Archief

Berichtgeving voor onze leden. Dat zijn bijvoorbeeld aankondigingen van algemene aard of meldingen van het bestuur.

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Door de Corona-maatregelen hebben we onze Algemene Ledenvergadering in mei niet kunnen houden. Volgens onze statuten moeten we voor 1 juli de jaarstukken hebben vastgesteld. Op grond van een tijdelijke regeling, die de wetgever heeft…

Lees meer

Inschrijven