22 augustus 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Expositie tekenwerk van Jurrie van der Heide (1928-2016) · Categorie: Persbericht, Tip · Label:

Tijdens het Botterweekend hoopt de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit eerbetoon een tentoonstelling in het Gruithuis (Krommesteeg 11) te organiseren van het teken- en schilderwerk van Jurrie van der Heide. Jurrie van der Heide overleed op 13 februari 2016.
Van der Heide heeft in de afgelopen twintig jaar diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor Arent thoe Boecop verricht. Hij was met name actief als suppoost bij de visafslag en bij de inpakploeg. In 2006 heeft Jurrie van der Heide met zijn werk al eens geëxposeerd in het Gruithuis.
Jurrie van der Heide tekende met name portretten. Vele karakteristieke gezichten van oud-vissers uit Elburg zijn door hem nagetekend. Daarnaast tekende en schilderde hij landschappen, stadsgezichten en botters. Maar ook de stillevens van Henk Helmantel en Jopie Huisman hadden zijn interesse.
Voor de bezoekers is er de mogelijkheid om eventueel tekeningen en schilderijen te kopen.

De openingstijden van de tentoonstelling zijn:

  • Donderdagavond 8 september van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Vrijdag 9 september van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur

8 juli 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Blauwverven in de Groene Kruidhof · Categorie: Persbericht, Tip

Zaterdag 9 juli wordt er in de kruidentuin in Elburg aan de Ellestraat een demonstratie gegeven in het blauw verven van wol met behulp van Wede. Deze plant, die in de Kruidhof gekweekt wordt, werd al in de Middeleeuwen gebruikt. Later ging men over op Indigo en synthetische verfstoffen. Opmerkelijk is dat de blauwkleuring pas ontstaat als de geverfde wol met zuurstof uit de lucht in aanraking komt.

Zeker voor kinderen is dit een wonderlijke ervaring.

Vanaf 10 uur wordt er geverfde wol gesponnen in de tuin. De toegang is gratis.

13 juni 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Jaarlijkse historische fietstocht 2016 · Categorie: Verslag · Label:

Onder uitstekende weersomstandigheden organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop op zaterdag 11 juni de jaarlijkse fietstocht. De start was om 8.30 uur vanaf het Gruithuis in de Krommesteeg. Willem van Norel en Wim van Triest waren deze morgen de gidsen.

Dit jaar ging de tocht naar de omgeving van Vierhouten en Elspeet. De eerste koffiestop werd gemaakt bij het openluchttheater van De Paasheuvel in Vierhouten. Op deze plek kwamen vroeger de jonge socialisten van de Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.) bijeen. De deelnemers konden hier ook de herdenkingsplek bekijken met de namen van de slachtoffers die in de jaren 1940-1945 waren gesneuveld of vermoord in de vernietigingskampen. Op het monument staan opvallend veel joodse namen.

Vanaf Vierhouten ging de tocht richting Elspeet. Vanaf deze richting ging de fietstocht in de richting van de Noorderheide. Op deze plek was ooit het landgoed van D.G. van Beuningen (1877-1955), een voormalige havenbaron in Rotterdam. De gids op deze plek was Jaap van Eijk, bestuurslid van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en coördinator van de werkgroep Noorderheide. Hij verzorgde op zeer deskundige wijze een bijzonder interessante rondleiding over een deel van het landgoed.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonde Van Beuningen in het Scheepvaartkwartier van Rotterdam, waar zijn grote schoener Vigilanter voor de deur van zijn kantoor lag in de Veerhaven

In 1939 liet Van Beuningen de kapitale villa “Noorderheide” aan de Elspeterbosweg in Vierhouten bouwen. Jarenlang hingen wereldberoemde schilderijen in dit landhuis. In de Tweede Wereldoorlog werd op Noorderheide door de geallieerden materieel en mensen gedropt in het kader van Operatie Rummy. Van Beuningen werd hierbij in oktober 1944 opgepakt maar wist weer vrij te komen. Tot vlak voor zijn overlijden woonde Van Beuningen op de “Noorderheide”.

Een bijzonderheid van dit gebied zijn de betonnen watergangen, de vijvers en de watervalletjes. Deze heeft Van Beuningen in zijn tijd laten aanleggen als een curiositeit.

De werkgroep Noorderheide heeft de laatste jaren veel inspanning geleverd om deze vijvers en watergangen te restaureren en vernieuwen.

Na het bezoek aan de Noorderheide ging de tocht via de Plaggenweg richting Nunspeet. Via de fietspaden langs de Veluwemeerkustlijn arriveerde de groep omstreeks 13.45 uur weer in Elburg.

Samenvattend: het was een bijzonder interessante fietstocht waar ongeveer veertig deelnemers met volle teugen van genoten hebben!

13 juni 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Wandeltocht Arent thoe Boecop in Kootwijk · Categorie: Tip · Label:

Op zaterdag 14 mei organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg wederom een wandeltocht. Dit keer werd de tocht gehouden over de Kootwijker zandverstuiving. De wandeling startte in Kootwijk met een bezoek aan de historische kerk en de begraafplaats. In deze kerk was het begin van de Doleantie onder leiding van dominee Houtzagers.

Vervolgens voerde de tocht over de grote zandverstuiving naar Radio Kootwijk. Daar was de koffiepauze en kregen de deelnemers van gids Willem van Norel tekst en uitleg over Radio Kootwijk en het bijzondere gebied.

Hierna werd de wandeling voortgezet over de paden van de zandverstuiving richting Kootwijk.

De lengte van de tocht was 15 kilometer. Er waren ongeveer veertig deelnemers.

31 mei 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Jaarlijkse ledenvergadering 2016 · Categorie: De vereniging, Verslag · Label:

Op woensdag 25 mei hield de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vond plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg. Er waren ongeveer vijftig bezoekers.
Tijdens de ledenvergadering passeerde een vast aantal punten de revue: de bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie. Alles verliep in goede harmonie.
In het tweede deel van de jaarvergadering verzorgde Willem van Norel een interessante presentatie over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Met behulp van een PowerPointpresentatie blikte hij terug op het themanummer 102 van Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens. Vervolgens richtte Van Norel de schijnwerpers op het Vlaamse Ieper en omgeving. Er werden onder andere beelden vertoond van de het museum In Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het oorlogsmuseum in Zonnebeke. Daarnaast was er ook aandacht voor de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het Belgenmonument in Amersfoort.
Deze lezing werd gehouden als voorbereiding voor de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat organiseren. Te zijner tijd zullen de leden hierover nog nader worden geïnformeerd.

23 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Arent thoe Boecop presenteert nieuwste uitgave · Categorie: Mededeling

Op woensdagavond 13 april presenteerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in het bijzijn van ongeveer honderd leden haar nieuwste publicatie (nummer 103) in partycentrum De Haas in Elburg. Deze nieuwe uitgave is geheel gewijd aan het fotowerk van de Elburger Donovan Grootkarzijn (1974).
Donovan Grootkarzijn kreeg enkele jaren geleden historische belangstelling door de vele prachtige oude foto’s van de Elburger binnenstad. Dat bracht hem op het idee om deze locaties op te zoeken en opnieuw te fotograferen vanuit exact dezelfde invalshoek. Door de oude foto’s te monteren in de recente plaatjes ontstonden prachtige fotocomposities.
Dit leidde uiteindelijk in september 2015 tot een bijzondere fototentoonstelling in het Gruithuis. Deze expositie trok heel veel belangstellenden. Bij het bestuur van Arent thoe Boecop ontstond vervolgens het idee een speciale kleureneditie van het tijdschrift te wijden aan het bijzondere werk van Donovan Grootkarzijn met als thema: Verleden naar het Heden.
Historicus Willem van Norel heeft op basis van de oude foto’s begeleidende teksten toegevoegd. De vormgeving van deze bijzondere uitgave is verzorgd door Annet Land.
Tijdens de presentatie werd onder andere een filmpje van Omroep Gelderland (met Harm Edens) vertoond over de bijzondere fotocomposities van Donovan Grootkarzijn. Daarnaast werd een deel van de fotocomposities in beeld worden gebracht.
Het eerste exemplaar van deze bijzondere uitgave werd door redacteur Annet Land uitgereikt aan Donovan Grootkarzijn.
Inmiddels is de nieuwste uitgave onder bijna 1900 leden verspreid.

19 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Rabo Clubkas Fonds 2016 bedankt · Categorie: De vereniging · Label:

We willen graag iedereen bedanken die op Arent thoe Boecop gestemd hebben voor het Rabo Clubkas Fonds. We mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 1126 euro!!

We zijn heel erg blij met de waardering en zullen ons blijven inzetten om het verleden van Elburg en omgeving te vertalen naar het heden en u daar zoveel mogelijk bij blijven betrekken.
Nogmaals dank!!

