22 augustus 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Expositie tekenwerk van Jurrie van der Heide (1928-2016) · Categorie: Persbericht, Tip · Label:

Tijdens het Botterweekend hoopt de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit eerbetoon een tentoonstelling in het Gruithuis (Krommesteeg 11) te organiseren van het teken- en schilderwerk van Jurrie van der Heide. Jurrie van der Heide overleed op 13 februari 2016.
Van der Heide heeft in de afgelopen twintig jaar diverse vrijwilligerswerkzaamheden voor Arent thoe Boecop verricht. Hij was met name actief als suppoost bij de visafslag en bij de inpakploeg. In 2006 heeft Jurrie van der Heide met zijn werk al eens geëxposeerd in het Gruithuis.
Jurrie van der Heide tekende met name portretten. Vele karakteristieke gezichten van oud-vissers uit Elburg zijn door hem nagetekend. Daarnaast tekende en schilderde hij landschappen, stadsgezichten en botters. Maar ook de stillevens van Henk Helmantel en Jopie Huisman hadden zijn interesse.
Voor de bezoekers is er de mogelijkheid om eventueel tekeningen en schilderijen te kopen.

De openingstijden van de tentoonstelling zijn:

  • Donderdagavond 8 september van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Vrijdag 9 september van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur

8 juli 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Blauwverven in de Groene Kruidhof · Categorie: Persbericht, Tip

Zaterdag 9 juli wordt er in de kruidentuin in Elburg aan de Ellestraat een demonstratie gegeven in het blauw verven van wol met behulp van Wede. Deze plant, die in de Kruidhof gekweekt wordt, werd al in de Middeleeuwen gebruikt. Later ging men over op Indigo en synthetische verfstoffen. Opmerkelijk is dat de blauwkleuring pas ontstaat als de geverfde wol met zuurstof uit de lucht in aanraking komt.

Zeker voor kinderen is dit een wonderlijke ervaring.

Vanaf 10 uur wordt er geverfde wol gesponnen in de tuin. De toegang is gratis.

1 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Presentatie nieuwe publicatie Arent thoe Boecop · Categorie: Archief, Lezing, Persbericht

Op woensdag 13 april presenteert de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop haar nieuwste publicatie (nummer 103) in partycentrum De Haas in Elburg. Deze nieuwe uitgave is geheel gewijd aan het fotowerk van de Elburger Donovan Grootkarzijn (1974).

Donovan Grootkarzijn kreeg enkele jaren geleden historische belangstelling door de vele prachtige oude foto’s van de Elburger binnenstad. Dat bracht hem op het idee om deze locaties op te zoeken en opnieuw te fotograferen vanuit exact dezelfde invalshoek. Door de oude foto’s te monteren in de recente plaatjes ontstonden prachtige fotocomposities.

Dit leidde uiteindelijk in september 2015 tot een bijzondere fototentoonstelling in het Gruithuis. Deze expositie trok heel veel belangstellenden. Bij het bestuur van Arent thoe Boecop ontstond vervolgens het idee een speciale kleureneditie van het tijdschrift te wijden aan het bijzondere werk van Donovan Grootkarzijn met als thema: Verleden naar het Heden.

Historicus Willem van Norel heeft op basis van de oude foto’s begeleidende teksten toegevoegd. De vormgeving van deze bijzondere uitgave is verzorgd door Annet Land.

Tijdens de presentatie zal onder andere een filmpje van Omroep Gelderland worden vertoond over de bijzondere fotocomposities van Donovan Grootkarzijn. Daarnaast zal een deel van de fotocomposities in beeld worden gebracht.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen. Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur.

6 januari 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Persbericht Tuinders · Categorie: Persbericht · Label:

De Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop wil na de visserij en de landbouw nu de schijnwerper richten op de tuinderij. Deze agrarische tak is immers minstens zo belangrijk voor de voedselvoorziening als landbouw en visserij. Elburg heeft een halve eeuw lang een eigen groenteveiling in de stad gehad
Een aantal leden van de werkgroep publicaties is bezig met het verzamelen van documentatie, waarbij de gesprekken met tuinders (meestal al op leeftijd) een belangrijk onderdeel vormen. Ook het streekarchief beschikt over veel bronnen. Arent thoe Boecop is nog op zoek naar twee superbelangrijke bronnen.
De groenteveiling kende een eigen bestuur, hiervan zijn de namen bekend. Maar de notulen-
boeken van hun vergaderingen zijn spoorloos. De werkgroep is op zoek naar deze boeken. Op verzoek van de oudheidkundige vereniging is er indertijd ook een film gemaakt over de tuinderij. Hij is er, maar waar?
De groenteveiling stond aan het begin van de Bloemstraat, op het terrein van de gasfabriek. Daar kwamen de tuinders hun producten drie keer per week presenteren voor de kopers. In de bloeitijd kende Elburg enkele tientallen tuindersbedrijven en op de veiling verschenen ook enkele tientallen kopers, groentehandelaren uit de verre omtrek. De veiling startte in 1922 en ging door tot ver in de zestiger jaren.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer Willem van Norel of info@arentthoecop.nl
Documenten en foto’s kunt u sturen naar: lok2013@kpnmail.nl of r.stooker@chello.nl
Film en notulenboeken komen we graag ophalen.

2 november 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Tijdschrift 102 · Categorie: Archief, Persbericht

Een bijzonder tijdschrift. Zo mag tijdschrift 102 van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in Elburg genoemd worden. Deze nieuwe publicatie gaat over Elburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.  De inhoud van het boekje is samengesteld door leerlingen van VWO-6 van het Nuborgh College Lambert Franckens. Zij deden dit onder leiding van hun geschiedenisdocent Willem van Norel. Samen met Annet Land-Knol tekende hij ook voor de eindredactie.

De presentatie van het boekje is woensdag 11 november in de aula van het Lambert Franckens College Lange Wijden 50 in Elburg. De avond begint om 20.15 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Tijdens deze avond zal een aantal leerlingen een presentatie houden op drie niveau’s.

De oorlog in Europa, de oorlog en Nederland en de oorlog en Elburg.

Het bestuur van Arent thoe Boecop probeert jongeren te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Het unieke aan dit boekje is dat 26 jongeren echt geschiedenis schrijven.

Het boekje telt 88 pagina’s en is fraai vorm gegeven.

Tijdens de presentatieavond zal het eerste exemplaar uitgereikt worden aan een lid van een Elburger familie die nauwe verwantschap heeft met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.

De leden van Arent thoe Boecop ontvangen het boekje in november gratis thuis.

18 oktober 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Historische maaltijd 2015 · Categorie: Archief, Persbericht, Tip

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg organiseert 12 november weer de traditionele Historische maaltijd bij restaurant De Haas in Elburg.

De maaltijd zal geheel in het teken staan van 50 jaar Restaurant De Haas. Het menu blijft nog een verrassing.

De maaltijd begint om 19.00 uur en de zaal is open vanaf 18.30 uur.

De kosten bedragen € 22,00 per persoon.

Wie aan de maaltijd mee wil doen dient dit bedrag per persoon vooraf over te maken op rekeningnummer rekeningnummer NL03RABO0129217484 van Arent thoe Boecop onder vermelding van: “Deelname historische maaltijd”. De betaling dient uiterlijk op 9 november op de rekening te staan.

25 mei 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Historische fietstocht op zaterdag 6 juni · Categorie: Archief, Persbericht, Tip · Label:

Op zaterdag 6 juni vindt de jaarlijkse fietstocht van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop plaats.

De fietstocht start om 9.00 uur vanaf het Gruithuis in de Krommesteeg in Elburg.

Willem van Norel is deze morgen de gids en geeft onderweg enkele korte historische toelichtingen.

Dit jaar staat de tocht in het teken van de diversiteit van het landschap van de Noord-Veluwe. De fietstocht voert onder andere naar een unieke, historische plek in Vierhouten. Op de terugweg voert de tocht langs de voormalige kuststrook van de vroegere Zuiderzee.
Onderweg brengen de fietsers een bezoek aan een uniek agrarisch bedrijf met bijzondere dieren.

De 40 kilometer lange fietstocht duurt tot omstreeks 13.00 uur.

Deelname aan de fietstocht is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

19 april 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Historische wandeltocht Schokland · Categorie: Archief, Persbericht, Tip

Op zaterdag 2 mei organiseert de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop wederom een wandeltocht met een historische invalshoek. Dit keer wordt afgeweken van het normale patroon: een wandeling in de directe omgeving. Onder leiding van Willem van Norel en Wim van Triest is een unieke tocht uitgezet op het eiland Schokland in de voormalige Zuiderzee. De Elburger vissers kwamen vroeger regelmatig op Schokland. Bij slechte weersomstandigheden diende Schokland als een vluchthaven. Tijdens deze wandeling zullen enkele bijzondere wetenswaardigheden worden verteld over het voormalige eiland en haar bewoners.

Het vertrek per auto staat gepland om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Havenkade (bij de visafslag). De deelnemers kunnen zich per e-mail aanmelden op het adres: info@arentthoeboecop.nl of via Willem van Norel (684595). Het is gewenst om aan te geven of u bereid bent om te rijden.

Deelname is in principe gratis, maar van u wordt wel verwacht de kosten van het vervoer te onderling met de chauffeur te regelen. Voor de catering wordt gezorgd. De totale afstand bedraagt 14 kilometer, maar het is ook mogelijk na tien kilometer te stoppen.

7 april 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing en presentatie tijdschrift no. 101 op donderdag 16 april · Categorie: Lezing, Persbericht, Tip

Op donderdag 16 april presenteert oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop tijdschrift no. 101. Deze uitgave is gemaakt door Bep de Waard – Ruijs. Zij verzorgt ter ere van de presentatie een lezing. Het centrale thema van de uitgave is het dagboek van George A.F. Pare.

George A.F. Pare

Legerpredikant George A.F. Pare landde op 17 september 1944 ten noorden van Arnhem. Hij kwam om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetters. Operatie Market Garden liep echter uit op een mislukking. Pare werd krijgsgevangen gemaakt. Op weg naar een kamp in Duitsland sprong hij net voorbij Epe uit de trein en belandde na een aantal dagen in Elburg, bij de familie Verhoef aan de Beekstraat. Vanaf zijn landing bij Arnhem en gedurende zijn verblijf in Elburg hield hij een dagboek bij.

De lezing en presentatie van het tijdschrift vindt plaats in het Gruithuis (Kromme Steeg 11 te Elburg) en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij en iedereen is welkom.

9 februari 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Filmavonden · Categorie: Archief, Lezing, Persbericht, Tip

Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari biedt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop geïnteresseerden de gelegenheid te genieten van oude filmbeelden.

De filmbeelden zijn gemonteerd door Barend Bosman. Hij heeft uit zijn grote archief twee uur uniek beeldmateriaal geselecteerd. Elburger vissers, de Tweede Wereldoorlog, het Elburger zwembad, de ijsclub T.G. en het inhangen van de deuren in de Vischpoort (1992), het komt allemaal aan bod.

Beiden filmavonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de theaterzaal van het gemeenschapscentrum ’t Huiken (Lange Wijden 33, Elburg).

Om de toeloop te reguleren wordt gewerkt met toegangskaarten, Deze – gratis – kaarten zijn vanaf dinsdag 17 februari verkrijgbaar bij de balie van de VVV aan de Jufferenstraat te Elburg (in de toegangshal van Museum Elburg).