3 april 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Veel belangstelling voor lezing Sander Wassing · Categorie: Lezing

In de Pieter Boonzaal van het Nationale Orgelmuseum werd 28 maart in samenwerking met vereniging Arent thoe Boecop een lezing gehouden door historicus Sander Wassing over “500 jaar Reformatie in Elburg”. Simon Stelling speelde, op het bijzondere orgel, muziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren.

De 80 bezoekers werden op boeiende wijze meegevoerd naar de tijd van Maarten Luther. Hij studeerde rechten, maar in 1505 werd hij overvallen door noodweer. Luther was erg bang en beloofde toen: “Als ik dit overleef dan word ik monnik”.

Hij begon in 1506 als monnik en ging laten studeren aan de Universiteit van Wittenberg. Uit die tijd zijn is veel correspondentie van Maarten Luther bewaard gebleven. Hij hield ook een lijst bij van medestudenten en daar werd ook de Elburger Johannes Krato in genoemd. Verder stond er niets vermeld over deze persoon, maar mogelijk is hier meer over te vinden.

Luther uitte stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk. Op 31 oktober 1517 maakte hij zijn beroemde 95 stellingen wereldkundig, wat een blijvende scheuring teweeg zou brengen in kerkelijk Europa.

Luther maakte gebruik van de drukpers en zo bereikte deze “nieuwe leer” ook Elburg en Gelre. Elburgse inwoners, die openlijk uitkwamen voor hun Lutherse sympathieën, liepen grote risico’s.

De avond werd afgesloten met een bewerking van het Lutherlied “Een Vaste Burcht is onze God”.

18 maart 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing Sander Wassing 28 maart 2017 500 jaar Reformatie in Elburg · Categorie: Archief, Lezing

Ook dit jaar heeft Oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop Sander Wassing weer bereid gevonden om een interessante lezing te houden.

Het thema voor de lezing op 28 maart is 500 jaar Reformatie in Elburg en zal worden gehouden in samenwerking met het Nationale Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat in Elburg.

Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij reformatorische invloeden in Elburg. Hoe bereikte Luthers gedachtegoed de Zuiderzeestad? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Elburg gedurende de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde. De avond wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren.

De avond begint om 19.30 uur in het Nationale Orgelmuseum.  Voor de lezing is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kaarten zijn van te voren af te halen bij het Orgelmuseum! De toegang is gratis.

10 oktober 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Vertoning film “Boerenleven in het Elburgerland” · Categorie: Lezing, Verslag

Op woensdagavond 5 oktober jl. werd de film over het boerenleven vertoond in het Dorpshuis De Deel te Doornspijk. In een bijna volle zaal werd de opening gedaan door de secretaris Gerrit Hollander. Hij vertelde in het kort over het ontstaan, de duur en de werkwijze van deze film.
De film Boerenleven in het Elburgerland is een film van vroeger tot heden, inclusief ook de moderne landbouw en alles wat daarbij behoort.
Voor de pauze kwamen de veeteelt en de akkerbouw en alles wat daarmee te maken had aan bod. Tevens liet de film het handmatig slachten van de laatste koe in de Elburger vesting zien door slager Gerrit Ponsteen.
Na de pauze kwamen de bedrijven aan de orde, die voortkwamen uit de landbouw en de akkerbouw, zoals, de kippen-, kalver- en varkenshouderij, het op biologische wijze vetmesten van koeien, alsmede de eenden en geitenhouderij.
Het was voor het enthousiaste publiek een leerzame avond om op deze manier achter de schermen bij die bedrijven te kijken.
De secretaris bedankte de aanwezigen voor hun komst en vroeg een applaus voor Aukje die al het camerawerk gedaan had en voor Henk de Grooth die als regisseur optrad en de gesproken tekst heeft gedaan.

20 september 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Unieke film over het boerenleven · Categorie: Archief, Lezing, Tip

Na de succesvolle voorpremière van de film Boerenleven in het Elburgerland wordt de film woensdag 5 oktober voor belangstellenden vertoond in Dorpshuis De Deel in Doornspijk.
Dit unieke document is gemaakt op initiatief van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg. Filmmakers Gerrit Hollander en Henk en Aukje de Grooth tonen het boerenleven in de gemeente Elburg. Het leven toen en het leven nu.
Aan de hand van interviews vertellen boeren over hun leven en werk. Hierbij komen de diverse agrarische sectoren uitgebreid aan bod.
De film begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

15 mei 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016 · Categorie: Archief, De vereniging, Lezing · Label:

Op woensdag 25 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

In het tweede deel van de jaarvergadering zal Willem van Norel een presentatie verzorgen over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Met behulp van een PowerPointpresentatie zal hij terugblikken op het themanummer 102 van Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens. Daarnaast zal Van Norel de schijnwerpers richten op Ieper en omgeving. Er zullen onder andere beelden worden vertoond van de het museum In Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het museum in Zonnebeke. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het Belgenmonument in Amersfoort.

