Elburg als centrum van een Nederlandse burgeroorlog (1786)

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg organiseert 16 april een lezing met als thema ‘Elburg als centrum van een Nederlandse burgeroorlog (1786)’.

Als je een boek over de Nederlandse geschiedenis van de 18de eeuw openslaat, kom je altijd een passage tegen over de bezetting van Elburg en Hattem door stadhouder Willem V in september 1786. Twee recalcitrante stadjes in de roerige Patriottentijd, die opkwamen voor hun ‘olde burgerrechten’.
Maar wat waren die burgerrechten eigenlijk? Waar streden die zogenaamde patriotten voor, en wat gebeurde er precies in Elburg? Overal in de Republiek braken in deze periode opstanden uit, er was zelfs sprake van een dreigende burgeroorlog; waarom koos Willem V ervoor om juist Elburg en Hattem militair te bezetten, en niet bijvoorbeeld patriotse bolwerken als Utrecht of Zwolle?

Historicus Wilma Seijbel onderzocht deze roerige periode in de geschiedenis van Elburg en kreeg destijds toestemming van koningin Beatrix om de persoonlijke archieven van stadhouder Willem V in te zien in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Hier vond zij persoonlijke correspondentie van Willem V met andere edelen over Elburg, maar ook brieven van een bijzonder fanatieke aanhanger van de prins, een burger van Elburg, die in de magistraat terechtkwam, maar door de lokale bevolking werd gehaat.
En dan de Elburgse burgemeester Rauwenhoff: hij speelde een cruciale rol in de hele strijd en is eigenlijk de held van ons verhaal. Wie was hij? Wat dreef hem? Waarom werd hij ter dood veroordeeld?
Het onderzoek levert een boeiend inkijkje op in de tijd en denkwereld van onze voorouders, die aan het begin stonden van wat wij nu heel normaal vinden: algemeen kiesrecht, openbaarheid van bestuur, een onafhankelijke rechtspraak.

De lezing zal gehouden worden in het oude stadhuis van Elburg, waar het spectaculaire verhaal zich meer dan 200 jaar geleden afspeelde. Dat de herinnering aan Rauwenhoff nog steeds tastbaar in het gebouw aanwezig is, zal aan het eind van de lezing duidelijk worden.
In het oude stadhuis aan de Van Kinsbergenstraat 5 is tegenwoordig het Nationaal Orgelmuseum gevestigd.

De lezing begint om 19.30 uur.

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven