Excursie Jagers en verzamelaars op De Zoom

Op zaterdagmorgen 18 maart namen ongeveer dertig geïnteresseerde leden van Arent thoe Boecop deel aan de excursie op de Zoom (De Zandverstuiving) onder leiding van archeoloog Cor van Baarle. Ondanks de lichte regen waren er toch nog acht mensen die deelnamen aan de fietstocht richting de zandverstuiving, nadat er eerst nog koffie was gedronken in het Gruithuis. Bij de zandverstuiving meldden zich die morgen nog eens ruim twintig mensen.

Cor van Baarle nam ons mee naar verschillende interessante plekken op de zandverstuiving waar hij op enthousiaste wijze vertelde over diverse archeologische vondsten. Al heel vroeg was op deze plek sprake van bewoning.

Het prehistorische landschap rond Elburg werd in de Steentijd met name gevormd onder invloed van een veranderd klimaat, de stijging van de zeespiegel en de vorming van veen achter de kustlijn. Dit landschap  was voor de prehistorische jager en verzamelaar een zeer rijk gebied.

Bij archeologisch onderzoek is in het voormalige veengebied (Flevoland en het deltagebied van de IJssel) onder een dik pakket klei en veen een overvloed aan vuurstenen werktuigen, een enkele peddel en resten van visfuiken gevonden. Talrijke vondsten geven aan dat de prehistorische mens uitgerust was om te jagen en vervolgens het moerasgebied ging exploiteren.

Buiten het moerasgebied op de zandgronden (De Zoom en het Hulshorsterzand ), zijn eveneens talrijke jagerskampen gevonden. De vondsten van deze kampen kenmerken zich onder meer door tal van vuursteensplinters en vuursteen werktuigen. Hier werden de meeste vuurstenen in de nabijheid gedolven en verwekt tot werktuigen.

Ook deze jagerskampen zijn gelegen aan waterlopen en meren. De prehistorische waterlopen vormden de verbindingen tussen de jagerskampen in het moerasgebied en de kampen op de hogere zandgronden. Dit maakt het landschap van de Noordwest Veluwe en Flevoland tot één bijzonder archeologisch reservaat.

Na een zwerftocht van ongeveer twee uur keerde iedereen voldaan naar huis. Na de lezing aan het bein van de week vormde deze excursie een prachtig aanvulling. Met dank aan de deskundigheid van Cor van Baarle!

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven