18 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling en fietstocht een groot succes · Categorie: Verslag · Label: , ,

De jaarlijkse sfeerwandeling van 13 december trok ook dit jaar weer veel deelnemers. Rond de klok van 19.00 uur meldden zich 180 belangstellenden bij het Gemeentehuis in Oostendorp.

Het bijzondere aan deze avond was dat er niet alleen gewandeld werd, maar voornamelijk ook gefietst. En dat moest ook wel want de route ging deze avond naar de landgoederen in en om Elburg.

De deelnemers werden ontvangen in het Gemeentehuis met een kopje koffie waarna de drie groepen ingedeeld werden. Hierna vertrok elke groep naar één van de drie landgoederen, Old Putten, Schouwenburg en Zwaluwenburg.

De belangstellenden werden op landgoed Old Putten ontvangen door Nicole Witjes-Rambonnet. Zij gaf een rondleiding in het bijgebouw en in de muziekkamer.

Hierbij kwam de geschiedenis van het landgoed en haar bewoners uitgebreid aan de orde. Ook werd stilgestaan bij de verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Old Putten opereerde.

De ontvangst op Schouwenburg begon met een wandeling door de tuin. In het huis vertelde Fenneken Anneveld-van Wezel over de historie van Schouwenburg. Ook konden de bezoekers met eigen ogen kennis nemen van de grote restauratie die de huidige bewoners, het echtpaar Anneveld-van Wesel, in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Ludmilla Coornstra liet in een presentatie de geschiedenis van Zwaluwenburg zien.

Deze boeiende geschiedenis gaat terug tot de 13e eeuw, maar er werd voornamelijk stilgestaan bij de recentere historie.

Het bezoek aan Zwaluwenburg werd afgesloten met een korte wandeling door het fraaie parkje Klein Zwitserland.

Na afloop van de bijzondere avond werd er in Het Gruithuis warme chocolademelk geschonken en was er gelegenheid om na te praten over de prachtige tocht die onder leiding stond van Willem van Norel en Wim van Triest.

8 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling 2016 · Categorie: Archief, De vereniging, Tip · Label:

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop houdt dinsdagavond 13 december voor de tiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse sfeerwandeling. De wandeling is dit jaar alleen toegankelijk voor leden van Arent thoe Boecop.

Ook nu heeft de vereniging een prachtige route uitgezet. In de donkere dagen voor kerst gaat de tocht dit keer langs de Elburger landgoederen. Arent thoe Boecop sluit met deze activiteit het jaar 2016 sfeervol af.

De landgoederen Old Putten, Zwaluwenburg en Schouwenburg liggen enkele kilometers buiten de vesting. Omdat de afstand tussen de landgoederen groot is zal er niet alleen gewandeld, maar ook gefietst worden.

De bewoners tonen deze avond een deel van hun huizen aan een breder publiek. Zo wordt er iets verteld over de bewoningsgeschiedenis van de panden.

Het advies van de vereniging is om goede schoenen aan te doen en eventueel een reflecterend hesje te dragen.

Het vertrek van de tocht is dit jaar vanaf het Gemeentekantoor in Oostendorp. Deelnemers worden daar tussen 19.00 en 19.15 uur ontvangen met een kopje koffie. Daarna wordt het gezelschap in drie groepen verdeeld en zal de tocht starten.

Na afloop van de tocht zal er om 21.45 uur in het Gruithuis aan de Kromme Steeg nog gezellig nagepraat kunnen worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens de sfeerwandeling van 2015, met als thema Herenhuizen, namen 170 geïnteresseerden deel aan de wandeling.

Voor verdere informatie kan men terecht bij Willem van Norel, tel. 0525 – 684595

21 januari 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling opnieuw een groot succes · Categorie: Verslag · Label:

De jaarlijkse sfeerwandeling door de Elburger binnenstad op dinsdag 19 december is ook dit keer een groot succes geworden. Er waren dit keer 130 deelnemers. Organisator Willem van Norel had dit jaar een boekje met vijftig prikkelende opdrachten samengesteld. De vragen waren verdeeld over de vier stadskwartieren. De deelnemers konden in groepjes de stad verkennen. Bovenlichten, keitjesstoepen, jaartallen, gevels en andere bijzondere elementen stonden centraal in deze puzzeltocht door de vesting Elburg. Tussendoor kon er warme chocolademelk met koek worden genuttigd in het Gruithuis.
Na afloop van de wandeling (omstreeks 21.30 uur) werd in het pand Beekstraat 3 een PowerPointpresentatie verzorgd waarbij alle antwoorden op de opdrachten op een groot scherm de revue passeerden. Het bestuur kijkt met voldoening terug op deze sfeerwandeling mede vanwege de vele enthousiaste reacties van de deelnemers.

2 december 2014 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling 2014 · Categorie: Archief, Persbericht · Label:

Voor het achtste achtereenvolgende jaar biedt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn leden en andere geïnteresseerden een sfeerwandeling aan door Elburg Vesting. De wandeling vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 december en start om 19.30 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg in Elburg.

Dit keer staan de jaartallen, de opschriften, de gevels en de bovenlichten van de monumentale panden centraal. Veelal kleine details waar we dagelijks aan voorbij lopen. De deelnemers aan de wandeling verkennen ditmaal zelf de stad en ontdekken op speelse wijze al die de monumentale kleinigheden die de stad opsieren.
Na afloop van de wandeling volgt (rond 21.30 uur) een presentatie in het Gruithuis.

De wandeling start om 19.30 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg. Deelname is kosteloos en vooraf aanmelden is niet nodig.

13 januari 2014 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling 2013 · Categorie: Verslag · Label: ,

Het mooie, zachte weer op dinsdagavond 17 december zorgde mede voor een grote opkomst bij de jaarlijkse sfeerwandeling van Arent thoe Boecop in de oude binnenstad van Elburg. Maar vooral de prachtig uitgezette route langs oude historische stadsboerderijen kon op veel bijval rekenen. De organisatie had gerekend op een grote opkomst, maar met meer dan 150 wandelaars werden alle verwachtingen overtroffen.

Na een korte bijeenkomst bij ‘t Gruithuis vertrokken de verschillende groepen naar de oude stadsboerderijen. Zo werd een bezoek gebracht aan een oude boerderij aan de Westerwalstraat. Deze staat beter bekend als de boerderij van Reinier ten Have. Aan de hand van een diapresentatie in de stal werd een en ander verteld over het leven in vroeger tijden. Ook in de woning en oude stal van Wilhelmus Deetman aan dezelfde straat konden de bezoekers kennis nemen van het leven in de stadsboerderij.

Opvallend is het grote aantal voormalige boerenbedrijven in de oude stad. Veel deelnemers aan de wandeling verbaasden zich daar over. In veel van deze huizen zijn nog authentieke details terug te vinden. Zoals de oude woning van de familie Hollander aan de Smeesteeg. Een groot deel van het interieur in nog steeds in authentieke staat.

Voor veel wandelaars was het verhaal van de touwbaan nieuw. Weinigen wisten dat de touwbaan vroeger een boerderij was. Ook daar zijn nog details terug te vinden, zoals de oude gierput. De gebroeders Deetman vertelden over de historie van de touwbaan en het boerenleven dat daaraan vooraf ging. De demonstratie van het maken van een koetouw kon ook op veel bijval van de toeschouwers rekenen.

In ‘t Gruithuis konden de deelnemers aan de hand van een diapresentatie nog meer leren over de oude stadsboerderijen. Ook het belang van de smederijen die Elburg ooit gekend heeft, werd daarbij niet overgeslagen.

Na afloop van deze leerzame avond was er voor alle deelnemers een beker chocolademelk met een speculaasje.

9 december 2013 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling · Categorie: Archief, Persbericht, Tip · Label:

Voor het zevende achtereenvolgende jaar biedt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn leden en andere geïnteresseerden een sfeerwandeling aan door Elburg Vesting. De wandeling vindt dit jaar plaats op dinsdag 17 december en staat in het teken van de stadsboerderijen in Elburg. De wandeling start om 19.30 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg in Elburg.

Naast de visserij, de handel en de ambachten vormde de landbouw een belangrijk middel van bestaan voor de Elburger bevolking. Niet alleen in het buitengebied (de Vrijheid, de Nieuwstad en de Stoopschaar) waren Elburger boeren actief, maar ook in de binnenstad waren vele stallen en ruimtes waar vee werd gehouden. Vooral in de stegen bevonden zich diverse stadsboerderijen waar koeien, paarden, geiten en varkens in de wintermaanden op stal stonden. De sporen van deze stadsboerderijen en schuren zijn tot op heden nog steeds zichtbaar.

Tijdens de wandeling wordt verteld over deze stadsboerderijen en schuren. In enkele voormalige stadsboerderijen worden korte lezingen gehouden, ondersteund met beeldmateriaal.

De wandeling start om 19.30 uur vanaf het Gruithuis, Krommesteeg ii in Elburg. De wandeling eindigt omstreeks 21.45 uur ook weer bij het Gruithuis. Daar kan onder het genot van warme chocolademelk en koek gezellig worden nagepraat.

Deelname is kosteloos en vooraf aanmelden is niet nodig.

12 december 2012 · Reacties uitgeschakeld voor Zeer geslaagde sfeerwandeling · Categorie: Verslag · Label: ,

Datum: dinsdag 11 december 2012

Thema: Armenzorg en armoede in Elburg

Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft het bestuur van Arent thoe Boecop een zeer succesvolle sfeerwandeling georganiseerd.

