Nieuw tijdschrift Arent thoe Boecop

Op woensdag 10 april werd onder grote belangstelling in het Gruithuis het nieuwe tijdschrift (no. 98) van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop gepresenteerd. In dit tijdschrift zijn 5 artikelen opgenomen over uiteenlopende onderwerpen. De auteurs van de artikelen presenteerden hun artikel tijdens een aantal mini-lezingen.

Bep de Waard-Ruijs vertelde het aanwezige publiek meer over de muntslag in Elburg. Zij deed dit namens de auteur, de heer te Boekhorst. Hij schreef een artikel over de oudste munten uit Elburg (uit de tijd van hertog Reinoud III, die leefde van 1343 tot 1361) en de wat jongere exemplaren uit 1619.

Meindert Marinus speurt met zijn metaaldetector regelmatig de bodem rondom Elburg af. Dit heeft al een aantal bijzondere vondsten opgeleverd. Een daarvan staat centraal in het tweede artikel: de zilveren vingerhoed van Wobbyna van Hoecklum, die leefde van ca 1570 tot 1657. Bep de Waard-Ruijs vertelt ons over Wobbyna en over het gebruik van vingerhoeden.

Wie wil weten waar het “hemelgat” in de Sint-Nicolaaskerk zich bevindt en wat de functie hiervan was moet vooral het derde artikel lezen, ook van de hand van Bep de Waard-Ruijs.

Rein Lotterman heeft zich in voor het vierde artikel verdiept in de Elburger dracht. Aan de hand van prachtige foto’s laat hij zien hoe de Elburgers in vroeger tijden gekleed gingen.

Het verdwijnen van de traditionele dracht ging gepaard met nieuwe kledingstijlen. Hoe dat er uit zag, en wat de rol hierin was van de vermaarde Coco Chanel, wordt uiteengezet in het laatste artikel. Anna van Prooijen Schenk beschrijft de kleding uit de “roaring twenties” van de vorige eeuw en maakt hiervoor dankbaar gebruik van foto’s van de zeer modieuze Heintje Jansen, die rond 1922 uit Elburg naar Amsterdam vertrok.

De leden van Arent thoe Boecop ontvangen het tijdschrift in de loop van volgende week in de bus. Voor niet-leden is het boekje verkrijgbaar bij de Elburger Boekhandel en via oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.

U dient ingelogd te zijn om het gehele bericht te lezen. Nog geen account?Inloggen

Inschrijven