De COVID-19-pandemie

Beste leden van Arent thoe Boecop,

We leven in moeilijke en onzekere tijden. Het Corona virus grijpt om zich heen en houdt ons allemaal bezig. Sommigen zijn zelf ziek. Sommigen hebben naasten die ziek zijn. Er zijn zorgen over de continuïteit van werk of eigen bedrijf. Er is eenzaamheid en neerslachtigheid. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Achteraf zal dit een periode zijn die we nooit zullen vergeten. Waar we vaak aan terugdenken. Een historische periode. Net zoals we het nog steeds hebben over de oliecrisis of over de studentenopstanden in de jaren zestig. Onze politieke leiders spreken zelfs over de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dat laatste is een bijzondere vergelijking. Zeker in dit kalenderjaar. Het jaar waarin we in Nederland zo uitgebreid stil zouden staan bij de bevrijding van Nederland. 75 jaar geleden. Ook Arent thoe Boecop zou daar uitgebreid bij stilstaan. We zijn vorig jaar al begonnen en zouden daar dit jaar mee doorgaan. Maar vanaf onze excursie naar Vught is daar door het op zich heen grijpende virus de klad in gekomen. De keuze die je als bestuur hebt wordt – terecht – beperkt door landelijke maatregelen. De meest recente beslissing van onze regering is dat feitelijk alle activiteiten tot 1 juni moeten worden afgelast.

Dat betekent veel voor ons. Geen lezingen, geen algemene ledenvergadering, geen excursies, geen herdenking bij de Klementbrug, geen grootse activiteiten op 4 en 5 mei. Ook als bestuur kunnen we niet meer fysiek bij elkaar komen. Dat doet je wat met je als vereniging, als actieve vrijwilliger. En toch is het onontkoombaar en steekt het schril af tegen het leed, de gezondheid van talloze mensen en het stoppen van het virus. Dat is het belangrijkste van dit moment.

Toch willen we als vereniging wel iets doen. Iets wat wij u willen geven. U bent misschien al op de hoogte van het feit dat onze vice-voorzitter Willem van Norel een boek heeft geschreven over oorlog en bevrijding in Elburg. Een standaardwerk. Iets wat op elke boekenplank, nachtkastje of keukentafel van onze leden thuishoort. Dat boek is begin april gereed om verstuurd te worden. Het had in de lijn der verwachtingen gelegen dat we dat boek zouden laten liggen in afwachting van rustiger tijden. Maar dat doen we juist niet. Juist nu willen we u als leden van Arent thoe Boecop dit boek doen toekomen. Wij gaan daar de komende tijd keihard mee aan het werk. De operatie om die duizenden boeken te verspreiden zal nog meer van onze vrijwilligers en ons bestuur vergen dan eerdere uitgaves. Maar we gaan ervoor. Dat we daarbij de landelijke regels in acht nemen die nu gelden spreekt voor zich. Dat eventuele verscherping van die regels het ons alsnog onmogelijk maakt valt ook niet uit te sluiten. Maar – nogmaals – we gaan ervoor. Daar kunt u van op aan.

Ondertussen wens ik u veel sterkte. Ik hoop dat u gezond blijft of wordt en dat we blijven omzien naar elkaar.

Ik sluit af met een hartelijke groet en een hopelijk tot spoedig ziens namens het voltallige bestuur,

Kees van de Streek

voorzitter Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven