20 juli 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Bankje Ronde Toren is geplaatst · Categorie: De vereniging, Tip

Op 18 juli is het bankje geplaatst rond de boom achter de Grote Kerk in Elburg. Zoals veel mensen al gezien hebben, is er een heg en een wandelpad rond de kerk aangelegd. Deze verbeelden de contouren van de oude stadsmuur.
De vorm van de heg laat de Ronde Toren zien, zoals hij daar ooit eens heeft gestaan.  In het midden midden van de ‘Ronde Toren’ staat een boom die bij het afscheid van burgemeester De Lange hem is aangeboden.
Hieromheen staat nu een bankje. Het is een prachtige plek om even uit te rusten en te genieten van een heel mooi stukje Elburg.
Met dank voor het plaatsen aan: Gerrit van Kolthoorn, John van Midden, Wim Wijnne, Pauline van Zweden en Wim van Triest.
De officiële opening van het geheel volgt later dit jaar.

7 juni 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Op de fiets naar Hanzestad Kampen · Categorie: Archief, De vereniging

Terwijl Kampen aftelt richting de Internationale Hanzedagen van 15 t/m 18 juni, stapten zaterdag 3 juni zo’n 55 leden van Arent thoe Boecop op de fiets richting Kampen.

De eerste stop was bij de boerderij op de terp aan de Tempelweg. Daar werden de deelnemers welkom geheten door Willem van Norel. De volgende stop was het Lancasterpad. Hier werd het verhaal verteld over het neergestorte vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht ging vervolgens via Noordeinde naar Kampen. Daar werd alvast rondgekeken op de Koornmarkt. Tijdens de Internationale Hanzedagen is Arent thoe Boecop daar vertegenwoordigd op het zogeheten ‘Elburgplein’.

De koffiestop was in het prachtig verbouwde Huize Margaretha. Op de Koggewerf werd stilgestaan bij de geschiedenis van de Kogge. Hierna gingen de fietsers richting Roggebotsluis, Hanzepad, en het Abbertbos.

Bij de Kop van ’t Ende werd een groepsfoto gemaakt.

De ideale weersomstandigheden zorgden mede voor een prachtige fietstocht

29 april 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Mooie opbrengst Rabobank Clubkas Campagne · Categorie: De vereniging · Label:

Ook dit jaar heeft de vereniging weer een mooi bedrag mogen ontvangen uit de Rabobank Clubkas Campagne.

Bestuursleden Pauline van Zweden en Gretha Rozendaal mochten 12 april een cheque ter waarde van € 1.140,00 in ontvangst nemen.

Het bestuur bedankt hierbij iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze vereniging.

13 februari 2017 · Reacties uitgeschakeld voor Rabobank Clubkas Campagne komt er aan. · Categorie: Archief, De vereniging · Label:

Vanaf 1 maart 2017 kan er weer gestemd worden op Arent thoe Boecop tijdens de Rabobank Clubkascampagne.

Om te kunnen stemmen en daar een uitnodiging voor te ontvangen is een lidmaatschap bij de Rabobank noodzakelijk.

Lid worden van de Rabobank kan via deze link.

Meer informatie over het lidmaatschap bij de Rabobank.

28 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Nieuwjaarsreceptie · Categorie: De vereniging, Uncategorized · Label:

Zaterdag 7 januari houdt Arent thoe Boecop weer haar nieuwjaarsreceptie.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt teruggekeken op het bijzondere jaar 2016. Natuurlijk wordt er ook vooruitgeblikt naar de evenementen voor 2017.
De receptie wordt gehouden in het Gruithuis aan de Kromme Steeg in Elburg.
Iedereen is vanaf 15.30 uur van harte welkom.

8 december 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Sfeerwandeling 2016 · Categorie: Archief, De vereniging, Tip · Label:

Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop houdt dinsdagavond 13 december voor de tiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse sfeerwandeling. De wandeling is dit jaar alleen toegankelijk voor leden van Arent thoe Boecop.

Ook nu heeft de vereniging een prachtige route uitgezet. In de donkere dagen voor kerst gaat de tocht dit keer langs de Elburger landgoederen. Arent thoe Boecop sluit met deze activiteit het jaar 2016 sfeervol af.

De landgoederen Old Putten, Zwaluwenburg en Schouwenburg liggen enkele kilometers buiten de vesting. Omdat de afstand tussen de landgoederen groot is zal er niet alleen gewandeld, maar ook gefietst worden.

De bewoners tonen deze avond een deel van hun huizen aan een breder publiek. Zo wordt er iets verteld over de bewoningsgeschiedenis van de panden.

Het advies van de vereniging is om goede schoenen aan te doen en eventueel een reflecterend hesje te dragen.

Het vertrek van de tocht is dit jaar vanaf het Gemeentekantoor in Oostendorp. Deelnemers worden daar tussen 19.00 en 19.15 uur ontvangen met een kopje koffie. Daarna wordt het gezelschap in drie groepen verdeeld en zal de tocht starten.

Na afloop van de tocht zal er om 21.45 uur in het Gruithuis aan de Kromme Steeg nog gezellig nagepraat kunnen worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens de sfeerwandeling van 2015, met als thema Herenhuizen, namen 170 geïnteresseerden deel aan de wandeling.

Voor verdere informatie kan men terecht bij Willem van Norel, tel. 0525 – 684595

31 mei 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Jaarlijkse ledenvergadering 2016 · Categorie: De vereniging, Verslag · Label:

Op woensdag 25 mei hield de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vond plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg. Er waren ongeveer vijftig bezoekers.
Tijdens de ledenvergadering passeerde een vast aantal punten de revue: de bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie. Alles verliep in goede harmonie.
In het tweede deel van de jaarvergadering verzorgde Willem van Norel een interessante presentatie over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Met behulp van een PowerPointpresentatie blikte hij terug op het themanummer 102 van Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens. Vervolgens richtte Van Norel de schijnwerpers op het Vlaamse Ieper en omgeving. Er werden onder andere beelden vertoond van de het museum In Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het oorlogsmuseum in Zonnebeke. Daarnaast was er ook aandacht voor de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het Belgenmonument in Amersfoort.
Deze lezing werd gehouden als voorbereiding voor de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat organiseren. Te zijner tijd zullen de leden hierover nog nader worden geïnformeerd.

15 mei 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016 · Categorie: Archief, De vereniging, Lezing · Label:

Op woensdag 25 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

In het tweede deel van de jaarvergadering zal Willem van Norel een presentatie verzorgen over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Met behulp van een PowerPointpresentatie zal hij terugblikken op het themanummer 102 van Arent thoe Boecop. Deze uitgave is gemaakt door de scholieren van het Nuborgh College Lambert Franckens. Daarnaast zal Van Norel de schijnwerpers richten op Ieper en omgeving. Er zullen onder andere beelden worden vertoond van de het museum In Flanders Fields, de (dagelijkse) ceremonie bij de Menenpoort, de oorlogsbegraafplaatsen en van het museum in Zonnebeke. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de permanente expositie over de Eerste Wereldoorlog in Doorn en het Belgenmonument in Amersfoort.

Deze lezing wordt gehouden als voorbereiding voor de excursie in het najaar naar Ieper die Arent thoe Boecop gaat organiseren.

Update 19 mei:
De stukken voor de vergadering zijn weer beschikbaar op internet.

19 april 2016 · Reacties uitgeschakeld voor Rabo Clubkas Fonds 2016 bedankt · Categorie: De vereniging · Label:

We willen graag iedereen bedanken die op Arent thoe Boecop gestemd hebben voor het Rabo Clubkas Fonds. We mochten een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 1126 euro!!

We zijn heel erg blij met de waardering en zullen ons blijven inzetten om het verleden van Elburg en omgeving te vertalen naar het heden en u daar zoveel mogelijk bij blijven betrekken.
Nogmaals dank!!

Hartelijke groet,
het bestuur

19 mei 2015 · Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering Arent thoe Boecop 2015 · Categorie: De vereniging, Mededeling

Op woensdag 27 mei houdt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in het Gruithuis (Krommesteeg 11) in Elburg.

Tijdens de ledenvergadering passeert altijd een vast aantal punten de revue: bespreking van het verslag van de ledenvergadering van het vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, het financieel verslag over het afgelopen jaar, de begroting voor het komende jaar en het verslag van de kascommissie.

Bestuurslid Carla Kühne is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor mevrouw Gretha Rozendaal in haar plaats te benoemen.
Tevens wordt voorgesteld in de al wat langer openstaande bestuursvacature (wegens het vertrek van voorzitter Rien Zwart), mevrouw Annelies Pruis – Vos te benoemen.

Tegenkandidaten kunnen tot één dag voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris van de vereniging, via info@arentthoeboecop.nl.

De stukken voor de ledenvergadering zijn voor een ieder beschikbaar via de website en zijn in geprinte versie beschikbaar tijdens de vergadering.