28 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie · Categorie: De vereniging, Uncategorized · Label:

Zaterdag 7 januari houdt Arent thoe Boecop weer haar nieuwjaarsreceptie.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt teruggekeken op het bijzondere jaar 2016. Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt naar de evenementen voor 2017.
De receptie wordt gehouden in het Gruithuis aan de Kromme Steeg in Elburg.
Iedereen is vanaf 15.30 uur van harte welkom.

21 januari 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie druk bezocht · Categorie: Verslag · Label:

Op zaterdag 3 januari hield Arent thoe Boecop de nieuwjaarsreceptie in het Gruithuis. Ook dit jaar werd deze ontmoeting druk bezocht door de leden. Vicevoorzitter Willem van Norel blikte in zijn nieuwjaarstoespraak vol trots terug op het afgelopen jaar waarin het 40-jarige jubileum de rode draad van het jaarprogramma vormde. Hoogtepunten zoals de verschijning van de Canon van de gemeente Elburg en het standaardwerk Joods leven in Elburg werden onder andere gememoreerd. Maar er werd ook teruggekeken naar de jubileumreceptie, de lezing van Hans Goedkoop en het bijzondere concert van het Gelders Fanfare Orkest. Kortom: een jaar vol hoogtepunten! Na de toespraak konden de leden het glas met glühwein heffen. Daarna was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

12 januari 2012 · Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie · Categorie: Verslag · Label:

Naar goede gewoonte hield het bestuur van onze vereniging ook dit jaar weer haar nieuwjaarsreceptie. Op zaterdag 7 januari stroomde het Gruithuis vol met leden die elkaar en het bestuur een goed Nieuwjaar wilden wensen.

Voorzitter van de vereniging Rien Zwart merkte in zijn speech op dat 2011 een goed jaar was geweest, waarin we in december maar liefst 2008 leden hadden! Helaas waren er in deze eerste week van 2012 weer een aantal afzeggingen, maar we mogen er toch haast van uitgaan dat 2000 leden een reële situatie kan blijven van ons ledenbestand. Applaus!

Verder merkte hij op dat wij als oudheidkundige vereniging nu meer aandacht voor de jongeren hebben dan in het verleden vaak het geval was: begin 2011 was er al een goed bezochte jongerenavond in café De Baars, in februari 2012 gaan we dat nog een keer doen, opnieuw met een afwisselend en motiverend programma. Het bestuur blijft ook dit jaar actief bezig, zowel voor ouderen als voor jongeren.

En na deze inspirerende woorden werd het glas – gevuld met Glühwein – geheven.

De nodige hapjes verhoogden vervolgens verder de sfeer, zodat velen nog enige tijd gezellig samenschoolden en met elkaar in gesprek gingen.

Willem van Dijk.