20 juli 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Bankje Ronde Toren is geplaatst · Categorie: Uncategorized

Op 18 juli is het bankje geplaatst rond de boom achter de Grote Kerk in Elburg. Zoals veel mensen al gezien hebben, is er een heg en een wandelpad rond de kerk aangelegd. Deze verbeelden de contouren van de oude stadsmuur.
De vorm van de heg laat de Ronde Toren zien, zoals hij daar ooit eens heeft gestaan.  In het midden midden van de ‘Ronde Toren’ staat een boom die bij het afscheid van burgemeester De Lange hem is aangeboden.
Hieromheen staat nu een bankje. Het is een prachtige plek om even uit te rusten en te genieten van een heel mooi stukje Elburg.
Met dank voor het plaatsen aan: Gerrit van Kolthoorn, John van Midden, Wim Wijnne, Pauline van Zweden en Wim van Triest.
De officiële opening van het geheel volgt later dit jaar.

7 juni 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Op de fiets naar Hanzestad Kampen · Categorie: Uncategorized

Terwijl Kampen aftelt richting de Internationale Hanzedagen van 15 t/m 18 juni, stapten zaterdag 3 juni zo’n 55 leden van Arent thoe Boecop op de fiets richting Kampen.

De eerste stop was bij de boerderij op de terp aan de Tempelweg. Daar werden de deelnemers welkom geheten door Willem van Norel. De volgende stop was het Lancasterpad. Hier werd het verhaal verteld over het neergestorte vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht ging vervolgens via Noordeinde naar Kampen. Daar werd alvast rondgekeken op de Koornmarkt. Tijdens de Internationale Hanzedagen is Arent thoe Boecop daar vertegenwoordigd op het zogeheten ‘Elburgplein’.

De koffiestop was in het prachtig verbouwde Huize Margaretha. Op de Koggewerf werd stilgestaan bij de geschiedenis van de Kogge. Hierna gingen de fietsers richting Roggebotsluis, Hanzepad, en het Abbertbos.

Bij de Kop van ’t Ende werd een groepsfoto gemaakt.

De ideale weersomstandigheden zorgden mede voor een prachtige fietstocht

24 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Visafslag Elburg: unieke trouwlocatie · Categorie: Uncategorized

Vanaf deze maand is de voormalige Visafslag aan de Havenkade in Elburg een officiële trouwlocatie van de Gemeente Elburg. Voor geïnteresseerde liefhebbers is hiermee een mogelijkheid in het leven geroepen om de voltrekking van hun burgerlijk huwelijk in dit kleine museum te laten plaatsvinden. Tot voor kort kon binnen de gemeente Elburg alleen in de oude raadszaal worden getrouwd. Nu het bestuur van de Visafslag het contract hiervoor heeft ondertekend, is ook Visafslag Elburg als trouwlocatie erkend.

 

Wanneer geliefden de Visafslag als trouwlocatie op het oog hebben, is het belangrijk de aanvraag hiervoor in te dienen bij de Gemeente Elburg en contact op te nemen met de Visafslag, via info@visafslagelburg.nl. Wensen van het bruidspaar en mogelijkheden die de Visafslag te bieden heeft, kunnen op elkaar worden afgestemd. Zo biedt de Visafslag op haar bijzondere locatie een prachtige gelegenheid voor unieke trouwreportages. Ontwikkelingen omtrent de Visafslag als trouwlocatie kunnen worden gevolgd via www.visafslagelburg.nl en de gelijknamige Facebookpagina.

23 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Fietsen naar Kampen met Arent thoe Boecop · Categorie: Uncategorized

Kampen staat van 15 juni tot en met 18 juni in het teken van de Internationale Hanzedagen. Ook Elburg zal daar vertegenwoordigd zijn. Reden voor Arent thoe Boecop om op 3 juni de cultuur-historische fietstocht te organiseren naar Kampen.

De start is om 9.00 uur vanaf het Gruithuis in de Krommesteeg in Elburg. De fietstocht gaat onder andere langs de voormalige kuststrook van de vroegere Zuiderzee. In Kampen wordt gezamenlijk koffie gedronken.. Deze fietstocht onder leiding van Willem van Norel kan worden gezien als voorbereiding op dit grootschalige evenement.

De 35 kilometer lange fietstocht duurt tot omstreeks 13.00 uur. Voor deelname aan de fietstocht hoeft u zich vooraf niet op te geven. Deelname is gratis.

Nadere inlichtingen: Willem van Norel (0525-684595).

20 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Veel belangstelling voor wandeltocht · Categorie: Uncategorized

Ook dit jaar mocht de historische wandeling van Arent thoe Boecop rekenen op grote belangstelling.

Zaterdag 13 mei meldden zich bij het Gruithuis zo’n 60 wandelaars. Onder leiding van Willem van Norel en Wim van Triest ging de wandeling richting Landgoed Morren in Oosterwolde. Onderweg werd even stilgestaan bij een boerderij die op een terp is gebouwd. Oplettende wandelaars zagen in de bomen een uil.

Er was bij landgoed Morren tijd voor koffie en koek. Hierna splitste de groep zich. Het grootste deel van de groep wandelde richting het mooie kerkje van Zuideinde. De andere groep ging onder leiding van Gerrit Hollander en Elly Plugers terug naar de Kromme Steeg in Elburg.

Het volgende evenement is de fietstocht naar Hanzestad Kampen op 3 juni. De informatie daarvoor volgt zo spoedig mogelijk.

8 mei 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering Arent thoe Boecop 17 mei · Categorie: Uncategorized

De Algemene Ledenvergadering van Arent thoe Boecop wordt gehouden op woensdag 17 mei 2017.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Verslag 42e algemene vergadering van 25 mei 2016.
  3. Jaarverslag van de werkgroepen.
  4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie 2017.
  7. Begroting 2017.
  8. Aftreden en of herkiesbaar
  9. Rondvraag.

Na de pauze wordt aan de hand van een presentatie door Willem van Norel vooruitgeblikt op de excursie die in het najaar wordt gehouden.

De vergadering in het Gruithuis begint om 19.30 uur

28 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie · Categorie: De vereniging, Uncategorized · Label:

Zaterdag 7 januari houdt Arent thoe Boecop weer haar nieuwjaarsreceptie.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt teruggekeken op het bijzondere jaar 2016. Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt naar de evenementen voor 2017.
De receptie wordt gehouden in het Gruithuis aan de Kromme Steeg in Elburg.
Iedereen is vanaf 15.30 uur van harte welkom.