In oktober 2012 was het thema van de ‘Maand van de Geschiedenis’ getiteld Arm en Rijk. Honderden instellingen in het hele land organiseerden vele activiteiten met betrekking tot dit thema. De Maand van de Geschiedenis werd afgerond op 27 oktober in het Rijksmuseum met de befaamde Nacht van de Geschiedenis.

De oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop beperkte zich tijdens de sfeerwandeling tot het armoedevraagstuk in Elburg. In 1904 was ongeveer een kwart van de Elburger bevolking afhankelijk van de bedeling. Interessant is de vraag welke invloed de armoede en de armenzorg heeft gehad in Elburg. Welke rol speelden de gilden, de instellingen, de fondsen en de kerk (diaconie) bij het beteugelen van de armoede in Elburg? Deze vraag stond centraal tijdens de themawandeling.

In Elburg herinneren verschillende gebouwen aan de zorg voor de weduwen, wezen en ouderen in de samenleving. Daarom zullen dit keer het Oude Feithenhof, het Burgerweeshuis (Hervormd Kerkelijk Centrum), het Hervormd Weeshuis, het Weduwenhofje en het muurhuisje aan de Zuiderwalstraat in de schijnwerpers staan. Naast de wandeling werden enkele mini-lezingen in de betreffende locaties verzorgd.

Om 19.30 uur verwelkomde voorzitter Rien Zwart de plm. 130 deelnemers aan de wandeling. Hij vertelde wat er deze avond ging gebeuren en deelde vervolgens de vier groepen met hun begeleiders in. Daarna gingen de begeleiders met ieder een groep naar een eerste locatie.

Oude Feithenhof (Ledige Stede 6)

Onze oud-voorzitter Peter van Beek vertelde hier over de personages Maria Catharina Feith en Maria Herms Courage als Elburgse weldoensters in de 18e eeuw.

Hij belichtte vooral de verschillen tussen beide dames.

Uniek is de openstelling van de provisoren kamer voor onze leden.

Hervormd Kerkelijk Centrum (Van Kinsbergenstraat 2)

Hier is Willem van Norel, de organisator van deze sfeer wandeling aan het woord. Boeiend en humoristisch wordt verteld over de Armenzorg in Elburg en onderbouwd dit met een mooie PowerPoint presentatie.

De verhalen van de andere locaties worden door hem min of meer in beeld gebracht.

Hervormd Weeshuis (Noorderkerkstraat 11)

De jongere broer van… Gert van Norel houdt hier een betoog over de betekenis van het Hervormd Weeshuis in Elburg

Hij heeft hiervan een studie gemaakt voor zijn afstuderen voor het diploma MO geschiedenis.

De huidige bewoners van dit pand, Els Baauw en Simon Zwep, ontvingen ons zeer gastvrij in hun woning, waarvoor onze dank. Els vertelde nog het een en ander over de bewoners van het huis, haar doorvertelt door een van de ex-wezen die op de boven verdieping woonde toen zij het huis in 1990 kocht.

Weduwenhofje (Zuiderkerkstraat)

Sfeerwandeling december 2012

Ronddeel in de Oosterwalstraat (familie Stoffer met 15 kinderen!)

Jan Hendrik Hakkers en Rien Zwart stonden de deelnemers op te wachten en vertelden vele wetenswaardigheden over de geschiedenis van het hofje en het doen en laten van de familie Stoffer.

Muurhuisje uit 1839 (Zuiderwalstraat).

In het Muurhuisje gaf de familie van Gelder, voor velen beter bekend als meester Van Gelder, een toelichting over de woonomstandigheden van vroeger!

Na afloop was het nog erg gezellig in het Gruithuis waar de deelnemers een beker warme chocolademelk werd aangeboden verzorgd door dames in ons bestuur Carla Kuhne en Pauline van Zweden.

27 november 2012 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling in teken van de Armenzorg · Categorie: Lezing, Persbericht, Tip · Label: , , , , , ,

Voor het zesde achtereenvolgende jaar hoopt het bestuur van Arent thoe Boecop een
sfeerwandeling te organiseren. Dit jaar staat de wandeling in het teken van de armenzorg in
Elburg. Aan het begin van de twintigste eeuw leefde bijna een kwart van de Elburger bevolking
onder het bestaansminimum. Met name in de visserij ging het in economisch opzicht in die tijd
erg slecht.
In Elburg herinneren verschillende gebouwen aan de zorg voor de weduwen, wezen en ouderen
in de samenleving. Daarom zullen dit keer het Oude Feithenhof, het Burgerweeshuis (Hervormd
Kerkelijk Centrum), het Hervormd Weeshuis, het Weduwenhofje en het muurhuisje aan de
Zuiderwalstraat in de schijnwerpers staan. Naast de wandeling worden enkele minilezingen in de
betreffende locaties verzorgd.
De sfeerwandeling zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 11 december. De deelnemers dienen zich
om uiterlijk 19.30 uur bij het Gruithuis aan de Krommesteeg te verzamelen.
Nadere inlichtingen: Willem van Norel (684595).