IN MEMORIAM LUURT SCHUIJN (1930-2020)

Op maandag 2 november is op 90-jarige leeftijd ons erelid Luurt Schuijn overleden. Hoewel we wisten dat zijn gezondheid broos was, kwam zijn overlijdensbericht toch nog onverwachts. Juist op deze bijzondere dag (Allerzielen) kwam er een einde aan zijn lange leven. We willen de familie graag condoleren met dit grote verlies.

Luurt Schuijn werd op 2 maart 1930 geboren in het pand Zuiderkerkstraat 2. Samen met zijn broers Henk en Freek was Luurt vele jaren actief in de groenten- en fruithandel in Elburg en omgeving. Hoewel hij met zijn vrouw en kinderen na zijn huwelijk een tijdje in de Graaf Ottostraat heeft gewoond, was en bleef hij zijn levenlang verbonden met de binnenstad. Daar lag vooral zijn gevoel en interesse.

Luurt hield van Elburg en met name van de Elburger geschiedenis. Via de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop liet hij zich vaak in positieve zin gelden. We denken daarbij in het bijzonder aan zijn rol tijdens de zogeheten dialectavonden in het Buurtgebouw te Oostendorp, zijn stimulerende rol bij de jurering op 11 november van Sontemartens (uitgeholde en versierde suikerbieten) en de beoordelingen van broodzwanen tijdens Palmpasen. Maar Luurt was vooral betrokken bij de Visafslag. Lange tijd was hij voorzitter van de bestuurscommissie Visafslag van Elburg. Vele jaren was hij daarnaast tijdens de botterdagen veilingmeester in de afslag. Dat deed hij op zijn speciale manier.

Naast al deze activiteiten was Luurt (samen met zijn broer Henk) vaak een vraagbaak. Als we iets over de winkels, de folklore, de feestelijkheden, de oorlog, de voormalige Joodse bewoners of over het Elburger dialect wilden weten, konden we altijd bij hem terecht.

Tijdens de feestelijkheden van het 725- en 750-jarige bestaan van Elburg (in 1958 en 1983) genoot Luurt (verkleed in historisch kostuum) in zijn rol als toneelspeler of figurant. En ook tijdens de botterdagen en met Kerst in de Vesting was Luurt in zijn element.

Luurt Schuijn hield vooral ook van zingen. Vele jaren was hij met zijn vrouw Arta verbonden met het gemengde zangkoor De Lofstem. Totdat op 8 december 1994 alles radicaal anders zou worden. Een vreselijk busongeluk in de buurt van Regensburg (Duitsland) zette de wereld van Luurt en Arta op z’n kop. Bij dit ongeluk raakte Arta zwaar gewond. Het was een cesuur in hun leven. Maar vooral het optimistische en positieve karakter van Luurt kreeg uiteindelijk weer de overhand. Samen mochten Luurt en Arta de klap (redelijk) te boven komen.

Na de Ledige Stede en de Westerwalstraat kwamen Luurt en Arta uiteindelijk te wonen in een aanleunwoning bij het Nieuwe Feithenhof, net buiten de vesting.

Voor al zijn verdiensten voor de cultuurhistorie van Elburg besloot het bestuur van Arent thoe Boecop op 23 september 2008 Luurt Schuijn te benoemen tot erelid van de oudheidkundige vereniging. En de bestuurscommissie van de Visafslag van Elburg benoemde Luurt op 11 januari 2019 tot erevoorzitter.

Naast het vele werk voor Arent thoe Boecop was Luurt Schuijn op meer terreinen actief. Tientallen jaren was hij gepassioneerd betrokken bij de vrijwillige brandweer. En ruim veertig jaar bakte Luurt rondom de jaarwisseling oliebollen ten behoeve van de Nederlandse Hervormde gemeente.

Luurt was door zijn positieve en geïnteresseerde levenshouding een voorbeeld voor velen.

We zullen Luurt Schuijn enorm missen. Een karakteristieke Elburger is helaas niet meer onder ons. We gedenken hem met veel respect en waardering. In de Joodse traditie wordt na het sterven van een dierbare vaak afgesloten met de woorden: Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.

Namens het bestuur van Arent thoe Boecop,

Willem van Norel

Elburg, 2 november 2020

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven