Archief

Berichtgeving voor onze leden. Dat zijn bijvoorbeeld aankondigingen van algemene aard of meldingen van het bestuur.

Veel bezoekers op ALV

De Algemene Leden Vergadering van november trok een volle zaal in ’t Harde. Op de agenda stond ondermeer de begroting voor 2020. Penningmeester Sake Santema legde in het kort de tot standkoming van deze begroting…

Lees meer

Terugblik Historische Maaltijd

Op 7 november vond weer de jaarlijkse historische maaltijd plaats bij de Haas. Omdat het vijftig jaar geleden was dat de eerste mens voet op de maan zette was het thema van de avond ruimtevaart….

Lees meer

Algemene Ledenvergadering met film en presentatie

De 47e Algemene Ledenvergadering van Arent thoe Boecop wordt dinsdag 12 november gehouden in het MFC Aperloo in ’t Harde. De vergadering begint om 19.30 uur. Agenda: 47e Algemene Leden Vergadering d.d. 12 november 2019…

Lees meer

Indrukwekkende reis naar Bergen-Belsen en Neuengamme

Met twee volle bussen reisde een groot aantal leden van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop op zaterdag 26 oktober in alle vroegte af voor een bezoek aan de voormalige concentratiekampen Bergen-Belsen en Neuengamme. Bij aankomst…

Lees meer

Elburger scholieren bij herdenking in Sobibor

Onlangs is een delegatie van scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens aanwezig geweest bij de herdenking van de opstand in het voormalige vernietigingskamp Sobibor. Op 14 oktober 1943 lukte het ongeveer 300 gevangenen te…

Lees meer

Stem op ons!

Leden van de Rabobank kunnen dit jaar weer stemmen op hun favoriete vereniging via Rabo Clubsupport. Ook dit  jaar doet Arent thoe Boecop weer mee aan de Rabo Club Support. Als je een rekening hebt…

Lees meer

Inschrijven