) deelnemen aan…

Lees meer

Inschrijven