Archief

Berichtgeving voor onze leden. Dat zijn bijvoorbeeld aankondigingen van algemene aard of meldingen van het bestuur.

Lezing Er reed een bus naar Sobibor

Op woensdagavond 6 februari verzorgden Mayke Kamphuis, Kevin van Norel, Emma Lokhorst en Judy Montizaan, vier leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens, een buitengewoon interessante lezing voor de leden van Arent thoe Boecop. In…

Lees meer

Inschrijven