Deze lezing wordt gehouden als voorbereiding voor de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat organiseren.

Update 19 mei:
De stukken voor de vergadering zijn weer beschikbaar op internet.

9 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing over een bijzondere plant uit de Kruidentuin · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

Woensdag 6 april vond in het Gruithuis een lezing plaats over een bijzondere plant die groeit in onze Kruidentuin aan de Ellestraat: de meekrap (Rubia Tinctoria).
Als bestuur van Arent thoe Boecop waren we heel blij met de nieuwe beamer en het nieuwe scherm waardoor we onze lezingen nog beter kunnen visualiseren.
De heer Dig Keur, afkomstig uit een oud geslacht van meekraptelers, vertelde over de manier waarop zijn familie eeuwenlang in Zeeland meekrap teelde. Deze planten worden geoogst en hun wortels worden dan verwerkt om een rode verfstof van te maken. In het midden van de 19e eeuw kende de meekrapteelt een hoogtepunt met wel 700 miljoen planten. Men noemde de verfstof ook wel ‘het rode goud’.
De wortels van de plant werden geoogst met de hand en daarna gedroogd in een zogenaamde meestoof. Na het langdurige proces van drogen werden de wortels gestampt in een rosmolen. Dat was een molen die aangedreven werd door een paard. De stof ging dan in vaten en deze werden op de beurs verhandeld. Met de verfstof werd niet alleen kleding geverfd maar het werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor beelden en pilaren in kerken, voor friese klokken en boerenzakdoeken. In 1868 werd in Duitsland een synthetische verfstof uitgevonden en dat betekende het begin van het einde van de meekrapteelt. Tegenwoordig is de natuurlijke verfstof weer populair.
In St. Annaland en Bruinisse kun je in de plaatselijke Oudheidskamers de geschiedenis van de meekrapteelt volgen.

1 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Presentatie nieuwe publicatie Arent thoe Boecop · Categorie: Archief, Lezing, Persbericht

Op woensdag 13 april presenteert de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop haar nieuwste publicatie (nummer 103) in partycentrum De Haas in Elburg. Deze nieuwe uitgave is geheel gewijd aan het fotowerk van de Elburger Donovan Grootkarzijn (1974).

Donovan Grootkarzijn kreeg enkele jaren geleden historische belangstelling door de vele prachtige oude foto’s van de Elburger binnenstad. Dat bracht hem op het idee om deze locaties op te zoeken en opnieuw te fotograferen vanuit exact dezelfde invalshoek. Door de oude foto’s te monteren in de recente plaatjes ontstonden prachtige fotocomposities.

Dit leidde uiteindelijk in september 2015 tot een bijzondere fototentoonstelling in het Gruithuis. Deze expositie trok heel veel belangstellenden. Bij het bestuur van Arent thoe Boecop ontstond vervolgens het idee een speciale kleureneditie van het tijdschrift te wijden aan het bijzondere werk van Donovan Grootkarzijn met als thema: Verleden naar het Heden.

Historicus Willem van Norel heeft op basis van de oude foto’s begeleidende teksten toegevoegd. De vormgeving van deze bijzondere uitgave is verzorgd door Annet Land.

Tijdens de presentatie zal onder andere een filmpje van Omroep Gelderland worden vertoond over de bijzondere fotocomposities van Donovan Grootkarzijn. Daarnaast zal een deel van de fotocomposities in beeld worden gebracht.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen. Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur.

9 februari 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing over merktekens · Categorie: Lezing, Verslag · Label:

In een vol Gruithuis aan de Krommesteeg organiseerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop uit Elburg op woensdag 3 februari een interessante lezing over de geschiedenis en de ontwikkeling van merktekens, zoals hand- en huismerken. Deze lezing werd verzorgd door Dick van Maren uit Tiel.
Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken. Jagers voorzagen hun wapens van merktekens en vissers brachten hun persoonlijk merk aan op hun visserswerktuigen. In tegenstelling tot vandaag was in het (verre) verleden niet iedereen in staat om te lezen of te schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een handmerk als persoonlijk teken. Handmerken kunnen onder andere worden aangetroffen onder akten en archiefstukken. Bij genealogisch onderzoek kunnen handmerken een aanwijzing geven naar familieverwantschap.
De heer Van Maren illustreerde zijn lezing met prachtige afbeeldingen.
Na de pauze hield Willem van Norel een boeiend verhaal over de Elburger vissersmerken. Tijdens zijn onderzoek naar het visserijverleden van Elburg had Van Norel een reeks aan vissersmerken verzameld. Hij illustreerde dat met interessante voorbeelden (kurken met merktekens). Bijzonder was daarnaast dat Willem van Norel inging op het merken van het vee tijdens het inscharen in de gemeenschappelijke weidegebeden Het Goor en De Mheen.
Duidelijk was dat deze lezing de bezoekers wist te boeien.
Willem van Norel

25 januari 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing over hand- en huismerken · Categorie: Archief, Lezing, Tip

Op woensdag 3 februari organiseert de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in het Gruithuis aan de Krommesteeg 11 te Elburg een interessante lezing over de geschiedenis en de ontwikkeling van merktekens, zoals hand- en huismerken. Deze lezing zal worden verzorgd door Dick van Maren uit Tiel.

Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken.

Jagers voorzagen hun wapens van merktekens en vissers brachten hun persoonlijk merk aan op hun visserswerktuigen. In tegenstelling tot vandaag was in het (verre) verleden niet iedereen in staat om te lezen en/of te schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een handmerk als persoonlijk teken. Handmerken kunnen we onder andere aantreffen onder akten en dergelijke archiefstukken en hadden dezelfde rechtskracht als een handtekening of een zegel. Bij genealogisch onderzoek kunnen handmerken een aanwijzing geven naar familieverwantschap. Aan de orde komen ook de merken die door vissers langs de voormalige Zuiderzee en elders gebruikt werden. Speciale aandacht is er voor de merktekens van de Elburger vissers. Tijdens de lezing wordt aan de hand van afbeeldingen een scala van merktekens behandeld.

De lezing begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

19 april 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Lezing en presentatie tijdschrift no. 101 op donderdag 16 april 2015 · Categorie: Lezing, Verslag

Op donderdag 16 april jl. presenteerde de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop in het Gruithuis tijdschrift no. 101. Deze uitgave is gemaakt door Bep de Waard – Ruijs. Zij verzorgde ter ere van de presentatie een lezing.
Na een welkomstwoord van voorzitter Kees van de Streek genoten 45 aanwezige leden, van een boeiende en spannende presentatie door de schrijfster.

Het centrale thema van de uitgave is het dagboek van George A.F. Pare

Bijzonder was dat er 3 personen aanwezig waren die aan de tijd dat George A. F. Pare in Elburg en omgeving doorbracht, nog herinneringen hadden.
Een van die personen is een mevrouw uit Oldebroek, die bij de familie Van de Bosch aanwe-zig was toen George daar om onderdak vroeg (zie blz 20 van het boekje).
De heer Blauw, wiens vader opgepakt werd bij de razzia bij Old Putten (zie blz 39, 42, 43) en de heer Hoekerd, een tuinder die veel rondzwierf achter Old Putten en daar geallieerden sprak, die wachten om overgezet te worden naar bevrijd gebied en daarna naar Engeland (zie vanaf blz 48). Ook bekend onder de codenamen Pegasus 1 en 2.

George A.F. Pare

Legerpredikant George A.F. Pare landde op 17 september 1944 ten noorden van Arnhem. Hij kwam om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetters. Operatie Market Garden liep echter uit op een mislukking. Pare werd krijgsgevangen gemaakt. Op weg naar een kamp in Duitsland sprong hij net voorbij Epe uit de trein en belandde na een aantal dagen in Elburg, bij de familie Verhoef aan de Beekstraat.
Vanaf zijn landing bij Arnhem en gedurende zijn verblijf in Elburg hield hij een dagboek bij. Dit dagboek is in 1999 in boekvorm in eigen beheer uitgegeven door P. Bakker en Diny Meurs–Deetman.
Volgens de schrijfster van deze 101e uitgave, heeft de schrijver van het bekende boek EEN BRUG TE VER, Cornelius Ryan, ook gebruik gemaakt van het dagboek om zijn zeer succesvolle weergave van de Slag om Arnhem te schrijven.

Om plm. 22.00 uur besloot Bep de Waard-Ruijs haar interessante presentatie met het overhandigen van het boekje aan mevr. Van de Bosch uit Oldebroek en aan mevrouw Meurs-Deetman uit Elburg.