Hartelijke groet,
het bestuur

9 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing over een bijzondere plant uit de Kruidentuin · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

Woensdag 6 april vond in het Gruithuis een lezing plaats over een bijzondere plant die groeit in onze Kruidentuin aan de Ellestraat: de meekrap (Rubia Tinctoria).
Als bestuur van Arent thoe Boecop waren we heel blij met de nieuwe beamer en het nieuwe scherm waardoor we onze lezingen nog beter kunnen visualiseren.
De heer Dig Keur, afkomstig uit een oud geslacht van meekraptelers, vertelde over de manier waarop zijn familie eeuwenlang in Zeeland meekrap teelde. Deze planten worden geoogst en hun wortels worden dan verwerkt om een rode verfstof van te maken. In het midden van de 19e eeuw kende de meekrapteelt een hoogtepunt met wel 700 miljoen planten. Men noemde de verfstof ook wel ‘het rode goud’.
De wortels van de plant werden geoogst met de hand en daarna gedroogd in een zogenaamde meestoof. Na het langdurige proces van drogen werden de wortels gestampt in een rosmolen. Dat was een molen die aangedreven werd door een paard. De stof ging dan in vaten en deze werden op de beurs verhandeld. Met de verfstof werd niet alleen kleding geverfd maar het werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor beelden en pilaren in kerken, voor friese klokken en boerenzakdoeken. In 1868 werd in Duitsland een synthetische verfstof uitgevonden en dat betekende het begin van het einde van de meekrapteelt. Tegenwoordig is de natuurlijke verfstof weer populair.
In St. Annaland en Bruinisse kun je in de plaatselijke Oudheidskamers de geschiedenis van de meekrapteelt volgen.

21 maart 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Verslag excursie op 19 maart naar Harderwijk · Categorie: Verslag · Label: ,

Met enkele auto’s vertrokken wij vanaf de parkeerplaats “De Oude Vos” naar Harderwijk. In restaurant Monopole aan de Boulevard waren inmiddels ook leden van AtB al aanwezig. Totaal deden 35 mensen mee aan die excursie, waaronder ook enkele bestuursleden van Stichting Historisch Dronten.
Na het welkom en de koffie en een welkom namens, Matty Moggre, voorzitter van de oudheidkundige vereniging Herderewich, die tevens in het kort iets over haar vereniging vertelde en dat zowel Harderwijk als Elburg beide Hanzesteden waren en voormalige vissersplaatsen. De gidsen hebben ons door een deel van Harderwijk geleid, zoals langs de Boulevard en zij vertelden wat de plannen van de Gemeente hiermee waren. Over de Vischpoort en de Vischmarkt en hun historie. Uitleg in het voormalige Gemeentehuis op de markt met zijn prachtige oude raadzaal met haar speciale behang en over de aanwezige schilderijen. Een voormalig vissershuisje bezocht, zodat je kon zien hoe vroeger die mensen woonden.
Harderwijk had vroeger een universiteit, bekende mensen, zoals Herman Boerhaave, zijn hier afgestudeerd. De contouren en enkele gebouwen zijn nog in tact gebleven.
Via de Smeenpoortenbrink, waar vroeger de halte van de postkoets was, naar de Oude Kerk. Die zeker een bezoek waard is met zijn verhaal over de toren van ca. 70 meter en een deel van de kerk, dat ingestort was en buiten op het plein de fundering in de bestrating te zien is.
Het was een geslaagde morgen, die zeker voor herhaling vatbaar is.

9 februari 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing over merktekens · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

In een vol Gruithuis aan de Krommesteeg organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg op woensdag 3 februari een interessante lezing over de geschiedenis en de ontwikkeling van merktekens, zoals hand- en huismerken. Deze lezing werd verzorgd door Dick van Maren uit Tiel.
Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken. Jagers voorzagen hun wapens van merktekens en vissers brachten hun persoonlijk merk aan op hun visserswerktuigen. In tegenstelling tot vandaag was in het (verre) verleden niet iedereen in staat om te lezen of te schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een handmerk als persoonlijk teken. Handmerken kunnen onder andere worden aangetroffen onder akten en archiefstukken. Bij genealogisch onderzoek kunnen handmerken een aanwijzing geven naar familieverwantschap.
De heer Van Maren illustreerde zijn lezing met prachtige afbeeldingen.
Na de pauze hield Willem van Norel een boeiend verhaal over de Elburger vissersmerken. Tijdens zijn onderzoek naar het visserijverleden van Elburg had Van Norel een reeks aan vissersmerken verzameld. Hij illustreerde dat met interessante voorbeelden (kurken met merktekens). Bijzonder was daarnaast dat Willem van Norel inging op het merken van het vee tijdens het inscharen in de gemeenschappelijke weidegebeden Het Goor en De Mheen.
Duidelijk was dat deze lezing de bezoekers wist te boeien.
Willem van Norel