Archief

Berichtgeving voor onze leden. Dat zijn bijvoorbeeld aankondigingen van algemene aard of meldingen van het bestuur.

Tuinders van Elburg

Op donderdagavond 13 juni vond de langverwachte presentatie plaats van het dubbeldikke magazine Tuinders van Elburg, de nieuwste publicatie van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. In het gebouw van de Rafaëlgemeente aan de Bloemstraat waren…

Lees meer

Jolande Cleijsen nieuw bestuurslid

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering werd het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 door de leden goedgekeurd. Penningmeester Sake Santema kreeg de complimenten over de duidelijke uitleg van de jaarrekening. Gerrit Hollander trad begin 2019…

Lees meer

Inschrijven